Kompozicije na temo reda

3. naloga – Pogledi

Oddam v torek 24. novembra do 11. ure


»Zdi se, da je naše vesolje zgrajeno po hierarhičnem načelu: majhne stvari so deli večjih, te pa so spet deli še večjih stvari. Molekule aluminijevega silikata sestavljajo glino, ki jo lahko oblikujemo v opeke, in iz opek lahko — v določenih odnosih z drugimi materiali — naredimo hiše, vrtne zidove, delavnice, ki lahko skupaj sestavljajo mesto. To so seveda stvari, ki jih je naredil človek, vendar velja isto načelo tudi za naravne stvari, tudi npr. za naše telo. Tak hierarhični razvoj iz delov na neki način omejuje naravo celote. Z opeko ne moremo graditi modernih nebotičnikov, ki zahtevajo jeklene konstrukcije, in če gradimo z bambusom in papirjem, se pojavijo drugačne omejitve. Te omejitve so vzrok za mnoge tako imenovane zakone, v resnici so te omejitve ti zakoni sami. Vendar ta hierarhična ureditev vesolja omogoča sistem kodiranja, s katerim lahko zgradimo uspešna okvirna vodila, ki nam omogočajo zaznavanje kompleksnih podatkov.«
Milan Butina v knjigi Elementi likovne prakse

Uvodne opombe

Vajo rišem v velikosti B2 (500 x 700 mm). Format je pokončen.

Postopek

Rišem najprej s CAD programom. V njem zrišem vse, kar bi zrisal s svinčnikom 6H. Pri tem pazim, da smiselno uprabljam »layerje«. Če sem delal smiselno, posameznim »layerjem« v celoti določim lastnosti, kot so debelina črte, barva črte in polnilo (»fill«). Prav tako tudi obdelam šrafute oziroma jih narišem. CAD programi avtomatsko grdo rišejo šrafure, zato jih rišem raje »ročno« linijo po linijo. Pametno bi bilo imeti »layer« za šrafure za vsak prerez posebej.

A1. V CAD-u najprej nastavim enote.

A2. Nastavim nadstropja.

A3. Rišem s črtami — več vrst jih je.

A4. Nastavim prereze.

A5. Nastavim list.

A6. Nastavim merilo. Praviloma rišem v CAD programih v merilu 1 : 1. Končno merilo izdelka je 1 : 50.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik ArchiCAD oziroma AutoCAD.


Aleksandar

Aleksandar1
Slika 1: Primer vaje 2018–2019.
Letošnja dana hiša je veliko večja. Zato bo kompozicija lista drugačna.
Mala slika je primer 5. vaje, ki smiselno sledi iz te vaje, istega avtorja.


B1. Risbo shranim v .pdf formatu in jo prenesem v Illustrator kjer jo likovno obdelam.

B2. Končno shranim obdelano risbo v .pdf formatu in jo nesem sprintat.

B3. Ko odprem CAD program, najprej nastavim velikost papirja, nastavim merilo (v tem primeru 1 : 50) in mrežo.

B4. Prav tako v Illustratorju najprej nastavim velikost papirja in mrežo.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik Illustrator.
B5. Končno sprintam vajo na (najcenejšem tankem) nepremaznem papirju.
Sprintam tudi mrežo.


Spodaj v robu napišem glavo:
3. naloga
Mentor: prof. dr. Jaka Bonča
Predstavitvene tehnike 1
Šolsko leto: 2020—2021
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Vpisna številka
Ime in priimek

Prostorska oblika

Vidna nevidna mreža

C1. Vzamem format papirja B2 in nanj narišem križ, ki razpolavlja format v vodoravni in navpični smeri.

C2. Nato narišem mrežo. Kakšen je korak mreže je odvisno od moje kompozicije. Razmišljam podobno kot v matematiki, ko iščem skupni imenovalec. Mreža mora biti dovolj »drobna«, da lahko po njej narišem vse elemente, hkrati pa mora biti tudi dovolj »groba«, da ni možno prav vse. Torej iščem največji skupni deljitelj, največji skupni imenovalec (se pravi čim manjšo številko pod ulomkovo črto).

C3. Na mreži narišem v merilu 1 : 50 »Leseno hišo pri Mengšu« avtorjev Ark Arhitektura Krušec.
Narišem vse kar je »gradbeniško« in pa smiselno tudi opremo.
Podatkov naj bi bilo na strani avtorjev za potrebe te vaje skoraj dovolj.
Zaradi predstave pa pogledam še objavo v reviji Outsider.
Predsvsem pa sem zelo pozoren (pozorna), da se bodo tlorisi, pogledi in prerezi skladali.

