1995

12345

»Oblika postane nepredmetna (abstraktna), ko ustvarja novo, ki izhaja iz človeškega duha. Abstrakcija ni transformacija, kot to razlagajo nekateri. S tem razumejo, da likovnost transformira. Toda likovnost tega ne dela. Likovnost preprosto formira.« Kot pravi Anthony Caro, »je pri nepredmetni (abstraktni) umetnosti umetnost tema in ne vsebina. Pomen je tukaj impliciten in ne ekspliciten. Metoda pa je slika sama.« V takšnih delih ni opisnega, ker se človek lahko izrazi s čistimi oblikami in čistimi barvami samimi. Tako se nepredmetne (abstraktne) stvaritve ne opisujejo literarno, tako z likovnim pobegnemo od ustaljenega, od konvencije rokopisa, kjer družbeno dogovorjeni pomen prevlada nad vsebino. »Preden črke abecede stvorijo besede, so simboli.« (David Smith)

»12—345«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 21. 5. 1995

»12—5«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 23. 5. 1995

»12«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 20. 5. 1995

»13—24—5«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 23. 5. 1995

»13—24«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 22. 5. 1995

»13—5«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 23. 5. 1995

»13«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 20. 5. 1995

»24—5«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 23. 5. 1995

»24«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 20. 5. 1995; last: Inge Wawra

»345«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 22. 5. 1995

»5«, rapidograf na papir, 50/70 cm, 22. 5. 1995