Kompozicije na temo reda

»Zdi se, da je naše vesolje zgrajeno po hierarhičnem načelu: majhne stvari so deli večjih, te pa so spet deli še večjih stvari. Molekule aluminijevega silikata sestavljajo glino, ki jo lahko oblikujemo v opeke, in iz opek lahko — v določenih odnosih z drugimi materiali — naredimo hiše, vrtne zidove, delavnice, ki lahko skupaj sestavljajo mesto. To so seveda stvari, ki jih je naredil človek, vendar velja isto načelo tudi za naravne stvari, tudi npr. za naše telo. Tak hierarhični razvoj iz delov na neki način omejuje naravo celote. Z opeko ne moremo graditi modernih nebotičnikov, ki zahtevajo jeklene konstrukcije, in če gradimo z bambusom in papirjem, se pojavijo drugačne omejitve. Te omejitve so vzrok za mnoge tako imenovane zakone, v resnici so te omejitve ti zakoni sami. Vendar ta hierarhična ureditev vesolja omogoča sistem kodiranja, s katerim lahko zgradimo uspešna okvirna vodila, ki nam omogočajo zaznavanje kompleksnih podatkov.«
Milan Butina v knjigi Elementi likovne prakse

4. naloga

Telo

Vaja je po kompleksnosti smiselno podobna 3. vaji pri predmetu Arhitekturno oblikovanje 1: gibanje v prostoru

Oddam v torek 8. decembra do 13. ure.

Uvodne opombe

Vajo rišem v velikosti B2 (500 x 700 mm). Format je pokončen.

Postopek

Rišem najprej s CAD programom. V njem zrišem vse, kar bi zrisal s svinčnikom 6H. Pri tem pazim, da smiselno uprabljam »layerje«. Če sem delal smiselno, posameznim »layerjem« v celoti določim lastnosti, kot so debelina črte, barva črte in polnilo (»fill«). Prav tako tudi obdelam šrafute oziroma jih narišem. CAD programi avtomatsko grdo rišejo šrafure, zato jih rišem raje »ročno« linijo po linijo. Pametno bi bilo imeti »layer« za šrafure za vsak prerez posebej.

A1. V CADu najprej nastavim enote.

A2. Nastavim nadstropja.

A3. Gradim model s stenami, ploščami, stebri … lahko tudi s strehami.  Morda uporabim morph.

A4. Nastavim prereze.

A5. Nastavim list.

A6. Nastavim projekcijo in merilo.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik ArchiCAD oziroma AutoCAD.

B1. Risbo shranim v .pdf formatu in jo prenesem v Illustrator kjer jo likovno obdelam.

B2. Končno shranim obdelano risbo v .pdf formatu in jo nesem sprintat.

B3. Ko odprem BIM program, najprej nastavim velikost papirja, nastavim merilo (v tem primeru 1 : 50) in mrežo »grid«.

B4. Prav tako v Illustratorju najprej nastavim velikost papirja in mrežo »grid«.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik Illustrator.

Za korekture moram imeti vsakič poleg printa celote na A4 formatu še print izreza tipičnega dela v končni velikosti (prav tako na A4 formatu).

B5. Končno sprintam vajo na (najcenejšem tankem) nepremaznem papirju.

Spodaj v robu napišem glavo:

4. naloga
Mentor: prof. dr. Jaka Bonča
Predstavitvene tehnike 1
Šolsko leto: 2020—2021
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Vpisna številka
Ime in priimek

Prostorska oblika & vidna nevidna mreža

Conrad_Willems_1.jpg
Slika 1: Conrad Willems

Rišem v merilu 1 : 50.

a. Vzamem format papirja 500 x 700 mm in nanj narišem križ, ki razpolavlja format v vodoravni in navpični smeri.

b. Nato narišem mrežo.

c. Na mreži narišem v merilu 1 : 50 tridimenzionalno telo — kocko z robom 15 m sestavljeno iz kock modula 2,5 m. Vsega skupaj recimo 216 kock (6 x 6 x 6 = 216).

c. 1 Kocke so iz poljubnih tvarin. Lahko so tudi prosojne.

c. 2 Lahko so polne; so vlite.

c. 3 Kje lahko tudi kakšna kocka ali pa več kock manjka. Dobim prostor.

c. 4 Načeloma pa nobene kocke ne zavržem.

č. Telo rišem v tridimenzionalni poševni projekciji — kavalirski, vojaški ali podobni.

Narišem enega glavnih pogledov — tloris, naris ali stranski ris — v pravokotni projekciji. Torej s pravimi merami in pravilnimi koti. Nato »potegnem« telo v tretjo dimenzijo tako, da pod primerno oziroma spretno izbranim kotom rišem višino oziroma globino ali pa širino telesa. V tretji dimenziji ostanejo mere prave, koti pa očitno ne.

V poševnih pogledih so koti med osmi načeloma poljubni. Pravzaprav lahko vsako trojico treh vektorjev s skupnim izhodiščem vidim kot tri robove kocke.

