2013

Tipkopisi — tipografija

Arnautović

Slika 1: Načrt

Elemente sem oblikoval kot črkovne vrste s programom Glyphs. Izdelal sem osem vrst (fontov) s po devet elementi (glifi). Oblika je v vseh primerih enaka, le šum (valovanje) narašča od znaka do znaka; od ničle (vsi elementi imajo enako obliko; torej jih po obliki ne morem ločiti) se šum veča v osmih korakih do točke, ko je val enak velikosti začetnega elementa samega. V tej zadnji stopnji ležijo vsi elementi na področjih sosednjih elementov. Naredil sem tri nize. Vse kompozicije sem tipografsko stavil v InDesignu.

Slika 2: Pogled na postavitev

Slika 3: Pogled na postavitev

Slika 4: Pogled na postavitev

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
MLNKORPQJ
OQKNPJMRL
JRPQLMNOK
QKOJRNLMP
LPMOQKRJN
RNJPMLOKQ
NJRLKOQPM
KMQRNPJLO
POLMJQKNR

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
S1T2U6V4W3X7Y9Z5s8
V8W9X5Y6Z2s1S4T7U3
Y3Z7s4S9T8U5V1W2X6
T4S5V7U1X9W3Z8s6Y2
U9X8W3Z2s4Y6T5S1V7
Z6s1Y2T5S7V8U3X9W4
W2U6S9X3V1T4s7Y8Z5
s5Y4T8W7U6Z9X2V3S1
X7V3Z1s8Y5S2W6U4T9

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
aDbCcEdBeFfIgGhHiA
dFeHfBgEhGiAaDbIcC
gAhIiGaHbCcDdEeFfB
bHaBdFcAfIeEhCiDgG
cCfGeDhFiHgBbIaAdE
hIiEgAbGaDdCcFfBeH
eEcAaIfCdBbFiHgGhD
iBgDbHeIcEhGfAdCaF
fGdFhCiDgAaHeBcEbI

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
jMkLlNmKnOoRpPqQrJ
mOnQoKpNqPrJjMkRlL
pJqRrPjQkLlMmNnOoK
kQjKmOlJoRnNqLrMpP
lLoPnMqOrQpKkRjJmN
qRrNpJkPjMmLlOoKnQ
nNlJjRoLmKkOrQpPqM
rKpMkQnRlNqPoJmLjO
oPmOqLrMpJjQnKlNkR