Kompozicije na temo reda

4. naloga – Telo

Oddam v torek 14. decembra na začetku srečanja.

Melbourne
Slika 1:
Nagrajenci arhitekturnih vizualizacij ArchDaily 2020
Konceptualno – po izboru žirije
Izgubljen v melbournu; Li Han in Hu Yan, študenta univerze Vicky Lam in RMIT


»Zdi se, da je naše vesolje zgrajeno po hierarhičnem načelu: majhne stvari so deli večjih, te pa so spet deli še večjih stvari. Molekule aluminijevega silikata sestavljajo glino, ki jo lahko oblikujemo v opeke, in iz opek lahko — v določenih odnosih z drugimi materiali — naredimo hiše, vrtne zidove, delavnice, ki lahko skupaj sestavljajo mesto. To so seveda stvari, ki jih je naredil človek, vendar velja isto načelo tudi za naravne stvari, tudi npr. za naše telo. Tak hierarhični razvoj iz delov na neki način omejuje naravo celote. Z opeko ne moremo graditi modernih nebotičnikov, ki zahtevajo jeklene konstrukcije, in če gradimo z bambusom in papirjem, se pojavijo drugačne omejitve. Te omejitve so vzrok za mnoge tako imenovane zakone, v resnici so te omejitve ti zakoni sami. Vendar ta hierarhična ureditev vesolja omogoča sistem kodiranja, s katerim lahko zgradimo uspešna okvirna vodila, ki nam omogočajo zaznavanje kompleksnih podatkov.«
Milan Butina v knjigi Elementi likovne prakse

Uvodne opombe

Vajo rišem v velikosti B2 (500 x 700 mm). Format je pokončen.

Postopek

Rišem s CAD programom. Pri tem pazim, da smiselno uprabljam »layerje«. Če sem delal smiselno, posameznim »layerjem« v celoti določim lastnosti, kot so debelina črte, barva črte in polnilo (»fill«). Prav tako tudi obdelam šrafute oziroma jih narišem. CAD programi avtomatsko grdo rišejo šrafure, zato jih rišem raje »ročno« linijo po linijo. Pametno bi bilo imeti »layer« za šrafure za vsak prerez posebej.


A1. V CADu najprej nastavim enote.
A2. Nastavim nadstropja.
A3. Gradim model s stenami, ploščami, stebri … lahko tudi s strehami.  Morda uporabim morph.
A4. Nastavim prereze.
A5. Nastavim list.
A6. Nastavim projekcijo in merilo.
Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik ArchiCAD oziroma AutoCAD.

B1. Risbo likovno obdelam.
B2. Končno shranim obdelano risbo v .pdf formatu in jo nesem sprintat.
B3. Ko odprem CAD program, najprej nastavim velikost papirja, nastavim merilo (v tem primeru 1 : 50) in mrežo »grid«.
B4. Končno sprintam vajo na (najcenejšem tankem) nepremaznem papirju.

Spodaj v robu napišem glavo:
4. naloga
Mentor: izr. prof. Jaka Bonča
Predstavitvene tehnike 1
Šolsko leto: 2021—2022
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Vpisna številka
Ime in priimek

Prostorska oblika & vidna nevidna mreža

Rišem v merilu 1 : 50.

a. Vzamem format papirja 500 x 700 mm in nanj narišem križ, ki organizira format v vodoravni in navpični smeri.

Ostane tudi na končnem izdelku.

b. Nato narišem mrežo.

Ostane tudi na končnem izdelku.

c. Na mreži narišem v merilu 1 : 50 tridimenzionalno telo — kocko z robom 15,05 m sestavljeno iz kock modula 2,15 m. Vsega skupaj recimo 343 kock (7 x 7 x 7 = 343).

c. 1 Kocke so iz poljubnih tvarin. Nikakor niso prosojne.

c. 2 V smisli igre Minecraft kot črv preglodam telo — kocko in približno polovico kock zavržem. Dobim razčlenjen prostor.

c. 3 Kocko presekam in odprem, da vidim v notranjost. Tako odprto kocko narišem.

č. Telo rišem v tridimenzionalni poševni projekciji — kavalirski, vojaški ali podobni.

α + 90° + (90° – α) = 180°

Narišem enega glavnih pogledov — tloris, naris ali stranski ris — v pravokotni projekciji. Torej s pravimi merami in pravilnimi koti. Nato »potegnem« telo v tretjo dimenzijo tako, da pod primerno oziroma spretno izbranim kotom rišem višino oziroma globino ali pa širino telesa. V tej tretji dimenziji ostanejo mere prave, koti pa očitno ne.

V poševnih pogledih, v tretji dimenziji, so koti med osmi načeloma poljubni. Samo eden od treh kotov morabiti 90°.

Rezultat je popačen in zato v taki projekciji težko načrtujem. Deloma lahko težavo obidem tako, da eno ploskev kocke poravnam vzporedno z robom papirja. Tako dobim tudi na pogled pravilno sliko izbrane ploskve.

Kavalirska in vojaška projekcija sta dve taki možnosti.

Mreža, križ, prerezi

d. Vse rišem na mreži. Torej potrebujem v tej fazi tridimenzionalno mrežo v izbrani projekciji. Glede na prejšnji podatek o modulu je korak mreže — modul očitno 2,15 m.

