Ocene

Vsako vajo ocenim s štirimi ocenami (kaj te ocene predstavljajo—kriterij) od 1 do 10. Povprečje teh štirih ocen je ocena vaje. (Računam na 4 decimalna mesta—torej so v tabeli zapisane ocene zaokrožene.)
Končna ocena predmeta je seštevek vseh ocen po kolonah A, B, C in D oddanih vaj.
Vsako oceno pomnožim s faktorjem 0,5 (razen ocena prve vaje, ki jo pomnižim s faktorjem 2). Tako je vsaka vaja vredna do 20 točk.
To na koncu s 6 v roku oddanimi vajami znese 100 točk.
Kdor želi popraviti končno oceno, lahko na koncu izdela dodatno vajo. Le–to pomnoižim s faktorjem 0,6665. Torej lahko s to vajo popravite končno oceno le za dobro polovico ocene.
51—60 → 6, 61—70 → 7, 71—80 → 8, 81—90 → 9, 91—100 → 10.

V rubrikah »Skupaj« in »Ocena« vidite seštevek točk in oceno, ki bi ju dobili, če bi ta hip nehali oddajati vaje. Z vsako oddano vajo se ona zvišuje.

Dokončne so le tiste končne ocene, ki imajo zraven zapisan datum. To hkrati pomeni, da se je študent prijavil na izpit in sem oceno vpisal v ŠIS.

Po roku ni možno oddajati vaj. Je pa oddane vaje možno popravljati.

Oznake za teste
N — ni opravil, O — opravil, — ni oddal,

Druge oznake
B — bolan, R — tehnične težave, opr — opravičen, ni — ni oddal v spletno učilnico, + — prijavljen v spletno učilnico

Ocene v »C« stolpcu so zelo slabe, ker šrafure niso narisane, temveč so slike. Morale bi biti narisane. Tudi demonstrator je pokazal, kako se to naredi. Poleg tega je pri kar nekaj primerih napačen format.

Kjer je »ocena» v »C« stolpcu »?«, nisem uspel ugotovit postopka risanja, ker izgleda, da je vse skupaj slika. Vsi, ki imate v »C« stolpcu »oceno« »?«, mi morate poslati AI v katerem bom lahko razbral postopek.

