Vaja k 8. predavanju

Perceptivna realizacija prostora

Splošno navodilo

Vse vaje oddate v eni sami skupni akrobatovi—pdf podatkovnici.
Ime podatkovnice: ime_priimek_8.pdf
Velikost slik (višina) 1080 x (širina) 1920 px.

Merilo in oblika

Ideja te vaje je, da je za določene oblike določeno merilo najprimernejše. Včasih pa je možno določeno obliko uporabiti v popolnoma različnih velikostih. Recimo, da so škatla, stol in hiša enake oblike. Kako naj to obliko prilagodim term različnim merilom. Predstavite rešitve tako, da bo na risbi zgolj vaš izdelek in ne ša kaj drugega, po čemer bi utegnili sklepati o velikosti s pomočjo primerjanja. Torej v risbi odpadejo sptemenljivke, ki prostor oziroma predmet konstituirajo. »Govorite« lahko le s spremenljivkami, ki prostor oziroma predmet perceptivno realizirajo. Predvsem pa se ukvarjajte z obliko samo.

Torej je vaša naloga, da likovno idejo prilagodite merilu oziroma velikosti.

Naloga

8—1

Merilo postavlja pravila igre.

Vprašam se kako bi moral neko željeno obliko spremeniti, da bi bila primerna za določeno merilo. Zasnujem kompozicijo. Dovoljeno je sicer vse, skušam pa se poglobiti v merilo, v katerem trenutno delam. Tako moja risba ne bo le skica za nekaj, temveč končna in samostojna stvaritev.

8—1—1 Kot da ustvarjam recimo telefon.

8—1—2 Kot da ustvarjam recimo kos pohištva.

8—1—3 Kot da ustvarjam recimo hišo.

Smiselno je, da se obnašam merilu primerno. Torej naj bi bile to tri razmeroma podobne risbe, ki naj bi že s samo izoblikovanostjo objekta jasno kazale kako velik le—ta je. Izdelki naj bodo po možnosti s področja arhitekture.

8-1-1
Slika 1:
8-1-2
Slika 2:
8-1-3
Slika 3: