Archicad drugič

Zmožnost risanja v 2D, ko program sam »razmišlja« v 3d.

1

a1
Slika 1: Kako rišem s pomočjo tipkovnice; vnašanje dolžin

a2
Slika 2: Kratka ponovitev:
dimenzije (milimetri v metre; nastavi decimalke) mreža
nabor peres; RGB, CMYK


a3
Slika 3: Uvažanje .dwg ali . pdf

2

b1
Slika 4: Shrani kot.pdf
označim list z »Merquee Tool-om«

b2
Slika 5: Nastavim na pdf format datoteke.

b3
Slika 6: Nastavim list z robovi (0,00 mm)

b4
Slika 7: Označim»Marquee Area«

3

c1
Slika 8: Skriti Meniji za modificiranje objektov
Premikanje točke, zaokročevanje robov, »Offset«

c2
Slika 9: »Group, Ungroup, Subgroup, Autogroup«

c3
Slika 10: Spredaj – zadaj; premikanje v ospredje, premikanje v ozadje

4

d1
Slika 11: »Find and Select«
Dodajanje elementov

d2
Slika 12: Ploter

d34
Slika 13: Pregled strani
Izbor organizacije map in .pdf–jev
Kam shranjuje in kako (.pdf)