1994

LC

Ob tem sem spoznal, da ni čista kompozicija nič drugega, kot le obrt. S tem sem vprašanje zase rešil, saj zakoni obrti za ustvarjalnost niso obvezni. Nauk o obrtništvu je smotrnost in kot tak zelo koristen, morda celo neizogiben.

Ta postopek lahko imenujemo kompozicijska metoda z omejenim številom samo drug na drugega vezanih elementov. Zgrajen je iz ene same osnovne podobe, večkrat variirane vrste štirih (petih) elementov; vodoravna in navpična vrsta sta temu podrejeni, kot je to mogoče pričakovati pri osnovnem motivu s tako omejenim številom elementov. To je metoda bolj obrtne narave, ki nima odločilnega vpliva niti na kompozicijo niti na značaj dela. Je le vprašanje obravnave gradiva glede na oblikovalne načine ob upoštevanju danosti gradiva.

»k011«, rapidograf na papir, 50/50 cm, 1994

»k031«, rapidograf na papir, 50/50 cm, 1994

»k041«, rapidograf na papir, 50/50 cm, 1994

»k051«, rapidograf na papir, 50/50 cm, 1994


»k01«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»k02«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»k03«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»k04«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»k05«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»k06«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»k07«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994


»lc1«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»lc1a«, rapidograf na papir, 50/100 cm, 1994; last: Mestna galerija, Ljubljana — stalna zbirka

»lc2«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»lc3«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»lc4«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»lc5«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»lc6«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994

»lc7«, rapidograf na papir, 35/70 cm, 1994