4. predavanje

Likovnost in tipografija
Arhitektura in tipografija

Kaj bi se likovno lahko naučilo od tipografije

Rokopis — črkopis — tipografija
Rokodelstvo — obrt — sistem

Priporočam ogled filma: Jesse Melanson: Helvetica, A Story