Očitno prav vse tridimenzionalne mreže ne morem narisat. Obvezno narišem mreže na koordinatnih ravninah in pa še kakšno po ptrebi.

Križ, ki je obvezen pri vsaki vaji, je v tem primeru triosni. Torej moram prej omenjenemu križu dodati tretjo os v smeri tretje prostorske dimenzije.

e. Narišem več prerezov v različnih smereh; skupaj najmanj tri prereze; obvezno vsaj po enega v vsaki smeri. Nujno ostanejo »na mestu« v kocki.
Prerezi niso zunanje ploskve; niso narisani na površini. Prerezi morajo sekati material in so zato narisani, kot da ležijo v notranjosti materiala.

f.  Na list narišem merilno črto, ki je dolga 10 ali 5 metrov.

Možne predstavitve

Včasih ne morem prikazati telesa v tridimenzionalnem pogledu tako, da ne bi bilo kaj skrito. Če je to težava, lahko telo razsekam in posamezne dele narišem vsakega v svoji (še vedno predpisani) projekciji.

Kocko obvezno presekam na dva ali več delov, odprem in narišem odprto telo.

Nikakor pa ne smem zamešati pojmov »razsekovanje« in »prerez«!
Kavalir
Razsekana kocka

Prva opomba

V vseh pogledih morajo biti dimenzije prave (nobenih skrajšav).
V enem od pogledov morajo biti koti pravilni
. Zato kabinetna projekcija ne pride v poštev.

Za boljše razumevanje

Še »hiše« iz lesenih kock.

Druga opomba

Papirja formata B2 ne morem kupiti. Prodajajo B1 — 700 x 1000 mm oziroma 707 x 1000 mm. Zaradi praktičnosti bom vzel »prilagojeni« format 700 x 1000 mm — torej zaokroženo na centimeter. Smiselno ga dam na pol in dobim dva B2 formata 500 x 700 mm (500 x 707 mm).


Janez_Suhadolc_Lajt»Kavalirska projekcija« — Janez Suhadolc: Lajt

Crtomir_Mihelj_1»Kavalirska projekcija« — Črtomir Mihelj (Iz knjige. Marjan Mušič: Arhitektura slovenskega kozolca)

Crtomir_Mihelj_2»Kavalirska projekcija« — Črtomir Mihelj (Iz knjige. Marjan Mušič: Arhitektura slovenskega kozolca)

Alfred_Arndt»Kavalirska projekcija« — Alfred Arndt: Barvni načrt za hiše učiteljev, Bauhaus, 1926

Alfred_Arndt»Kavalirska projekcija« — Alfred Arndt in Walter Gropius: Razvoj stanovanj, Dessau–Törten, barvna študija zunanjosti

OMMX»Kavalirska projekcija« —  OMMX: A Tale of Two Cityes

Oio_Dès_1»Kavalirska projekcija« — Oio Dès

Oio_Dès_2»Kavalirska projekcija« — Oio Dès

4_0.10»Kavalirska projekcija«

4_0.7»Kavalirska projekcija«

"Optiprism" by Aakash Nihalani»Kavalirska projekcija«

Rokovnik

Torek, 23. november
Predavanje
Razlaga 4. vaje.


1. korektura
Četrtek, 25. november
Skupinske korekture.
Na korekture moram priti opremljen s skicami, vajami in izdelki ter dobro voljo. Neopremljeni »človeki« nas ne zanimajo.
S seboj moram prinesti vsaj toliko, kot je za določen dan predvideno v rokovniku.

Zasnove — skice kompozicij.
Skice naj bodo v merilu, čeprav narisane s prosto roko.
Trirobo merilo je nepogrešljiv pripomoček.
1. Vsaj pet skic kompozicij. Skice vsaj velikosti A5.
Pazim na merilo skic.
ime priimek 4-1.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).

2. korektura
Torek, 30. november
Predavanje
Skupinske korekture.
1. Risbe z računalnikom na B2 formatu v merilu 1 : 50.
ime priimek 4-2.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).

3. korektura
Četrtek, 2. december
Skupinske korekture.
1. Risbe z računalnikom na B2 formatu v merilu 1 : 50.
Bolj ali manj dokončani izdelki.
ime priimek 4-3.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).

Oddaja vaje
Torek, 14. december
Razlaga 5. vaje
V spletno učilnico v določenem roku oddam sliko končnega izdelka. Obvezno v .pdf obliki zapisa.
.pdf je načeloma kar isti, ki je šel v printalnico.
ime priimek 4.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).
Oddam vajo v analogni obliki.


Komentar — kritika 4. vaje
Četrtek, 16. december

Slika 2:
Parlament na vodi – Bangkok 2100; Tyler Lim, Državna univerza v Singapurju.

Slika 3:
Celotni zemljevid glavnega mesta Peking; Fei Wang, Chenhao Luo, Zhi Zheng Deqiang Huang, Junye Zhong Haihui, Zhu, Xinqi Meng Yi Zhang, Yuxuan Wang Kaicheng Zhuang in Wenting Feng, Univerza v Sirakuzah.