Archicad prvič

Zmožnost risanja v 2D, ko program sam »razmišlja« v 3d.

1

a1
Slika 1:

a2
Slika 2: Enote

a3
Slika 3:

a4
Slika 4: Mreža

a5
Slika 5: Peresnica

a6
Slika 6: Uvažanje slike ali .pdf–ja
Sliko uvozim na nov »Layer«, ki ga po potrebi lahko zaklenem.
Vklopim »True Line Weight«.

a7
Slika 7: Povečava/pomanjšava na pravo velikost načrta

2

b1
Slika 8: Napej, nazaj
Izbirni meni
»Snap«, koordinete, raster
Vidnost nadstropij

b2
Slika 9: Merilo
»Trim«
Zaokroševanje vogalov
»Explode«, »Join«, »Offset«

b4
Slika 10: Grafično urejanje črt

b5
Slika 11: Grafično urejanje črt

3

c1
Slika 12:

c2
Slika 13:

c3
Slika 14:

c4
Slika 15: kako naredim novo šrafuro,
kako že narejeno šrafuro spremenim

4

Izvažanje v .pdf

d0
Slika 16: Tiskalnik z nastavitvijo tipičnih strani

d1
Slika 17:

dd2
Slika 18: