Vaja k 9. predavanju

Dodatna razlaga teme 9—2—2

Oblika — sistem — razlaga vaje