Ocene

Vsako vajo ocenim s štirimi ocenami (kaj te ocene predstavljajo—kriterij) od 1 do 10. Povprečje teh štirih ocen je ocena vaje. (Računam na 4 decimalna mesta—torej so v tabeli zapisane ocene zaokrožene.)
Končna ocena predmeta je seštevek vseh ocen po kolonah A, B, C in D oddanih vaj.
Vsako oceno pomnožim s faktorjem 1,6667.
To na koncu s 6 v roku oddanimi vajami znese 100 točk.
Kdor želi popraviti končno oceno, lahko na koncu izdela dodatno vajo. Le–to pomnoižim s faktorjem 0,6665. Torej lahko s to vajo popravite končno oceno le za dobro polovico ocene.
51—60 → 6, 61—70 → 7, 71—80 → 8, 81—90 → 9, 91—100 → 10.

V rubrikah »Skupaj« in »Ocena« vidite seštevek točk in oceno, ki bi ju dobili, če bi ta hip nehali oddajati vaje. Z vsako oddano vajo se ona zvišuje.

Dokončne so le tiste končne ocene, ki imajo zraven zapisan datum. To hkrati pomeni, da se je študent prijavil na izpit in sem oceno vpisal v ŠIS.

Po roku ni možno oddajati vaj.

