Introduction to Theory of Fine Art(s)

Navodila za reševanje teoretskih vaj — kvizov

Rok

Vaje izdelate doma, oddajate jih v e—učilnici (moodle) sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.

Najprej preberete povzetek predavanja.

Potem se lotite reševanja kviza.
Število pravilnih odgovorov je poljubno.

Torej so lahko pravilni tudi vsi, eden ali pa dva, trije …
Tudi, ko piše, da je dovoljenih več odgovorov, je lahko pravilen tudi le en, ali pa dva, trije …
Te vaje delate sami doma.
S teoretskimi vajami—kvizi začnemo takoj, torej nemudoma po 1. predavanju.
Torej začnemo s teoretskimi vajami—kvizi v sredo 22. februarja.

Navodila za oddajo slikovnih vaj

Vse teme so prilagojene za delo z računalnikom. Zaradi nazornosti se mestoma sklicujem na stare analogne medije.

Vaje izdelate doma, oddajate jih v e—učilnici sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.

Količina

Za vsako vajo izdelate le toliko risb, kot je predpisano; ne več in ne manj. Sami morate presoditi, katere risbe so »najboljše«, da jih boste poslali v oceno. Ocene razumite kot prvi del korektur. Če vam ocena ni všeč, popravite vajo. Če potrebujete pomoč ali dodatno razlago, se oglasite v kabinetu na pogovor.

Format zapisa

Format zapisa mora biti pdf (Adobe Acrobat). Vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Velikost

Vsako risbo oddate na svojem »listu« formata 1080 (višina) krat 1920 (širina) pikslov; toda vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Nobena datoteka nikakor ne sme biti večja od 2 MB! No, ja. Čim manjša naj bo.

Datotek ne stiskajte (ne zipajte)!

Naslov

Vaje oddate preko e—učilnice (moodle).
Te vaje razložim po predavanju po urniku. Izdelate jih sami doma.
S slikovnimi vajami začnemo po 3. predavanju.
Torej začnemo s slikovnimi vajami v sredo 8. marca.

Ocenjevanje vaj

Ocene vseh vaj se seštejejo v končno oceno. Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek.
Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 7, pomnožim z utežnim faktorjem 1,2858. Torej vse odlično rešene slikovne vaje skupaj dajo seštevek 90 oziroma oceno 9.
Ocene teoretskih vaj—kvizov, skupno jih je 11, pomnožim z utežnim faktorjem 0,091. Torej vse odlično rešene teoretske vaje—kvizi skupaj dajo seštevek 10.
Zato seštevek vseh slikovnih in teoretskih vaj—kvizov skupaj šele znese 100 oziroma končno oceno 10.
Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek. Za vsako vajo, ki vam manjka, je seštevek posledično manjši. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno.
51—60 → 6, 61—70 → 7, 71—80 → 8, 81—90 → 9, 91—100 → 10.

Po roku ni možno oddajati vaj.

Je pa možno vaje tudi še po roku popravljati.

Exams

Izpitni roki

Wednesday, June 14th 2017 at 10. in Fabianijeva predavalnica
.
Wednesday, August 23rd 2017 at 10. in Fabianijeva predavalnica
Wednesday, September 13th 2017 at 10. in Fabianijeva predavalnica

Izpitni pogoji

Študent opravi individualne vaje s področja likovne (arhitekturne) analize.
Opravljene in pozitivno ocenjene vaje so pogoj za prijavo k izpitu.
Študent opravi pisni izpit iz teoretskega znanja. V pomoč pri študiju je Spisek vprašanj za oporo.

Izpit in vaje lahko opravljajo le tisti, ki so vpisani ali so že bili vpisani v drugi letnik.

Na vsak izpitni rok posebej se morate prijaviti.

Neprijavljeni ne morete na izpit.

Izpiti so pisni.

Literatura, zapiski in računalniki na izpitu niso dovoljeni.

Prosim, da pridete na izpit pripravljeni. Izpit je namenjen preverjanju znanja in ne učenju!

Izpitna vprašanja so na strani predmeta objavljena vse leto, v spletni učilnici pa mesec in pol pred prvim izpitnim rokom.

Dodatnih izpitnih rokov ne bo!

Schedule

1 Introductory Lecture — What kind of theory is theory of fine art(s)

Wednesday, February 22nd 2017

2 Theory of Fine Art(s) and 
the Subject of Theory of Fine Art(s)

Wednesday, March 1st 2017

3 Form and Content

Wednesday, March 8th 2017

4 Art and Typography — Architecture and Typography

Wednesday, March 15th 2017

5 Shape — Handwork — Essential Elements and Minimal Semantic Values

Wednesday, March 22nd 2017

6 Perceptive Realisation of the Shape — Coloration, Illumination, (Superficial) Texture, Optical Density

Wednesday, March 29th 2017

7 Shape — Craft — Shape Based System

Wednesday, April 5th 2017

8 Perceptive Realisation 
of Space — Coloration, illumination, (superficial) texture, optical density

Wednesday, 12. april 2017

9 Shape — System — System Before the Shape — The Independent System

Wednesday, April 19th 2017

10 Color Theory — About Color and the Bright—Dark

Wednesday, April 26th 2017

11 Color Contrasts

Wednesday, May 3rd 2017

12 Zone System — About personal (special) needs adapted theory of fine art(s)

Wednesday, May 10th 2017

13 The Art Of Multioriginals — Overview of the Key Definitions

Wednesday, May 17th 2017

14 What is Art

Wednesday, May 24th 2017

15 Conclusion — Critique of the Exercises

Wednesday, May 31st 2017