1 2 3 4 5 6 Izpit
Vpis. št. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D Skupaj Vaje A B C D Izpit Končno Datum
25170059 7 7 6 6 6 4 5 5 6 6 6 3 6 6 7 4 9 9 9 3 50 6 0 0 6
25190046 7 6 9 6 5 5 3 1 6 5 5 3 6 6 6 2 1 34 4 0 0 4
25190069 7 7 7 7 8 7 3 6 8 5 7 3 2 8 8 8 4 8 8 9 5 56 6 0 0 6 14.1.2021
25170164 0 0 0 0 0
25180178 0 0 0 0 0
25190053 9 9 6 8 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 6 10 10 9 12 72 8 0 0 8 BBB
25190065 0 0 0 0 0
25190075 9 9 9 8 6 6 3 6 6 7 3 7 8 8 4 1 1 1 2 5 5 5 2 50 6 0 0 6
25190079 0 0 0 0 0
25190087 9 9 5 8 9 9 5 8 9 9 7 7 6 7 7 3 2 2 2 3 53 6 0 0 6 14.1.2021
25190111 0 0 0 0 0
25190113 0 0 0 0 0
25190118 0 0 0 0 0
25190122 7 1 1 1 6 6 4 7 9 9 9 3 5 4 6 0 5 5 5 0 7 5 7 3 48 5 0 0 5
25190123 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 52 6 0 0 6
25190174 0 0 0 0 0
25200026 10 9 8 8 8 6 5 7 6 10 6 3 7 6 7 8 6 5 6 0 7 8 8 3 65 7 0 0 7
25200027 9 9 6 8 9 7 3 2 7 5 5 4 7 7 8 4 3 3 3 5 9 8 55 6 0 0 6 14.1.2021
25200028 9 9 6 8 8 7 7 8 7 9 7 4 8 9 9 8 3 3 3 6 7 7 8 1 67 7 0 0 7 14.1.2021
25200029 8 8 6 9 7 8 8 4 5 7 6 3 6 6 7 1 7 7 6 1 8 8 8 60 7 0 0 7 14.1.2021
25200030 8 9 6 7 9 7 7 6 6 5 6 4 7 7 8 4 1 10 5 5 3 54 6 0 0 6 B
25200031 9 9 7 8 9 9 9 6 5 3 5 1 3 1 2 1 1 1 0 2 2 2 40 4 0 0 4 corona
25200032 7 7 2 4 7 7 6 4 6 7 6 7 8 8 8 2 8 7 8 2 7 9 8 6 63 7 0 0 7
25200033 8 10 7 8 7 7 7 10 8 8 8 8 8 9 10 4 9 9 8 5 9 10 9 6 80 9 0 0 9 14.1.2021
25200034 8 9 9 8 8 8 7 10 7 5 7 3 7 7 8 6 4 8 4 5 8 8 9 5 70 8 0 0 8 14.1.2021
25200035 10 9 6 8 9 7 8 7 7 5 6 6 8 3 8 6 5 5 6 5 1 56 6 0 0 6 B
25200036 7 8 6 8 8 8 8 8 7 5 6 5 8 9 9 6 4 4 4 2 8 8 8 5 66 7 0 0 7 14.1.2021
25200037 10 10 10 10 10 9 8 10 7 8 9 10 8 9 8 8 10 10 9 5 7 8 8 5 86 9 0 0 9 14.1.2021
25200038 8 9 6 8 6 7 9 9 8 8 8 8 8 9 9 8 10 10 10 12 10 10 10 10 90 10 0 0 10 14.1.2021
25200039 6 7 6 8 8 7 5 9 7 8 4 7 3 2 4 3 3 3 3 2 5 5 5 50 6 0 0 6 14.1.2021
25200040 9 10 6 8 6 6 5 4 4 5 2 1 1 1 0 1 1 1 7 5 8 2 39 4 0 0 4 corona
25200041 9 9 8 7 8 8 8 9 7 4 7 7 10 9 9 8 9 9 8 5 7 5 8 74 8 0 0 8
25200042 10 9 6 8 9 9 5 9 5 6 6 5 3 1 4 2 8 8 8 5 5 6 6 5 62 7 0 0 7 14.1.2021
25200043 9 9 6 8 9 7 9 10 7 4 6 4 6 6 6 4 5 5 7 3 7 8 7 3 65 7 0 0 7 14.1.2021
25200044 6 6 5 5 7 7 7 5 7 6 6 5 6 7 7 4 1 1 1 41 5 0 0 5
25200045 9 9 6 7 9 8 3 9 8 8 8 4 8 8 8 6 5 5 5 4 7 5 8 2 66 7 0 0 7 14.1.2021
25200046 9 8 7 8 8 8 8 10 7 6 5 10 7 7 8 3 9 8 9 5 9 9 9 5 76 8 0 0 8 14.1.2021