Oznake za teste
N — ni opravil, O — opravil, — ni oddal,

Druge oznake
B — bolan, R — tehnične težave

1 2 3 4 5 6 Izpit
Vpis. št. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D Skupaj Vaje A B C D Izpit Končno Datum
25160161 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 1 1 1 2 6 6 6 6 7 4 5 2 52 6 0 0 6 29.1.2019
25160254 1 1 1 1 3 4 4 3 6 6 6 6 5 3 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 42 5 0 0 5
25170056 8 9 10 9 7 7 5 9 7 5 7 7 9 3 6 4 0 10 10 10 9 63 7 0 0 7 29.1.2019
25170056 8 9 10 9 7 7 5 9 7 5 7 7 9 3 6 4 0 10 10 10 9 63 7 7 8 7 8 8 7
25170058 3 3 3 3 7 5 4 4 5 5 5 3 0 0 0 21 3 0 0 3 ———
25170059 7 7 6 6 0 6 4 5 5 0 0 0 19 2 0 0 2 ———
25180049 8 8 7 6 8 8 5 6 6 5 5 5 9 8 7 8 7 6 6 5 10 10 9 10 72 8 8 8 8 8 8 8 29.1.2019
25180192 8 9 9 9 8 7 5 6 8 7 7 8 8 7 3 6 7 8 9 9 6 6 6 6 72 8 0 0 8 29.1.2019
25180200 8 8 8 8 5 4 4 5 6 7 7 6 8 3 8 3 6 5 6 6 8 8 8 9 64 7 0 0 7 29.1.2019
25180058 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 8 7 7 5 6 8 7 6 6 5 8 7 7 7 68 7 0 0 7 —ON
25180059 6 6 5 8 6 6 5 6 9 9 9 9 0 0 6 5 5 5 44 5 6 6 6 6 6 5 29.1.2019
25180060 6 6 5 6 10 9 7 8 10 9 8 7 10 8 8 3 7 8 8 7 6 6 7 7 73 8 0 0 8 29.1.2019
25180061 8 8 8 9 9 8 7 10 0 0 0 0 28 3 0 0 3 99——
25180062 7 6 6 5 7 7 5 6 8 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 84 9 0 0 9 16.1.2019
25180063 8 7 8 6 6 6 5 4 5 5 6 5 8 7 3 5 0 0 39 4 0 0 4 16.1.2019
25180064 8 8 8 9 8 7 6 6 7 7 8 7 6 6 6 1 8 7 7 6 7 7 7 7 68 7 0 0 7 29.1.2019
25180065 8 8 8 8 5 5 3 3 8 7 6 8 7 6 3 6 9 8 7 5 7 6 6 6 64 7 0 0 7 29.1.2019
25180066 8 8 8 8 7 8 6 6 8 9 9 9 8 6 7 3 7 7 7 7 8 7 7 7 73 8 0 0 8 00—N
25180067 8 9 8 5 8 7 6 5 6 5 6 5 8 5 3 4 6 6 6 6 7 8 7 3 61 7 0 0 7 00N—
25180068 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 7 8 6 3 3 6 6 7 6 5 5 5 5 67 7 0 0 7 29.1.2019
25180069 9 9 8 9 9 6 8 6 7 6 7 7 8 3 6 3 6 6 6 6 5 5 5 4 64 7 0 0 7 16.1.2019
25180070 7 7 7 7 8 7 6 5 6 7 7 5 7 6 6 3 6 5 5 5 0 51 6 0 0 6 29.1.2019
25180071 9 8 8 8 8 7 6 6 8 9 9 8 8 7 7 6 9 8 8 9 10 10 9 10 81 9 0 0 9 29.1.2019
25180072 8 9 8 9 8 7 6 8 8 9 9 10 8 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 75 8 0 0 8 29.1.2019
25180073 7 8 8 9 9 9 7 7 7 7 7 8 8 6 6 3 8 7 8 9 8 8 7 8 75 8 0 0 8 16.1.2019
25180074 7 7 8 7 4 7 6 7 8 7 3 3 5 6 6 6 6 7 6 6 6 53 6 0 0 6 29.1.2019
25180075 7 7 7 8 8 8 7 6 7 7 6 6 8 7 7 9 6 5 6 6 9 10 9 9 73 8 0 0 8 16.1.2019
25180076 10 9 8 9 10 9 8 8 8 8 9 10 9 8 8 7 9 8 8 9 8 7 7 8 84 9 0 0 9 16.1.2019
25180077 9 9 7 6 5 5 5 3 6 6 6 7 1 1 1 1 6 5 6 5 7 8 7 7 54 6 0 0 6 29.1.2019
25180078 7 7 7 6 8 8 6 7 9 8 8 8 8 7 7 5 6 7 7 6 7 5 6 6 69 7 0 0 7 16.1.2019
25180079 8 7 8 9 10 9 7 8 8 8 8 8 9 8 9 7 7 9 9 9 9 9 9 8 83 9 0 0 9 16.1.2019
25180080 9 10 10 10 10 10 9 9 8 9 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 95 10 0 0 10 16.1.2019
25180081 7 7 7 7 7 6 5 6 0 0 0 0 22 3 0 0 3 15——
25180082 8 8 8 7 7 6 6 7 5 5 6 5 8 5 5 6 6 5 6 5 5 4 5 2 58 6 0 0 6 29.1.2019
25180083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———
25180084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———
25180085 7 7 7 4 0 7 6 5 5 5 0 0 1 0 23 3 0 0 3 66—N
25180086 7 7 7 8 8 8 6 7 8 7 6 5 9 4 8 3 6 6 7 7 7 6 6 6 66 7 0 0 7 29.1.2019
25180087 7 7 8 8 7 6 6 5 8 8 9 9 9 5 8 5 6 6 6 6 8 7 7 7 70 8 0 0 8 29.1.2019
25180088 7 7 7 8 7 6 5 5 6 5 6 5 8 7 8 7 5 5 5 5 6 7 8 7 63 7 0 0 7 29.1.2019