Rezultat je popačen in zato v taki projekciji težko načrtujem. Deloma lahko težavo obidem tako, da eno ploskev kocke poravnam vzporedno s projekcijsko ravnino. Tako dobim pravilno sliko izbrane ploskve. Kavalirska in vojaška projekcija sta dve taki možnosti.

d. Vse rišem na mreži. Torej rabim v tej fazi tridimenzionalno mrežo v izbrani projekciji. Glede na prejšnji podatek o modulu je korak mreže — modul očitno 2,5 m.

Križ, ki je obvezen pri vsaki vaji, je v tem primeru triosni. Torej moram prej omenjenemu križu dodati tretjo os v smeri tretje prostorske dimenzije.

e. Narišem več prerezov v različnih smereh; skupaj šest prerezov; načeloma po dva v vsaki smeri. Lahko ostanejo »na mestu« v kocki, lahko jih izvlečem kot ravnine, kot predale, lahko jih odpeljem kamor koli na listu.

f.  Na list narišem črto kot merilo, ki je dolga 10 oziroma 5 metrov.

Conrad_Willems_2.jpg
Slika 2: Conrad Willems

Conrad_Willems_3.jpg
Slika 3: Conrad Willems

Opomba

V vseh pogledih morajo biti dimenzije prave (nobenih skrajšav).
V enem od pogledov morajo biti koti pravilni
. Zato kabinetna projekcija ne pride v poštev.

Za boljše razumevanje

Še »hiše« iz lesenih kock.

Opomba

Papirja formata B2 ne morem kupiti. Prodajajo B1 — 700 x 1000 mm oziroma 707 x 1000 mm. Zaradi praktičnosti bom vzel »prilagojeni« format 700 x 1000 mm — torej zaokroženo na centimeter. Smiselno ga dam na pol in dobim dva B2 formata 500 x 700 mm (500 x 707 mm).

Janez_Suhadolc_Lajt
Slika 4: Kavalirska projekcija — Janez Suhadolc: Lajt

Crtomir_Mihelj_1
Slika 5: Kavalirska projekcija — Črtomir Mihelj (Iz knjige. Marjan Mušič: Arhitektura slovenskega kozolca)

Crtomir_Mihelj_2
Slika 6: Kavalirska projekcija — Črtomir Mihelj (Iz knjige. Marjan Mušič: Arhitektura slovenskega kozolca)

Alfred_Arndt
Slika 7: Kavalirska projekcija — Alfred Arndt: Barvni načrt za hiše učiteljev, Bauhaus, 1926

Alfred_Arndt
Slika 8: Kavalirska projekcija — Alfred Arndt in Walter Gropius: Razvoj stanovanj, Dessau-Törten, barvna študija zunanjosti

OMMX
Slika 9: Kavalirska projekcija —  OMMX: A Tale of Two Cityes

Oio_Dès_1
Slika 10: Kavalirska projekcija — Oio Dès

Oio_Dès_2
Slika 11: Kavalirska projekcija — Oio Dès

4_0.10
Slika 12: Kavalirska projekcija

4_0.7
Slika 13: Kavalirska projekcija

"Optiprism" by Aakash Nihalani
Slika 14: Kavalirska projekcija

Rokovnik

Torek, 24. november
C2, D2
Predavanje
Razlaga 4. vaje.

1. korektura
Četrtek, 26. november
Skupinske korekture.
Na korekture moram priti opremljen s skicami, vajami in izdelki ter dobro voljo. Neopremljeni »človeki« nas ne zanimajo.
S seboj moram prinesti vsaj toliko, kot je za določen dan predvideno v rokovniku.

Zasnove — skice kompozicij.
Skice naj bodo v merilu, čeprav narisane s prosto roko.
Trirobo merilo je nepogrešljiv pripomoček.
1. Vsaj pet skic kompozicij. Skice vsaj velikosti A5.
ime priimek 4-1.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).

2. korektura
C1, D1
Torek, 1. december
Predavanje
Skupinske korekture.
1. Risbe celote z računalnikom na A4 papirju.
2. Risbe dela kompozicije na A4 formatu v končni velikosti — izrez — merilo 1 : 50.
ime priimek 4-2.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).

3. korektura
Četrtek, 3. december
Skupinske korekture.
1. Risbe z računalnikom na A4 papirju.
2. Risbe dela kompozicije na A4 formatu v končni velikosti — izrez — merilo 1 : 50.
ime priimek 4-3.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).

Oddaja vaje
C2, D2
Torek, 8. december
Razlaga 5. vaje
V spletno učilnico v določenem roku oddam sliko končnega izdelka. Obvezno v .pdf obliki zapisa.
.pdf je načeloma kar isti, ki je šel v printalnico.
ime priimek 4.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).

Četrtek, 10. december
Komentar — kritika 4. vaje
Oddam vajo v analogni obliki.

Conrad_Willems_4.jpg
Slika 15: Conrad Willems

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave