Osnove likovne teorije

Anketa

Nujno preden greste na izpit

Prosim, da vsi, prav vsi, izpolnite anketo.

Pišite si

Pišite si, prosim, koliko časa porabite za vaje. Ta informacija bo vplivala na naše nadaljnje sodelovanje. Je pa to stvar vaše dobre volje in ni obvezna.

Navodila za reševanje vaj pred predavanjem — kvizov

Rok

Vaje izdelate sami v e—učilnici (moodle) sproti v tednu pred posameznim predavanjem. Izjema je le prvo srečanje, ko »vajo pred predavanjem« rešite po predavanju.

Namen teh vaj je, da bi prišli na predavanja pripravljeni.

Vzemite si dovolj časa za reševanje, ker je posamezne odgovore potrebno najti v enciklopedijah.

Število pravilnih odgovorov je praviloma eden ali dva.

Te vaje delate sami doma.
S teoretskimi vajami—kvizi začnemo takoj, torej nemudoma po 1. predavanju.
Z vajami pred predavanji—kvizi začnemo v sredo 20. februarja.

Navodila za reševanje teoretskih vaj — kvizov

Rok

Vaje izdelate sami v e—učilnici (moodle) sproti v času vaj po urniku. Torej morate »rešiti« vsa vprašanja do 16. ure.

Najprej preberete povzetek predavanja.

Potem se lotite reševanja kviza.
Število pravilnih odgovorov je poljubno.

Torej so lahko pravilni tudi vsi, eden ali pa dva, trije …
Tudi, ko piše, da je dovoljenih več odgovorov, je lahko pravilen tudi le en, ali pa dva, trije …
Te vaje delate sami doma.
S teoretskimi vajami—kvizi začnemo takoj, torej nemudoma po 1. predavanju.
Torej začnemo s teoretskimi vajami—kvizi v sredo 20. februarja.

Navodila za oddajo slikovnih vaj

Vse teme so prilagojene za delo z računalnikom. Zaradi nazornosti se mestoma sklicujem na stare analogne medije.

Vaje izdelate doma, oddajate jih v e—učilnici sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.

Rok

Vaje izdelate doma sproti, pomeni do naslednjega srečanja t.j. do vključno torka 6 dni po predavanju.

Količina

Za vsako vajo izdelate le toliko risb, kot je predpisano; ne več in ne manj. Sami morate presoditi, katere risbe so »najboljše«, da jih boste poslali v oceno. Ocene razumite kot prvi del korektur. Če vam ocena ni všeč, popravite vajo. Če potrebujete pomoč ali dodatno razlago, se oglasite v kabinetu na pogovor.

Format zapisa

Format zapisa mora biti pdf (Adobe Acrobat). Vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Velikost

Vsako risbo oddate na svojem »listu« formata 1080 (višina) krat 1920 (širina) pikslov; toda vse risbe posamezne vaje v eni skupni datoteki.

Nobena datoteka nikakor ne sme biti večja od 2 MB! No, ja. Čim manjša naj bo.

Datotek ne stiskajte (ne zipajte)!

Naslov

Vaje oddate preko e—učilnice (moodle).
Te vaje razložim po predavanju po urniku. Izdelate jih sami doma.
S slikovnimi vajami začnemo po 3. predavanju.
Torej začnemo s slikovnimi vajami v sredo 13. marca.

Ocenjevanje vaj

Ocene vseh vaj se seštejejo v končno oceno. Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek.
Ocene slikovnih vaj, skupno jih je 7, pomnožim z utežnim faktorjem 1,14286. Torej vse odlično rešene slikovne vaje skupaj dajo seštevek 90 oziroma oceno 8.
Ocene vaj pred predavanjem—kvizov, skupno jih je 12, in ocene teoretskih vaj—kvizov, skupno jih je 11, pomnožim z utežnim faktorjem 0,08696. Torej vse odlično rešene teoretske vaje—kvizi skupaj dajo seštevek 2.
Zato seštevek vseh slikovnih in teoretskih vaj—kvizov skupaj šele znese 100 oziroma končno oceno 10.
Ni povprečne ocene vseh vaj skupaj temveč seštevek. Za vsako vajo, ki vam manjka, je seštevek posledično manjši. Hkrati pa to tudi pomeni, da vam ni potrebno oddati vseh vaj. Delate tako dobro oziroma izdelate toliko vaj, da ste na koncu zadovoljni z oceno.
51—60 → 6, 61—70 → 7, 71—80 → 8, 81—90 → 9, 91—100 → 10.

Po roku ni možno oddajati vaj.

Je pa možno vaje tudi še po roku popravljati.

Izpiti

Izpitni roki

ponedeljek, 17. junij 2019 ob 9. uri v Plečnikovi predavalnici
po izboru letnika: 20. junij 2019 ob 9. uri v Plečnikovi predavalnici
ponedeljek, 26. avgust 2019 ob 9. uri v Fabianijevi predavalnici
ponedeljek, 9. september 2019 ob 9. uri v Fabianijevi predavalnici

Izpitni pogoji

Študent opravi individualne vaje s področja likovne (arhitekturne) analize.
Opravljene in pozitivno ocenjene vaje so pogoj za prijavo k izpitu.
Študent opravi pisni izpit iz teoretskega znanja. V pomoč pri študiju je Spisek vprašanj za oporo.

Izpit in vaje lahko opravljajo le tisti, ki so vpisani ali so že bili vpisani v drugi letnik.

Na vsak izpitni rok posebej se morate prijaviti.

Neprijavljeni ne morete na izpit.

Izpiti so pisni.

Literatura, zapiski in računalniki na izpitu niso dovoljeni.

Prosim, da pridete na izpit pripravljeni. Izpit je namenjen preverjanju znanja in ne učenju!

Izpitna vprašanja so objavljena v spletni učilnici mesec in pol pred prvim izpitnim rokom.

Dodatnih izpitnih rokov ne bo!

Urnik

1 Uvodno predavanje — Likovna praksa in likovna teorija

sreda, 20. februar 2019

2 Likovna teorija — Kaj je likovna teorija in predmet likovne teorije

sreda, 6. marec 2019

3 Oblika in vsebina

sreda, 13. marec 2019

4 Likovnost in tipografija — Standardni element, strojna izdelava, standardni merski sistem

sreda, 20. marec 2019

5 Oblika — rokodelstvo

sreda, 27. marec 2019

6 Perceptivna realizacija oblike

sreda, 3. april 2019

7 Oblika — obrt

sreda, 10. april 2019

8 Perceptivna realizacija prostora

sreda, 17. april 2019

9 Oblika — sistem — Mera, modul, merilo, razmerje, sorazmerje …

sreda, 24. april 2019

10 Barvna teorija

sreda, 8. maj 2019

11 Barvni kontrasti

sreda, 15. maj 2019

12 Conski sistem — Praktični primer likovne teorije

sreda, 22. maj 2019

13 Umetnost multioriginalov — Pregled glavnih definicij

sreda, 29. maj 2019

14 Kaj je umetnost

sreda, 29. maj 2019

15 Zaključek — Komentar in pojasnila vaj

sreda, 29. maj 2019