25180089 8 7 7 9 8 8 6 7 8 7 8 7 7 5 6 4 0 1 7 6 6 4 57 6 0 0 6 16.1.2019
25180089 8 7 7 9 8 8 6 7 8 7 8 7 7 5 6 4 3 3 2 1 7 6 6 4 60 7 0 0 7 29.1.2019
25180090 7 7 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 8 3 6 4 5 5 5 5 0 47 5 0 0 5 00N—
25180091 6 5 5 5 7 7 5 7 7 8 7 7 6 6 6 5 6 7 7 9 8 6 7 8 65 7 0 0 7 16.1.2019
25180092 7 7 7 8 7 7 5 7 7 9 8 7 8 7 7 6 7 6 7 8 8 7 7 6 71 8 0 0 8 29.1.2019
25180093 8 8 8 8 6 6 6 6 7 5 7 7 8 7 8 7 5 5 5 5 0 55 6 0 0 6 16.1.2019
25180093 8 8 8 8 6 6 6 6 7 5 7 7 8 7 8 7 5 5 5 5 7 7 7 7 67 7 0 0 7
25180094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———
25180095 8 8 8 8 8 8 7 6 7 9 9 9 8 6 7 6 8 8 8 7 9 8 8 8 78 8 0 0 8 16.1.2019
25180095 8 8 8 8 8 8 7 6 7 9 9 9 8 6 7 6 8 8 8 7 9 8 8 8 78 8 4 4 4 4 4 9 29.1.2019
25180096 6 5 5 4 0 5 5 5 5 1 1 1 5 0 0 20 3 0 0 3 —N—
25180097 7 7 8 10 7 7 6 7 7 7 8 9 8 7 6 6 9 8 6 5 6 6 6 3 69 7 0 0 7 29.1.2019
25180098 7 8 7 7 8 9 6 7 7 9 8 7 10 6 9 6 6 6 7 7 5 4 5 5 69 7 0 0 7 16.1.2019
25180098 7 8 7 7 8 9 6 7 7 9 8 7 10 6 9 6 6 6 7 7 5 4 5 5 69 7 8 9 8 8 8 8
25180099 7 6 6 6 10 10 8 9 9 9 10 10 7 7 7 9 7 6 6 6 9 9 9 10 80 9 0 0 9 16.1.2019
25180101 8 9 8 9 7 6 4 8 8 9 9 9 7 7 8 6 7 7 6 6 0 62 7 0 0 7 16.1.2019
25180102 10 10 10 10 10 10 7 9 8 8 8 8 8 7 5 7 8 8 8 9 8 7 7 8 83 9 0 0 9 16.1.2019
25180103 8 9 8 10 9 10 7 8 10 10 10 10 10 9 10 9 7 9 9 9 0 75 8 0 0 np 50—N
25180103 8 9 8 10 9 10 7 8 10 10 10 10 10 9 10 9 7 9 9 9 0 75 8 0 0 8 50—N
25180104 9 9 10 10 7 7 5 7 7 6 6 7 0 0 0 38 4 0 0 4 33——
25180105 7 8 7 8 7 7 6 6 8 8 9 8 9 9 8 5 7 7 8 7 10 9 9 10 78 8 0 0 8 16.1.2019
25180106 10 10 9 9 9 10 7 7 8 9 9 10 9 3 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 87 9 0 0 9 29.1.2019
25180107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ———
25180108 8 8 8 6 7 7 5 3 0 0 0 0 22 3 0 0 3 ———
25180109 7 8 8 7 6 6 4 6 7 6 7 7 6 3 6 8 7 6 7 8 6 5 6 6 64 7 0 0 7 16.1.2019
25180110 9 10 9 10 10 10 7 10 7 8 7 8 9 9 9 5 7 7 6 6 9 7 8 9 82 9 0 0 9 29.1.2019
25180112 8 8 9 9 8 7 5 7 10 10 10 10 10 8 10 9 9 8 7 9 9 9 9 9 86 9 0 0 9 00N—
25180113 9 9 8 8 7 6 6 7 8 7 8 8 8 3 6 6 5 5 5 6 6 5 5 2 64 7 0 0 7 29.1.2019
25180114 9 9 8 9 9 7 6 7 8 9 9 9 9 5 6 9 9 7 7 8 7 7 7 7 78 8 0 0 8 16.1.2019
25180114 9 9 8 9 9 7 6 7 8 9 9 9 9 5 6 9 9 7 7 8 7 7 7 7 78 8 3 3 3 3 3 8 29.1.2019
25180115 8 8 9 9 8 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 2 7 6 5 6 6 5 6 6 64 7 4 4 4 4 4 7 29.1.2019
25180130 9 9 8 8 8 6 8 6 8 9 9 9 6 6 6 6 9 9 8 8 9 9 9 10 80 9 0 0 9 16.1.2019
25180133 8 7 7 6 7 7 1 5 0 0 0 0 20 3 0 0 3 ———
25180164 9 8 9 8 10 10 8 8 8 8 8 8 7 6 4 5 7 6 7 7 9 9 8 8 77 8 0 0 8 16.1.2019
25180175 9 8 8 9 7 7 6 6 7 8 8 7 7 7 7 3 7 6 5 6 0 58 6 0 0 6 29.1.2019
25180176 8 8 8 7 7 7 6 6 7 9 8 8 7 7 7 4 9 7 7 7 6 5 6 4 69 7 0 0 7 16.1.2019
25180176 8 8 8 7 7 7 6 6 7 9 8 8 7 7 7 4 9 7 7 7 6 5 6 4 69 7 6 7 6 6 6 8
25180177 6 6 5 4 7 7 5 6 7 5 6 7 9 5 8 9 6 7 8 7 6 6 6 6 64 7 10 10 10 10 10 8 29.1.2019
25180178 6 6 6 5 7 7 5 6 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 6 5 5 3 53 6 0 0 6 15——
25180179 10 10 9 8 5 6 5 6 7 6 6 7 7 6 6 4 7 6 7 6 6 6 6 6 66 7 0 0 7 29.1.2019
25180193 8 8 7 7 6 6 5 6 8 7 7 7 7 7 3 5 6 8 8 7 7 6 5 6 65 7 0 0 7 29.1.2019
25180194 7 7 7 7 7 6 5 5 0 1 1 1 1 8 8 7 5 5 5 5 3 42 5 0 0 5 16.1.2019
25180194 7 7 7 7 7 6 5 5 0 1 1 1 1 8 8 7 5 5 5 5 3 42 5 0 0 np 29.1.2019
25180194 7 7 7 7 7 6 5 5 0 1 1 1 1 8 8 7 5 5 5 5 3 42 5 0 0

