1992

1. nagrada na mednarodnem evropskem vabljenem natečaju »Posebne nagrade DHV — Nacionalna identiteta centrov evropskih prestolnic po letu 1992«, Maastricht, Nizozemska

Maastricht

»Maastricht«, armaturno železo, pleksi steklo, filmi, 1/1/1 m, 1992

»Naša identiteta je zagrajena na naši skrajni odprtosti vsem vplivom in idejam, ki jih nobena civilizacija z vizijo svojega napredka ne bi zavrgla. Pri izbiri vplivov smo zelo svobodni, hkrati pa nas je vedno zavezovala zavezanost na tradicijo in kraj. Verjetno ta občutek hranimo in ohranjamo tudi zato, ker smo majhna skupnost.« Pojasnilo nagrajencev jasno kaže intence razpisovalcev, da oblikovanje identitete še ne pomeni nujno dogmatičnosti in izoliranosti. Prispevek je zrela interpretacija pogojev, kjer avtorji ne odgovarjajo na vprašanje le v ozkem smislu, temveč povezujejo presenetljivo ohlapnost koncepta z močno togostjo predstavitve. To je naredilo na žirijo močan vtis.

Žirija smatra analizo, ki je osnova koncepta, kot izjemno kvalitetno in želi tukaj še enkrat navesti razlago avtorjev. Ta tekst, bolje kot karkoli drugega, prikazuje način, kako so zmagovalci rešili vprašanje nacionalne identitete.

»Naš doprinos h globljemu razumevanju naše identitete bi lahko razložili takole: Svoboda v odločanju kaj in gdaj izbrati, je nov element. ki bogati našo kulturo. Ob tem pa noviteto prikrojimo lastnemu okusu in poterbi. Ne štejemo se med ustvarjalce svetovnih in civilizacijskih tokov, temveč privzemamo ideje in jih uresničujemo na lasten način.« Žirija je mnenja, da to stališče nudi upanje za pozitivno ustvarjanje nacionalne identitete. Hkrati pa opozarja avtorje, naj se zavedajo abstraktnega sporočila, ki ga predstavlja kletka in nevarnosti, ki jo prinašajo toge strukture.