Vaja k 6. predavanju

Perceptivna realizacija oblike

Splošno navodilo

Vaje koncipirajte abstraktno, nepredmetno … torej konkretno. Tako ne bomo imeli težav s »pomeni« in bomo videli predvsem likovnost.

Pri izvedbi imajo stari analogni mediji absolutno prednost. Predvsem prostoročna risba, kolaž … Izdelek slikate in naložite v spletno učilnico.
Vendar pazite, da bodo posnetki kvalitetni; ravni papirji, vzporedni robovi brez perspektivnega popačenja in pa predvsem dobra ozvetlitev. Možna je tudi poobdelava na računalniku.
Vse teme pa so sicer res prilagojene tudi za delo z računalnikom.

Uporabljam enakovredna pojma oblika in forma. Pomen imata enak. Rad bi le jasno ločil med formo, ki jo morate izbrati, ustvariti ali kakor že zahteva naloga in oblikami, ki pri delu nastajajo oziroma oblikami, ki so že tako lastnost vsega vidnega.

Vse vaje oddate v eni sami skupni akrobatovi—pdf podatkovnici.
Ime podatkovnice: ime_priimek_6.pdf
Velikost slik (višina) 1080 x (širina) 1920 px.

Material in oblika

Ideja te vaje je, da je za določene oblike določen material najprimernejši. Z lesom praviloma ustvarjam kvadraste oblike. Čolni so izjema. S pločevino praviloma ustvarjam napete, tridimenzionalno ukrivljene, lupinaste oblike. Land Rover Defender je izjema oziroma primer, kaj se zgodi, če postopam »narobe«. Površina tega avtomobila nikakor ni ravna čeprav je bila oblikovana kot ravna. Podobno težko v glini vlijem kockasto obliko. Če je polna, med sušenjem poči. Če je votla, se njene stranice med sušenjem vleknejo. Torej je najbolje, če to spoštujem in tega materiala preprosto ne silim v ravne oblike.

Zelo lep primer je Vespa. Načrtoval jo je letalski inženir, ki je konstruiral helikopter. Izdelovali so jo v tovarni, ki je prej delala avione. Vespa nima cevnega okvirja, kot večina motorjev. Je le iz dvosmerno ukrivljene pločevine, ki je popolnoma samonosna.

Pa še arhitekturni primer. Z betonom lahko ustvarim konzole, balkone … Z opeko tega ne morem. Če želim z opeko premagati določen razpon, to najbolj elegantno in najbolj v mejah zmogljivosti materiala naredim z lokom. Hiša iz snega — iglu pa je nujno okrogle oziroma kroglaste oblike.

Torej je vaša naloga, da likovno idejo prilagodite materialu oziroma/in tehnologiji.

Bodite pozorni na prejšnji odstavek. Omejeni ste na likovni svet.

Poglejte besedilo Kamen in njegova skrita podoba v knjigi Gospodar sistema.

Naloga

6—1

Material postavlja pravila igre.

Vprašam se kako bi moral neko željeno obliko spremeniti, da bi bila primerna za določen material.

6—1—1 Zasnujem kompozicijo. Ne izhajajam iz površinskih lastnosti, kot so šrafure, rastri, teksture … Dovoljeno je sicer vse, skušam pa se poglobiti v material, ki ga imam trenutno v roki; ta material naj narekuje obliko. Kot da jo interpretiram recimo s svinčnikom 6H.

Pisalo je zelo natančno in na drevesu lahko narišem vsak listek posebej.

6—1—2 Kot da isto kompozicijo interpretiram recimo s svinčnikom 6B.

Pisalo je zmerno natančno ter debelo in drevo najlažje narišem v zimski, neolisteni podobi.

6—1—3 Kot da isto kompozicijo interpretiram recimo z ogljem.

Pisalo nikakor ni natančno in drevo lahko narišem le v obrisu oziroma grobih potezah. Oglje pogosto zmažem s prstom, da modeliram.

Pisala omenjam le za osvetlitev. Namesto pisal 6H, 6B in oglja vzamem recimo les, beton in kovino; ali pa tri različne tehnologije obdelave enega in istega materiala: žaganje, rezkanje, struženje, klesanje …

Smiselno je, da se obnašam materialu primerno. Torej naj bi bile to tri razmeroma različne risbe ene osnovne oblike; po možnosti arhitekture.

Vendar pazite! Naloga je popolnoma oblikovalska in nikakor konceptualna.

Običajno vas nagovarjamo k premisleku o smiselnosti, novi rabi v novi dobi … tukaj pa gre za oblikovanje. Preprosto za »dajanje« oblike.