Osnove likovne teorije

Navodila za reševanje vaj pred predavanjem — kvizov
»p«

Rok

Vaje izdelate sami v e—učilnici sproti v tednu pred posameznim predavanjem.

Namen teh vaj je, da bi prišli na predavanja pripravljeni.

Vzemite si dovolj časa za reševanje, ker je posamezne odgovore potrebno najti v enciklopedijah.

Število pravilnih odgovorov je poljubno.

Torej so lahko pravilni tudi vsi, eden ali pa dva, trije …

Tudi, ko piše, da je dovoljenih več odgovorov, je lahko pravilen tudi le en, ali pa dva, trije …

Te vaje delate sami doma.
S teoretskimi vajami—kvizi pred predavanji začnemo takoj, torej pred 2. predavanjem.
Prva oddaja vaj pred predavanji—kvizov je v sredo 21. februarja.

Navodila za reševanje teoretskih vaj — kvizov
»t«

Rok

Vaje izdelate sami v e—učilnici sproti v času vaj po urniku. Torej morate »rešiti« vsa vprašanja do 16. ure.

Najprej preberete povzetek predavanja.

Potem se lotite reševanja kviza.
Število pravilnih odgovorov je poljubno.

Torej so lahko pravilni tudi vsi, eden ali pa dva, trije …
Tudi, ko piše, da je dovoljenih več odgovorov, je lahko pravilen tudi le en, ali pa dva, trije …
Te vaje delate sami doma.
S teoretskimi vajami—kvizi po predavanju začnemo takoj, torej nemudoma po 1. predavanju.
Torej začnemo s teoretskimi vajami—kvizi v sredo 14. februarja.
»Rešite« jih v času vaj, najkasneje pa do vaj urbanistov do ponedeljka do 12. ure.

Navodila za oddajo slikovnih vaj
»s«

Vse teme so sicer res prilagojene za delo z računalnikom. So pa prostoročni izdelki zelo zaželeni in cenjeni.

Vaje narišete sami (po svoji zamisli). (Nikakor ne najdene slike!) Poudarek je na »narišete«. S prosto roko.

Izdelki naj bodo arhitekturni. Torej naj predstavljajo arhitekturo: tloris, fasada, prerez, tridimenzionalni prikaz … (Zato glejte primere prejšnjih let s kritične razdalje, ker so bila »pravila igre« drugačna.)

Rok

Vaje izdelate doma sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.

Količina

Za vsako vajo izdelate le toliko risb, kot je predpisano; ne več in ne manj. Sami morate presoditi, katere risbe so »najboljše«, da jih boste poslali v oceno. Če potrebujete pomoč ali dodatno razlago, se v času, ko so na urniku vaje, oglasite v kabinetu na pogovor.

Še navodila za oddajo slikovnih vaj
»s«

Format zapisa

Format zapisa mora biti .pdf (Adobe Acrobat). Vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Velikost

Vsako risbo oddate na svojem »listu« formata 1080 (višina) krat 1920 (širina) pikslov; toda vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Datotek ne stiskajte (ne zipajte)!

Poimenivanje: Ime Priimek številka predavanja, ki mu vaja sledi. Nujno brez ločil!

.

Vaje oddate preko e—učilnice.
.

S slikovnimi vajami začnemo po 2. predavanju.
Torej začnemo s slikovnimi vajami v sredo 21. februarja.

.

Po 29. maju ni možno oddajat vaj za prvi izpitni rok.
Po 28. maju ni korektur.

.

Vaje »2s« ni možno ocenit. (Verjetno bi na osnovi rešitev lahko kaj povedal psihiater.) Vzemite jo kot zabavo. Tako bo najlažje in tudi rešitve bodo na ta način najboljše. Vsak, ki bo vajo opravil, bo zanjo prejel najvišjo oceno.

Kako pripravim slikovne vaje
»s«

Tukaj je povzetek nastavitev za Affinity Designer. V drugih programih je smiselno podobno.

New Document – Layout

Pagege Width: 1920 pixels (ne points!)

Page Heighth: 1080 pixels (ne points!)

DPI: 72

Document Units: pixels

Bleed: 0, 0, 0, 0

File – Export (ne: File Print!)

