1. predavanje

Uvodno predavanje

Kakšne vrste teorija je likovna teorija

Priporočam ogled filma: Hans Richter: Rhytmus 21 (1921)