25200047 7 7 7 7 7 7 5 6 6 7 6 9 8 9 9 6 1 1 1 5 50 6 0 0 6
25200048 8 8 6 8 4 4 3 6 7 6 6 7 6 5 6 6 7 7 7 0 7 5 7 57 6 0 0 6 14.1.2021
25200049 9 8 6 8 7 8 8 8 4 3 6 8 8 7 8 4 3 3 3 0 5 52 6 0 0 6 +++BBB
25200050 7 7 3 6 8 8 8 7 7 8 7 6 7 7 8 6 5 5 6 6 9 10 10 7 70 8 0 0 8 14.1.2021
25200051 10 9 7 8 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 9 8 10 10 9 7 10 10 10 9 93 10 0 0 10 14.1.2021
25200059 9 9 9 7 9 8 8 10 7 6 8 4 7 8 8 4 8 9 8 6 7 7 7 5 74 8 0 0 8 14.1.2021
25200085 9 9 8 8 9 9 9 8 7 5 5 9 7 7 8 2 5 5 5 6 9 10 9 3 71 8 0 0 8
25200086 6 8 6 8 7 7 7 5 6 5 7 1 9 8 9 5 3 3 3 9 9 8 5 60 7 0 0 7 14.1.2021
25200087 9 8 8 9 9 9 9 10 7 7 6 6 7 8 8 4 6 6 7 4 7 8 8 3 72 8 0 0 8 14.1.2021
25200088 10 10 9 8 9 9 7 8 7 6 7 4 7 8 8 0 6 7 7 1 58 6 0 0 6
25200089 9 9 8 7 5 6 8 9 7 6 6 4 7 8 8 4 6 6 7 2 55 6 0 0 6 R
25200090 10 9 6 9 7 7 6 5 9 10 8 6 6 7 8 2 8 10 9 5 6 5 5 68 7 0 0 7
25200091 7 8 5 3 6 6 2 3 2 6 20 3 0 0 3 B
25200092 7 8 7 7 7 6 9 8 7 9 7 10 5 3 6 3 7 7 7 5 9 9 9 8 71 8 0 0 8 14.1.2021
25200093 6 8 7 9 7 7 9 9 10 10 10 9 5 3 5 6 10 10 9 9 9 5 8 6 78 8 0 0 8 14.1.2021
25200095 9 9 7 9 9 9 7 10 9 9 9 6 8 8 8 4 9 9 9 6 9 10 10 6 83 9 0 0 9 14.1.2021
25200096 10 9 7 8 9 8 9 10 6 6 6 5 6 7 7 2 9 10 10 6 8 8 8 6 75 8 0 0 8 R
25200097 9 9 9 9 8 7 10 8 7 6 5 8 1 1 1 2 1 1 1 0 9 10 10 3 56 6 0 0 6 R
25200098 9 9 6 8 9 9 9 9 6 5 7 7 8 8 8 0 1 8 8 8 6 62 7 0 0 7 14.1.2021
25200099 1 3 2 1 0 0 1
25200100 9 8 6 9 6 6 5 7 8 8 8 4 8 8 8 6 6 5 5 3 1 56 6 0 0 6
25200112 9 8 6 8 8 8 7 3 7 7 7 3 5 5 5 4 9 9 8 4 5 5 5 1 61 7 0 0 7 14.1.2021
25200113 3 1 1 3 6 6 3 1 1 3 1 2 5 0 15 2 0 0 2
25200114 2 1 1 0 0 1
25200119 8 9 6 9 7 7 8 7 10 9 8 9 9 8 9 8 10 10 9 3 7 8 8 6 80 9 0 0 9 14.1.2021
25200124 3 1 4 0 7 7 7 2 4 2 4 17 2 0 0 2
25200126 5 2 5 0 7 6 5 6 6 6 1 4 2 4 3 26 3 0 0 3 R
25200140 5 4 4 5 5 3 3 5 2 2 4 0 1 1 1 1 1 1 0 6 5 5 27 3 0 0 3 14.1.2021
25200144 5 6 1 0 5 5 8 0 0 13 2 0 0 2 R
25200145 10 8 8 6 8 7 5 3 1 1 4 3 3 2 5 1 1 1 32 4 0 0 4
25200146 7 7 1 3 8 7 7 6 2 3 4 5 3 2 5 2 1 30 4 0 0 4
25200147 6 6 1 2 8 7 8 4 5 5 6 9 8 3 9 8 8 8 8 5 9 8 9 8 66 7 0 0 7 14.1.2021
25200151 8 7 3 6 6 6 0 4 4 5 2 2 2 2 0 1 1 1 25 3 0 0 3
25200152 7 7 4 7 2 11 2 0 0 2
25200211 8 10 6 7 6 8 5 2 8 8 8 8 4 8 8 8 4 10 10 10 9 65 7 0 0 7 14.1.2021
25200213 6 6 6 7 7 7 5 5 7 6 6 1 5 3 4 2 7 7 7 2 6 7 7 2 53 6 0 0 6 14.1.2021

