2005

Tipkopisi — tipografija

Šrafure

Tipografski material (na hitro, a ne točno, rečeno črkovne vrste) je lahko podoben čemur koli. Ni pravil. Ne morem z gotovostjo ločiti tipografskega materiala od črkopisnega po obliki, rabi ali obdelavi. Od drugih vrst črk — in to od nekdaj — se loči po tem, da je namenjen reprodukciji in z izborom njegove vrste je že določeno, kako črke tvorijo besede — proces nizanja črk v besede je prefabrciran.

»1—1«, print, 100/140 cm, 2005

»1—10«, print, 100/140 cm, 2005

»1—11«, print, 100/140 cm, 2005

»1—12«, print, 100/140 cm, 2005

»1—13«, print, 100/140 cm, 2005

»1—14«, print, 100/140 cm, 2005

»1—15«, print, 100/140 cm, 2005

»1—16«, print, 100/140 cm, 2005

»1—17«, print, 100/140 cm, 2005

»1—2«, print, 100/140 cm, 2005

»1—3« print, 100/140 cm, 2005

»1—4«, print, 100/140 cm, 2005

»1—5«, print, 100/140 cm, 2005

»1—6«, print, 100/140 cm, 2005

»1—7«, print, 100/140 cm, 2005

»1—8«, print, 100/140 cm, 2005

»1—9«, print, 100/140 cm, 2005

»MS_2015_1«, print, 60/60 cm, 2015

»MS_2015_2«, print, 60/60 cm, 2015

»elastični prostor—A—1—1«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—A—1—2«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—A—1—3«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—A—1«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—B—1—1«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—B—1—2«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—B—1—3«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—B—1—4«, print, 50/70 cm, 2005

»elastični prostor—B—1«, print, 50/70 cm, 2005

»lomljeni prostor—A—1—1«, print, 50/70 cm, 2005

»lomljeni prostor—A—1—2«, print, 50/70 cm, 2005

»lomljeni prostor—A—1—3«, print, 50/70 cm, 2005

črkovna vsrta »Šrafure«, 2005

»Lomljeni prostor 2-1«, print, 50/70 cm, 2011

»Lomljeni prostor 2-2«, print, 50/70 cm, 2011

»Lomljeni prostor 2-3«, print, 50/70 cm, 2011

»Lomljeni prostor 2-4«, print, 50/70 cm, 2011

»Lomljeni prostor 2-5«, print, 50/70 cm, 2011

»Lomljeni prostor 2-6«, print, 50/70 cm, 2011

»Lomljeni prostor 2-7«, print, 50/70 cm, 2011

»Gdynia 2014 2«, print, 150/100 cm, 2005

»Gdynia 2014 22«, print, 150/100 cm, 2005

»Lomljeni prostor 2-11«, print, 100/150 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1110«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1111«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1112«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1113«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1114«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1115«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1116«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1117«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1118«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1119«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-112«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-1120«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-113«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-114«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-115«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-116«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-117«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-118«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 2-119«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-11«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1110«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1111«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1112«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1113«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1114«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1115«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1116«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1117«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1118«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1119«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-112«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-1120«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-113«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-114«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-115«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-116«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-117«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-118«, print, 150/100 cm, 2014

»Lomljeni prostor 3-119«, print, 150/100 cm, 2014

»Zavrtena 1«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 12«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 13«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 14«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 2«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 210«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 211«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 22«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 23«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 24«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 25«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 26«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 27«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 28«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 29«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 3x3«, print, 29/21 cm, 2014

»Zavrtena 3x32«, print, 29/21 cm, 2014