Vaja k 2. predavanju

Semantični diferencial
Lastnosti formatov — vaje