Osnove likovne teorije

Navodila za reševanje vaj pred predavanjem — kvizov
»p«

Rok

Vaje izdelate sami v e—učilnici sproti v tednu pred posameznim predavanjem.

Namen teh vaj je, da bi prišli na predavanja pripravljeni.

Vzemite si dovolj časa za reševanje, ker je posamezne odgovore potrebno najti v enciklopedijah.

Število pravilnih odgovorov je praviloma eden ali dva.

Te vaje delate sami doma.
S teoretskimi vajami—kvizi začnemo takoj, torej nemudoma po 1. predavanju.
Prva oddaja vaj pred predavanji—kvizov je v sredo 23. februarja.

Navodila za reševanje teoretskih vaj — kvizov
»t«

Rok

Vaje izdelate sami v e—učilnici sproti v času vaj po urniku. Torej morate »rešiti« vsa vprašanja do 16. ure.

Najprej preberete povzetek predavanja.

Potem se lotite reševanja kviza.
Število pravilnih odgovorov je poljubno.

Torej so lahko pravilni tudi vsi, eden ali pa dva, trije …
Tudi, ko piše, da je dovoljenih več odgovorov, je lahko pravilen tudi le en, ali pa dva, trije …
Te vaje delate sami doma.
S teoretskimi vajami—kvizi začnemo takoj, torej nemudoma po 1. predavanju.
Torej začnemo s teoretskimi vajami—kvizi v sredo 17. februarja.

Navodila za oddajo slikovnih vaj
»s«

Vse teme so sicer res prilagojene za delo z računalnikom. So pa prostoročni izdelki zelo zaželeni in cenjeni.

Vaje narišete sami (po svoji zamisli). Izjemoma, ko res ne gre drugače in res samo izjemoma, lahko rešitev vaje predstavlja tudi najdena slika.

Izdelki naj bodo arhitekturni. Torej naj predstavljajo arhitekturo: tloris, fasada, prerez, tridimenzionalni prikaz … (Zato glejte primere prejšnjih let s kritične razdalje, ker so bila »pravila igre« drugačna.)

Vaje izdelate doma, oddajate jih v e—učilnici sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.

Rok

Vaje izdelate doma sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.

Količina

Za vsako vajo izdelate le toliko risb, kot je predpisano; ne več in ne manj. Sami morate presoditi, katere risbe so »najboljše«, da jih boste poslali v oceno. Ocene razumite kot prvi del korektur. Če vam ocena ni všeč, popravite vajo. Če potrebujete pomoč ali dodatno razlago, se oglasite v kabinetu na pogovor.

Format zapisa

Format zapisa mora biti pdf (Adobe Acrobat). Vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Velikost

Vsako risbo oddate na svojem »listu« formata 1080 (višina) krat 1920 (širina) pikslov; toda vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Nobena datoteka nikakor ne sme biti večja od 2 MB! No, ja. Čim manjša naj bo.

Datotek ne stiskajte (ne zipajte)!

Naslov

Vaje oddate preko e—učilnice.
Te vaje razložite po predavanju po urniku. Izdelate jih sami doma.
S slikovnimi vajami začnemo po 3. predavanju.
Torej začnemo s slikovnimi vajami v sredo 3. marca.

.

Vaja »2s« ni obvezna. Ni je možno ocenit. (Verjetno bi na osnovi rešitev lahko kaj povedal psihiater.) Vendar priporočam, da jo vseeno rešite. Vzemite jo kot zabavo. Tako bo najlažje in tudi rešitve bodo na ta način najboljše.

Ocenjevanje vaj

Ocene vseh vaj se, lahko bi rekli, seštejejo v končno oceno. Končna ocena je namreč povprečna ocena vseh oddanih in neoddanih vaj. Štejejo tudi neoddane vaje.
Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 7, pomnožim z utežnim faktorjem 1,14285714. Torej z vsemi odlično rešenimi slikovnimi vajami skupaj dosežete 80 % skupne ocene.
Ocene vaj pred predavanjem—kvizov, skupno jih je 11, pomnožim z utežnim faktorjem 0,09090909 in ocene teoretskih vaj—kvizov, skupno jih je prav tako 11, pomnožim z utežnim faktorjem 0,09090909. Torej vse odlično rešene teoretske vaje—kvizi skupaj predstavljajo 20 % ocene.
Končna ocena je torej povprečna ocena vseh oddanih in neoddanih vaj. Za vsako vajo, ki vam manjka, je povprečje posledično manjše. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno.

Po roku ni možno oddajati vaj.

Za razloge s težo pa se lahko dogovorimo.

Že oddane vaje je možno tudi še po roku popravljati.

Za začetek so vse vaje ocenjene z oceno 10. Z vsako neoddano ali slabšo vajo ocene padajo.

Izpiti

Izpitni roki

sreda, 25. maja 2022 ob 10. uri na zadnjem srečanju
sreda, 15. junij 2022 ob 9. uri v spletni učilnici
po izboru letnika:
torek, 23. avgust 2022 ob 9. uri v spletni učilnici
torek, 6. september 2022 ob 9. uri v spletni učilnici

Izpitni pogoji

Študent opravi individualne vaje s področja likovne (arhitekturne) analize.
Opravljene in pozitivno ocenjene vaje so pogoj za pristop k izpitu.
Študent opravi pisni izpit iz teoretskega znanja. V pomoč pri študiju je Spisek vprašanj za oporo.

Izpit in vaje lahko opravljajo le tisti, ki so vpisani ali so že bili vpisani v drugi letnik.

Na vsak izpitni rok posebej se morate prijaviti.

Neprijavljeni ne morete na izpit.

Izpiti so pisni.

Prosim, da pridete na izpit pripravljeni. Izpit je namenjen preverjanju znanja in ne učenju!

Urnik

1 Uvodno predavanje
Likovna praksa in likovna teorija

sreda, 16. februar 2022

2 Likovna teorija
Kaj je likovna teorija in predmet likovne teorije

sreda, 23. februar 2022

3 Oblika in vsebina

sreda, 2. marec 2022

4 Likovnost in tipografija
Standardni element, strojna izdelava, standardni merski sistem

sreda, 9. marec 2022

5 Oblika — rokodelstvo

sreda, 16. marec 2022

6 Perceptivna realizacija oblike

sreda, 23. marec 2022

7 Oblika — obrt

sreda, 30. marec 2022

8 Perceptivna realizacija prostora

sreda, 6. april 2022

9 Oblika — sistem
Mera, modul, merilo, razmerje, sorazmerje …

sreda, 13. april 2022

10 Barvna teorija

sreda, 20. april 2022

11 Barvni kontrasti

sreda, 4. maj 2022

12 Conski sistem
Praktični primer likovne teorije

sreda, 11. maj 2022

13 Umetnost multioriginalov
Pregled glavnih definicij

sreda, 18. maj 2022

14 Kaj je umetnost

sreda, 18. maj 2022

15 Zaključek
Komentar in pojasnila vaj

sreda, 25. maj 2022

Časovna zahtevnot

Pri tem predmetu je:

120 ur skupne študijske obremenitve (4 ects);

od tega je:

30 ur predavanj,

15 ur vaj,

75 ur samostojnega dela študenta.

.

Vsak teden porabite:

8 ur za vse skupaj pri tem predmetu;

od tega:

2 uri za predavanja,

1 uro vaj za učenje in reševanje »t« kvizov,

5 ur samostojnega dela za:

pripravljanje na predavanje – vaje »p«,
izdelavo slikovnih vaj »s«,
in za učenje.