Kompozicije na temo reda

5. naloga — 32 trikotnikov

2. izpitna naloga

Oddam v torek 3. septembra do 9. ure v spletno učilnico. Merilo 1 : 100.

Naloga

Namen naloge:

1 Predstavim predmet v pravokotnih pogledih in kavalirski projekciji;
1a dva pogleda:
1aa pogled (od spredaj);
1ab stranski ris (od strani);
1b tri prerezi:
1ba tloris (vodoravni prerez praviloma en meter od tal);
1bb vzdolžni prerez (vzporeden z narisom);
1bc
 prečni prerez (vzporeden s stranskim risom);
1c vse poglede skotiram;
1d narišem kavalirsko projekcijo;
2 Uporabljam stene, stebre, plošče … morda »morph« …
2a poglede in prereze organiziram;
2b pregledno kotiram.
.
Predvsem pa mora kompozicija ustrezati likovnim (in estetskim) normam.

.

Narišem nekakšen 96–kotnik.
32 trikotnikov ima skupaj 96 ogljišč.
Rišem po mreži s korakom 1,25 m.
Trikotniki lahko postanejo stebri (če se znajdem).
Trikotnike lahko materializiram s stenami.
Lahko poskusim tudi s ploščami in »morphom«.
Dobim kompozicijo 32 prizmatičnih teles.
Ni nujno, da so stene na vseh treh straneh prizme.
Telesa so lahko različno – poljubno visoka.
Ni nujno, da stojijo na tleh.
.
Zasnova je v tlorisu po logiki slična 1. vaji.
Parcela oziroma format je ležeč.
Načeloma ga razdelim na levi in desni del.
Na en del rišem nekaj podobnega, kot sem risal(a) v 2. vaji.
Na drugi del rišem nekaj podobnega, kot sem risal(a) v 3. vaji.
»Plotam« v manjšem merilu (1 : 100), da bo šlo vseh pet pogledov in prostorska predstavitev na list.
Izjemo lahko kaj pade izven lista.
Rišem sistematično in organizirano.
Sledim postopku Mongeove in kavalirske (vojaške) projekcije.
Vsi »Mongeovi« pogledi so med seboj poravnani.

Postopek

Rišem s CAD programom. Pri tem pazim, da smiselno uprabljam »layerje«. Če sem delal(a) s pametjo, posameznim »layerjem« v celoti določim lastnosti, kot so debelina črte, barva črte in polnilo (»fill«)..

a 1 V CAD-u najprej nastavim enote …

a 2 Nastavim nadstropja …

a 3 »Rišem« s stenami, stebri, ploščami …

a 4 Nastavim prereze.

a 5 Nastavim list 500 x 700 mm (kako velik je, da bo prav velik za končno risbo; 50 x 70 cm je pri merilu 1 : 100 v naravi 50 x 70 m). V tem primeru načeloma delam z dvema polovicama lista. Na polovico lista spravim torej 35 x 50 m.

a 6 Nastavim merilo. V CAD programih rišem v merilu 1 : 1. Končno merilo izdelka je 1 : 100.

.
Nikakor ne uporabljam objektov iz knjižnic!
.

b 1 Risbo likovno obdelam.

b 2 Sprintam tudi mrežo in okvir.

b 3 Končno shranim obdelano risbo v .pdf formatu.

.

č 1 Nad vodoravno črto rišem pogled (naris) — »čelno fasado«.
Pod črto rišem tloris. Ali pa levo – desno.

č 2 Na list narišem še pogled s strani in vzdolžni ter prečni prerez.
Prerez je hkrati tudi pogled v/na notranjost.

č 3 Pogledi se morajo med seboj ujemati: stena pod steno, okno pod okno, rob pod rob …
Postopek načeloma že poznam iz Opisne geometrije.

č 4 Vse skupaj na listu lahko obračam, da bolje izrabim format.

č 5 Narišem še kavalirski (vojaški) pogled.

č 6 Nikakor ne smem uporabiti elementov iz knjižnic. Vse moram narisati sam(a).

č 7 Na list narišem merilno črto, ki je dolga 10 oziroma 5 metrov.
Poleg napišem še kolikšen je modul.

d 1 V CAD-u najprej nastavim enote …

d 2 Nastavim nadstropja …

d 3 »Rišem« s stenami, stebri, ploščami …

d 4 Nastavim prereze.

d 5 Nastavim list 500 x 700 mm (kako velik je, da bo prav velik za končno risbo; 50 x 70 cm je pri merilu 1 : 100 v naravi 50 x 70 m).

d 6 Nastavim merilo. V CAD programih rišem v merilu 1 : 1. Končno merilo izdelka je 1 : 100.

.

e 1 Risbo likovno obdelam.

e 2 Sprintam tudi mrežo in okvir.

e 3 V spodnjem robu napišem vse besedilo glave.

e 4 Končno shranim obdelano risbo v .pdf formatu.

Opomba

Vse pomožne črte — konstruktivne črte potegnem od roba do roba. Namreč črta, ki mi predstavlja nek rob v enem pogledu, mi kasneje lahko koristi tudi v drugem pogledu. → Torej so vsi štirje pogledi na listu očitno med seboj poravnani!
Pomožne črte naj bodo smiselno izrisane tudi na končnem izdelku; torej smiselno vidne.

Spodaj v robu napišem glavo

(kar sklenjeno v eni vrsti):
5. naloga
Mentor: izr. prof. Jaka Bonča
Predstavitvene tehnike
Šolsko leto: 2023–2024
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Vpisna številka
Ime in priimek
.
»Plotam« na format 500 x 700 mm v merilu 1 : 100.
Format je ležeč.

Nastavitve za .pdf

Označim območje, ki ga želim natisnit (Marquee Tool).

File – Save As

1 Format: PDF File

2 Open File After Save

3 Page Options

3a Margins: vse 0,00 mm

3b Size

3ba ↔︎ 540 mm

3bb ↕︎ 740 mm

3c Portrait

3d OK

4 Document Options

4a Print Area

4aa Marquee Area

4b Scale

4ba Original (1 : 100)

4c Save PDF with…

4ca Color

4d Arangement

4da Center

4e OK

5 Save