C4. Podatki, ki so na razpolago, so namenoma »slabi«. Torej moram natančno lego in dimenzije logično oceniti. Bistvena je smiselna izbira modula. Modul je po definiciji največja skupna mera v kompoiziciji. Torej nekakšen »matematični« skupni imenovalec. Skoraj gotovo pa ne bo 1 m. Bo morda 60 cm …

Tloris hiše je 16,10 x 11,50 m. Kap je na višini 4,53 m, sleme pa na 8,66 m.
C5. Če logično postopam, uporabljam »lepe« mere. Isto hišo bom skotiral(a) za 5. vajo. Torej bo modularno mersko urejeno razumevanje projekta pogoj tudi za uspešno opravljeno 5. vajo.


Maja

Maja1
Slika 2: Primer vaje 2018–2019.
Letošnja dana hiša je veliko večja. Zato bo kompozicija lista drugačna.
Mala slika je primer 5. vaje, ki smiselno sledi iz te vaje, iste avtorice.


Č1. Nad vodoravno črto rišem pogled — »čelno fasado«.
Pod črto rišem tloris.

Č2. Na list narišem še pogled s strani in vzdolžni ter prečni prerez.
Prerez je hkrati tudi pogled v/na notranjost.

Č3. Pogledi se morajo med seboj ujemati: stena pod steno, okno pod okno, rob pod rob … Postopek načeloma že poznam iz Opisne geometrije.

Č4. Vse skupaj na listu lahko obračam, da bolje izrabim format.

Č5. Na list narišem črto kot merilo, ki je dolga 10 oziroma 5 metrov.

Č6. V spodnjem robu napišem vse besedilo glave.

Opomba

Vse pomožne črte — konstruktivne črte potegnem od roba do roba. Namreč črta, ki mi predstavlja nek rob v enem pogledu, mi kasneje lahko koristi tudi v drugem pogledu. → Torej so vsi štirje pogledi na listu očitno med seboj poravnani!
Pomožne črte naj bodo smiselno izrisane tudi na končnem izdelku; torej smiselno vidne.

Opomba

Papirja formata B2 ne morem kupiti. Prodajajo B1 — 700 x 1000 mm oziroma 707 x 1000 mm. Zaradi praktičnosti bom vzel »prilagojeni« format 700 x 1000 mm — torej zaokroženo na centimeter. Smiselno ga dam na pol in dobim dva B2 formata 500 x 700 mm (500 x 707 mm).


Tita

Tita1
Slika 3: Primer vaje 2018–2019.
Letošnja dana hiša je veliko večja. Zato bo kompozicija lista drugačna.
Mala slika je primer 5. vaje, ki smiselno sledi iz te vaje, iste avtorice.

Rokovnik

Torek, 10. november
C2, D2
Predavanje
Razlaga 3. vaje.


1. korektura
Četrtek, 12. november
Predavanje
Skupinske korekture
Na korekture moram priti opremljen s skicami, vajami in izdelki ter dobro voljo. Neopremljeni »človeki« nas ne zanimajo.
S seboj moram prinesti vsaj toliko, kot je za določen dan predvideno v rokovniku.

Zasnove — skice kompozicij
Skice naj bodo v merilu, čeprav narisane s prosto roko.
Trirobo merilo je nepogrešljiv pripomoček.
1. 
Vsaj pet skic kompozicij. Skice vsaj velikosti A5.
Pazim na merilo skic.
2. Pripravljene podloge v merilu 1 : 50.
ime priimek 3-1.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).


2. korektura
C1, D1
Torek, 17. november
Skupinske korekture
1. Risbe z računalnikom na B2 formatu v merilu 1 : 50.
ime priimek 3-2.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).


3. korektura
Četrtek, 19. november
Skupinske korekture
1. Risbe z računalnikom na B2 formatu v merilu 1 : 50.
Bolj ali manj dokončani izdelki.
ime priimek 3-3.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).


Oddaja vaje
Torek, 24. november
C2, D2
Razlaga 4. vaje
Predavanje
V spletno učilnico v določenem roku oddam sliko končnega izdelka. Obvezno v .pdf obliki zapisa.
.pdf je načeloma kar isti, ki je šel v printalnico.
ime priimek 3.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).


Komentar — kritika 3. vaje
Četrtek, 26. november

Oddam vajo v analogni obliki.

stolKarl Nothhelfer: Das Sitzmöbel, 1941

omaraFritz Spannagel: Der Möbelbau, 1936