Literatura

Temeljna literatura

Bonča, Jaka: Gospodar sistema (ePubKindlepdf)

Bonča, Jaka: Lord of the System (ePubKindlepdf)

Bonča, Jaka: Osnove likovne teorije, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, 2007 (ePub, Kindle)

Butina, Milan: Mala likovna teorija, Ljubljana, Debora, 2000

Itten, Johannes: The Elements of Color, Van Nostrand Reinhold Company, 1970 (pdf)

Adlešič, Miroslav: Svet svetlobe in barv, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957

Kandinsky, Wassily: Point and Line to Plane (pdf)
Kandinsky, Wassily: Punkt und Linie zu Fläche, Albert Langen Verlag, München, 1926 (pdf)

Klee, Paul: Pedagogical Sketchbook (pdf)
Klee, Paul: Pädagogisches Skizzenbuch, Albert Langen Verlag, München, 1924 (pdf)

Muhovič, Jožef: Leksikon likovne teorije, Celjska Mohorjeva družba, 2015

Munari, Bruno: Design as Art, Penguin Books, 1966 (pdf)

Bonča, Jaka: Osnove likovne teorije
Knjiga je sicer le papirna oblika xhtml originala. Odslikuje stanje prejšnje internetne strani, kakršna je bila 31. 12. 2007 (kar nekaj drugačna). Ker sem v knjižnici opazil, da si jo sposojate, sem sklepal, da bi vas morda zanimala tudi v digitalni obliki. Razdeljena je v pogalvja v Adobe Acrobat formatu (.pdf). Datoteke so velike okoli 10MB in so iste, kot so šle v tiskarno. Če bo zanimanje, bom knjigo posodobil.
Uvodno predavanje, Likovna teorija, Temeljne likovne prvine, Barvna teorija, Barvni kontrasti, Likovne spremenljivke, Gibanje merilo, Merilo mera modul, Mera modul vrsta, Ključi sorazmerij, Le Modulor, Arhitektura in tipografija, Conski sistem, Struktura in členitev

Druga literatura

Albers, Josef: Interaction of Color, New Haven, Yale, 1971

Allen, Stan: Practice: Architecture, Technique and Representation, Amsterdam, G+B Arts, 2000

Balmond, Cecil: Informal, London, Prestel, 2002

Bringhutst, Robert: The Elements of Typographic Style, Point Roberts, Hartley & marks, 2002

Crane, Walter: Line and Form (1900)

Edwards, Betty: Drawing on the Right side of the Brain, New York, Penguin Putnam, 1999

Evans, Poppy, Thomas, Mark A.: Exploring The Elements of Design (Design Exploration) by Poppy Evans; Cengage Learning, 2012

Feldman, Edmund B.: Varieties of Visual Experience, New York: Harry N. Abrams Inc.,1992

Fletcher, Alan: The Art of Looking Sideways, New York, Phaidon, 2001

Fletcher, Alan: Beware Wet Paint, New York, Phaidon, 2004

Fletcher, Alan: Picturing and Poeting, New York, Phaidon, 2006

Gombrich, Ernst Hans: The Sense of Order, Phaidon, 1979

Graves, Maitland: The Art of Color and Design, London: Mc Graw Hill, 1951

Hamilton, Richard: Collected Words, London, Thames and Hudson, 1982

Hess Martin: Formvollendet, Zürich, Niggli, 2005

Itten, Johannes: Kunst der Farbe, Ravensburg, Otto Maier, 1987

Itten, Johannes: Gestaltungs- und Formlehre, Ravensburg, Otto Maier, 1963

Itten, Johannes: Elemente der Bildenden Kunst, Ravensburg, Otto Maier, 1980

Itten, Johannes: Bildanalysen, Ravensburg, Otto Maier, 1988

Kandinsky, Vassily: Punkt und Linie zu Fläche, München, Albert Langen, 1926

Kappraff, Jay: The geometric Bridge Between Art and Science, New Jersey, World Scientific, 1991

Kimberly, Elam: Geometry of Design, Princeton Architectural Press, 1999

Champaign, Wolfram Media, 2001

Koolhaas, Rem, Mau, Bruce: S, M, L, XL, New York, Monacelli, 1995

Klee, Paul: Pädagogisches Skizzenbuch, Albert Langen Verlag, München, 1924

Krause, Jim: Design Basics Index; HOW Books, 2004

Küppers, Harald: Farbe: Ursprung, Systematik, Anwendung, München, Callwey, 1987

Kurtz, Bruce D.: Visual Imagination. An introduction to art, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1987

Lakof, George; Johnson, Mark: Philosophy in the flesh, New York, Basic Books, 1999

Lakof, George; Nuñez: Where Mathematics Comes From, New York, Basic Books, 2000

Lauer, David: Design Basics, London: Holt, Reinhart and Winston, 1979

Leborg, Christian: Visual Grammar, New York, Princeton Architectural Press, 2004

Marjorie, Elliot Bevlin: Design through Discovery, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963

Mau, Bruce: Life Style, New York, Phaidon, 2000

Pawlik, Johannes: Theorie der Farbe, Köln; DuMont, 1990

Ruder, Emil: Tipografija, Ljubljana, Partizanska knjiga, 1977

Schlemmer, Oskar: Der Mensch, Mainz, Florian Kupferberg, 1969

Solso, Robert L.: Cognition and the Visual Arts, Cambridge: The MIT Press, 1994

White, Alex W.: The Elements of Graphic Design; Allworth Press, 2011

Wolfram, Stephen: A New Kind of Science, Champaign, Wolfram Media, 2001

Wollheim, Richard: Painting as an Art, London, Thames and Hudson, 1987

Periodika

Likovne besede / Art Words, Ljubljana, Zveza društev likovnikov Slovenije

Splet

Bonča, Jaka: Osnove likovne teorije; https://www.rototype.org/olt/

Bonča, Jaka: Rototype; https://www.rototype.org/

Donald & Lisa: Typeradio; http://www.typeradio.org/