Ocenjevalni obrazec je povzet iz Instituta A.V.A. — Akademije za likovno umetnost

Nivo 4 Ocenjevalni obrazec (splošno)

Ocenjevalni obrazec kaže kaj naj bi študent pokazal, da bi dosegel določeno oceno.

Splošni kriteriji 91 — 100%
10
81% — 90%
9
71% — 80%
8
61% — 70%
7
51% — 60%
6
≤50%
5 in <5
Ocenjevalna lestvica odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami prav dobro: solidni rezultati dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

A — Znanje kontekstov, konceptov, tehnologij in procesov

Obseg izkazanega znanja izkazuje:

Relevantne kontekstualne ali teoretične teme so identificirane, opredeljene in opisane;

zgodovinske in sodobne prakse so identificirane, opredeljene in opisane;

ustrezne tehnologije, metode in postopki so identificirani, opredeljeni in opisani.

Obsežno znanje o temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov in širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Poglobljeno in obsežno znanje ustreznih tehnologij, načinov in procesov.

Zelo prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov ter širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Zelo prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Zadovoljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Zadovoljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Omejeno znanje o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih

konceptih.Omejeno znanje o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

Malo ali nič znanja o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih konceptih.

Malo ali nič znanja o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

B — Razumevanje skozi uporabo znanja

Stopnja raziskovalnih metod iskazuje:

Ustrezna znanja in dognanja so primerjana, vsklajena, manipulirana prenešena/vnešena in interpretirana;

znanja in informacije so izbrane, analizirane, poenotene in ovrednotene pri proizvajanju in izvajanju kreativnih idej praks, solucij, argumentov ali hipotez.

Visoko stopnjo razumevanja, poznavanja in preučevanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Izjemne zmožnosti uporabe, analize in sinteze znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, ter zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Visoko stopnjo razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zelo dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, z nakazano zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Dobro razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Zadovoljivo razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zadovoljive zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Nepopolno razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Omejene zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Malo ali nič razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Nezmožnost ali minimalne zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

C — Uporaba / izvajanje tehničnih in strokovnih znanj in veščin

Do stopnje, ki izkazuje:

Izbor, testiranje in uporaba ustreznih materijalov in medija pri predstavitvi idej in rešitev;

dokazuje uporabo ustreznih tehnologij, metod in procesov;

prenosljive veščine/znanja so učinkovito dokazane.

Dovršena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih

znanj in veščin.Izjemno učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Izpopolnjena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zelo učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Dobra uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Dobro izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Zadovoljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zadovoljivo izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Nepopolna (rudimentarna) uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Omejeno izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Pomanjkljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Neučinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

D — Zavzetost

Osebni in strokovni razvoj, organiziranje učenja skozi refleksije, načrtovanje, usmerjanje, sprjemanje in izpolnjevanje obvezosti.

Prevzema polno odgovornost za lastno učenje in razvoj s pomočjo iterativnih ciklusov dobro artikuliranih analiz in načrtovanja, ki so podprte z obsežnimi izkazi učinkovitosti.

Samoinicijativno, iterativno in dosledno delovanje v smeri Refleksije in načrtovanja učenja. Uspešno nadgrajevanje prednosti in ublaževanje slabosti.

Izkazuje iterativno in produktivno refleksijo in načrtovanje učenja. Aktivno delovanje na razvoju osebnih prednosti in ublažitvi slabosti.

Izkazuje refleksijo in načrtovanje učenja ki vodijo v povečano angažiranost in zavzetost. Razvijanje zavedanja osebnih prednosti in pomanjkljivostih..

Sporadični a nedosledni izkazi refleksije in načrtovanja učenja. Nepopolno zavedanje osebnih prednosti in slabosti.

Dosledno pomanjkanje izkazov refleksije in načrtovanja učenja. Nezavedanje osebnih prednosti in slabosti v zvezi z nalogo.