Ocenjevalni obrazec je povzet iz Instituta A.V.A. — Akademije za likovno umetnost

Nivo 4 Ocenjevalni obrazec (splošno)

Ocenjevalni obrazec kaže kaj naj bi študent pokazal, da bi dosegel določeno oceno.

Splošni kriteriji 91 — 100%
10
81% — 90%
9
71% — 80%
8
61% — 70%
7
51% — 60%
6
≤50%
5 in <5
Ocenjevalna lestvica odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami prav dobro: solidni rezultati dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

A — Znanje kontekstov, konceptov, tehnologij in procesov

Obseg izkazanega znanja izkazuje:

Relevantne kontekstualne ali teoretične teme so identificirane, opredeljene in opisane;

zgodovinske in sodobne prakse so identificirane, opredeljene in opisane;

ustrezne tehnologije, metode in postopki so identificirani, opredeljeni in opisani.

Obsežno znanje o temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov in širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Poglobljeno in obsežno znanje ustreznih tehnologij, načinov in procesov.

Zelo prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov ter širitev upoštevanja zgodovinske in sodobne prakse.

Zelo prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Prepričljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Prepričljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Zadovoljivo znanje temeljnih vsebinskih in teoretičnih vprašanj in kritičnih konceptov.

Zadovoljivo znanje ustreznih tehnologij načinov in procesov.

Omejeno znanje o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih

konceptih.Omejeno znanje o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

Malo ali nič znanja o temeljnih, vsebinskih in teoretičnih vprašanjih in kritičnih konceptih.

Malo ali nič znanja o ustreznih tehnologijah, načinih in postopkih.

B — Razumevanje skozi uporabo znanja

Stopnja raziskovalnih metod iskazuje:

Ustrezna znanja in dognanja so primerjana, vsklajena, manipulirana prenešena/vnešena in interpretirana;

znanja in informacije so izbrane, analizirane, poenotene in ovrednotene pri proizvajanju in izvajanju kreativnih idej praks, solucij, argumentov ali hipotez.

Visoko stopnjo razumevanja, poznavanja in preučevanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Izjemne zmožnosti uporabe, analize in sinteze znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, ter zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Visoko stopnjo razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zelo dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah, z nakazano zmožnostjo vrednotenja rezultatov.

Dobro razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Dobre zmožnosti uporabe in analize znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Zadovoljivo razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Zadovoljive zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Nepopolno razumevanje ali poznavanje ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Omejene zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

Malo ali nič razumevanja ali poznavanja ustreznih znanj pri iskanju rešitev v projektih, nalogah in pri reševanju problemov.

Nezmožnost ali minimalne zmožnosti uporabe znanj in veščin pri kreativnih praksah v standardnih razmerah.

C — Uporaba / izvajanje tehničnih in strokovnih znanj in veščin

Do stopnje, ki izkazuje:

Izbor, testiranje in uporaba ustreznih materijalov in medija pri predstavitvi idej in rešitev;

dokazuje uporabo ustreznih tehnologij, metod in procesov;

prenosljive veščine/znanja so učinkovito dokazane.

Dovršena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih

znanj in veščin.Izjemno učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Izpopolnjena uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zelo učinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Dobra uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Dobro izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Zadovoljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Zadovoljivo izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Nepopolna (rudimentarna) uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Omejeno izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

Pomanjkljiva uporaba osnovnih praktičnih in tehničnih znanj in veščin.

Neučinkovito izvajanje/uporaba temeljnih prenosljivih in strokovnih znanj.

D — Zavzetost

Osebni in strokovni razvoj, organiziranje učenja skozi refleksije, načrtovanje, usmerjanje, sprjemanje in izpolnjevanje obvezosti.

Prevzema polno odgovornost za lastno učenje in razvoj s pomočjo iterativnih ciklusov dobro artikuliranih analiz in načrtovanja, ki so podprte z obsežnimi izkazi učinkovitosti.

Samoinicijativno, iterativno in dosledno delovanje v smeri Refleksije in načrtovanja učenja. Uspešno nadgrajevanje prednosti in ublaževanje slabosti.

Izkazuje iterativno in produktivno refleksijo in načrtovanje učenja. Aktivno delovanje na razvoju osebnih prednosti in ublažitvi slabosti.

Izkazuje refleksijo in načrtovanje učenja ki vodijo v povečano angažiranost in zavzetost. Razvijanje zavedanja osebnih prednosti in pomanjkljivostih..

Sporadični a nedosledni izkazi refleksije in načrtovanja učenja. Nepopolno zavedanje osebnih prednosti in slabosti.

Dosledno pomanjkanje izkazov refleksije in načrtovanja učenja. Nezavedanje osebnih prednosti in slabosti v zvezi z nalogo.