Vaja k 3. predavanju

Oblika in vsebina — vaje

Bodite pazljivi s temi primeri! Predvsem drugi del vaje je opazno drugačen, kot v preteklih letih!