File Type: PDF

Preset: PDF (digital – small size)

Raster DPI: 72

Downsample Images Above : 72 DPI

Use DPI: 72

Ocenjevanje vaj

Ocene vseh vaj se, lahko bi rekli, seštejejo v končno oceno. Končna ocena je namreč seštevek vseh oddanih in neoddanih vaj. Štejejo tudi neoddane vaje.
Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 9, pomnožim z utežnim faktorjem 0,8888889. Torej z vsemi odlično rešenimi slikovnimi vajami skupaj dosežete 80 % skupne ocene.
Ocene vaj pred predavanjem—kvizov, skupno jih je 11, pomnožim z utežnim faktorjem 0,09090909 in ocene teoretskih vaj—kvizov, skupno jih je prav tako 11, pomnožim z utežnim faktorjem 0,09090909. Torej vse odlično rešene teoretske vaje—kvizi skupaj predstavljajo 20 % ocene.
Končna ocena je torej seštevek vseh oddanih in neoddanih vaj. Za vsako vajo, ki vam manjka, je ocena posledično nižja. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno.

Po roku ni možno oddajati vaj.

Za razloge s težo pa se lahko dogovorimo.

Že oddane vaje je možno tudi še po roku popravljati. Vendar kriterij ni enak.

Posamezno vajo je možno popravljati samo nekrat. 

.

Po 29. maju ni možno oddajat vaj za prvi izpitni rok.
Po 28. maju ni korektur.

Izpiti

Izpitni roki

sreda, 29. maj 2024 ob 10. uri na zadnjem srečanju
sreda, 19. junij 2024 ob 9. uri v spletni učilnici
torek, 4. september 2024 ob 9. uri v spletni učilnici

.

Izpitni pogoji

Študent opravi individualne vaje s področja likovne (arhitekturne) analize.
Študent opravi pisni izpit s področja likovne teorije.

Izpita ni možno opravljati za letnik v naprej.

Na vsak izpitni rok posebej se morate prijaviti.

Neprijavljeni ne morete na izpit.

Izpiti so pisni.

Prosim, da pridete na izpit pripravljeni. Izpit je namenjen preverjanju znanja in ne učenju!

Urnik

1 Uvodno predavanje
Likovna praksa in likovna teorija

sreda, 14. februar 2024

.

2 Likovna teorija
Kaj je likovna teorija in predmet likovne teorije

sreda, 21. februar 2024

.

3 Oblika in vsebina
Likovne spremenljivke

sreda, 28. februar 2024

.

4 Likovnost in tipografija
Standardni element, strojna izdelava, standardni merski sistem

sreda, 6. marec 2024

.

A Terminološki slovar prvič

sreda, 13. marec 2024

Še urnik

5 Oblika — rokodelstvo
Konstitutivni elementi (1)

sreda, 20. marec 2024

.

6 Perceptivna realizacija oblike
Vizualna realizacija (1)

sreda, 27. marec 2024

.

7 Oblika — obrt
Z obliko pogojen sistem

sreda, 3. april 2024

.

8 Perceptivna realizacija prostora
Vizualna realizacija (2)

sreda, 10. april 2024

.

9 Oblika — sistem
Mera, modul, merilo, razmerje, sorazmerje …

sreda, 17. april 2024

.

B Terminološki slovar drugič

sreda, 24. april 2024

In še urnik

10 Barvna teorija
Vizualna realizacija (3a)

sreda, 8. maj 2024

.

11 Barvni kontrasti
Vizualna realizacija (3b)

sreda, 15. maj 2024

.

C Terminološki slovar tretjič

sreda, 22. maj 2024

.

12 Conski sistem
Praktični primer likovne teorije

sreda, 29. maj 2024

Časovna zahtevnot

Pri tem predmetu je:

150 ur skupne študijske obremenitve (5 ects);

od tega je:

15 ur predavanj,

15 ur drugih oblik študija

30 ur vaj,

90 ur samostojnega dela študenta.

.

Vsak teden porabite:

8 ur za vse skupaj pri tem predmetu;

od tega:

2 uri za predavanja in druge oblike študija,

2 uri vaj za učenje in reševanje »t« kvizov,

6 ur samostojnega dela za:

pripravljanje na predavanje – vaje »p«,
izdelavo slikovnih vaj »s«,
in za učenje.