Vaja k 6. predavanju

Perceptivna realizacija oblike — vaja