Vaja k 8. predavanju

Perceptivna realizacija prostora

Splošno navodilo

Vaje koncipirajte abstraktno, nepredmetno … torej konkretno. Tako ne bomo imeli težav s »pomeni« in bomo videli predvsem likovnost.

Pri izvedbi imajo stari analogni mediji absolutno prednost. Predvsem prostoročna risba, kolaž … Izdelek slikate in naložite v spletno učilnico.
Vendar pazite, da bodo posnetki kvalitetni; ravni papirji, vzporedni robovi brez perspektivnega popačenja in pa predvsem dobra ozvetlitev. Možna je tudi poobdelava na računalniku.
Vse teme pa so sicer res prilagojene tudi za delo z računalnikom.

Uporabljam enakovredna pojma oblika in forma. Pomen imata enak. Rad bi le jasno ločil med formo, ki jo morate izbrati, ustvariti ali kakor že zahteva naloga in oblikami, ki pri delu nastajajo oziroma oblikami, ki so že tako lastnost vsega vidnega.

Vse vaje oddate v eni sami skupni akrobatovi—pdf podatkovnici.
Ime podatkovnice: ime_priimek_8.pdf
Velikost slik (višina) 1080 x (širina) 1920 px.

 

Merilo in oblika

Ideja te vaje je, da je za določene oblike določeno merilo najprimernejše. Včasih pa je možno določeno obliko uporabiti v popolnoma različnih velikostih. Recimo, da so škatla, stol in hiša enake oblike. Kako naj to obliko prilagodim term različnim merilom. Predstavite rešitve tako, da bo na risbi zgolj vaš izdelek in ne ša kaj drugega, po čemer bi utegnili sklepati o velikosti s pomočjo primerjanja. Torej v risbi odpadejo sptemenljivke, ki prostor oziroma predmet konstituirajo. »Govorite« lahko le s spremenljivkami, ki prostor oziroma predmet perceptivno realizirajo. Predvsem pa se ukvarjajte z obliko samo.

Torej je vaša naloga, da likovno idejo prilagodite merilu oziroma velikosti.

Naloga

8—1

Merilo postavlja pravila igre.

Vprašam se kako bi moral neko željeno obliko spremeniti, da bi bila primerna za določeno merilo. Zasnujem kompozicijo. Dovoljeno je sicer vse, skušam pa se poglobiti v merilo, v katerem trenutno delam. Tako moja risba ne bo le skica za nekaj, temveč končna in samostojna stvaritev.

8—1—1 Kot da ustvarjam recimo telefon.

8—1—2 Kot da ustvarjam recimo kos pohištva.

8—1—3 Kot da ustvarjam recimo hišo.

Smiselno je, da se obnašam merilu primerno. Torej naj bi bile to tri razmeroma podobne risbe, ki naj bi že s samo izoblikovanostjo objekta jasno kazale kako velik le—ta je. Izdelki naj bodo po možnosti s področja arhitekture.

8-1-1
Slika 1:
8-1-2
Slika 2:
8-1-3
Slika 3: