2006

Tipkopisi — tipografija

Sudoku

Najprej naredim pisavo. To je vrsta znakov z v naprej določenimi medsebojnimi razmaki. Vsako obliko pripišem tipki na tipkovnici. Pisave so večinoma monospace — vsi znaki so enako široki. Začel sem s Fontographerjem, s FontLabom in sedaj delam z Glyphsi. Kar sledi je stavljenje. Stavim kot bi stavil matematično formulo: »črke« z eksponenti in indeksi. V zadnjih letih uporabljam tudi v naprej stipkano besedilo in pa rešene sudokuje (japonske križanke). Za stavljenje sem najprej uporabljal QuarkXPress, sedaj pa delam v InDesignu.

 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
 • 10203040506070809
648589730383498960962813120491957850827644580234276290579325470755162610116731340
111337390824276440755755570563181620389862130976429710697913980238698260442544850
596144850439621280277962610655518470748393940112735360381276590864457730923889120
213913940556554310171498230344675590462736470685342620838881860929229150797167780
367671160932762520828239880159823740276187250791954930484548610513315390645496470
489825670745187790694346450817299110933411360528568880252734220166973540371652930
774796420128849130356124360232362980695275610867683550943457740481531870519918290
842262280661935650589677740976444360114558890453811470725199130397786920238323510
935458510297313870413581990788736230521929720349197140176662350652844480894275660

»1x1—koch—1«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—13«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—14«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—15«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—16«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—2«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—3«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—4«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—5«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—6«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—7«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—koch—8«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—color—17«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—color—19«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—color—20«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—color—29«, print, 50/70 cm, 2006

»1x1—color—30«, print, 50/70 cm, 2006

»20«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »20«, print, 50/70 cm, 2006

»21«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »21«, print, 50/70 cm, 2006

»22«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »22«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—1«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—2«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—3«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—4«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—5«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—6«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—7«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—koch—8«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—color—64«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—color—76«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—uni—112«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—uni—113«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—uni—koch—1«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—uni—koch—2«, print, 50/70 cm, 200

»3x3—uni—koch—3«, print, 50/70 cm, 200

»3x3—uni—koch—4«, print, 50/70 cm, 200

»3x3—20«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—21«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—22«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—abc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—bbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—cbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—dbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—ebc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—fbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—gbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—hbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—ibc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—jbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—kbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—lbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—mbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—nbc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—obc«, print, 50/70 cm, 2006

»3x3—pbc«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—115«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—116«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—117«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—118«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—120«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—koch—1«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—koch—2«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—koch—3«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—koch—4«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—koch—5«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—koch—6«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9—uni—koch—7«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x1—uni—121«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x1—uni—122«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x2—uni—141«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x3—uni—151«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x4—uni—161«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x5—uni—171«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x6—uni—181«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x7—uni—191«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—uni—201«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—koch—1«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—koch—2«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—koch—3«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—koch—4«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—koch—5«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—koch—6«, print, 50/70 cm, 2006

»9x9x8—koch—7«, print, 50/70 cm, 2006

»abc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »abc«, print, 50/70 cm, 2006

»bbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »bbc«, print, 50/70 cm, 2006

»cbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »cbc«, print, 50/70 cm, 2006

»dbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »dbc«, print, 50/70 cm, 2006

»ebc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »ebc«, print, 50/70 cm, 2006

»fbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »fbc«, print, 50/70 cm, 2006

»gbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »gbc«, print, 50/70 cm, 2006

»hbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »hbc«, print, 50/70 cm, 2006

»ibc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »ibc«, print, 50/70 cm, 2006

»jbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »jbc«, print, 50/70 cm, 2006

»kbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »kbc«, print, 50/70 cm, 2006

»lbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »lbc«, print, 50/70 cm, 2006

»mbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »mbc«, print, 50/70 cm, 2006

»nbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »nbc«, print, 50/70 cm, 2006

»obc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »obc«, print, 50/70 cm, 2006

»pbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »pbc«, print, 50/70 cm, 2006

črkovna vrsta »sudoku«, print, 50/70 cm, 2006