Archicad

Ta priročnik služi le kot osnova za lastno učenje dela s programom.

Za natančne obrazložitve je najbolje uporabiti kakšnega izmed številnih e—priročnikov ali online tutoriale, forume ipd.

Ctrl + S!

BIM — digitalne arhitekturne lego kocke

Building information modeling (BIM) je proces, ki vsebuje ustvarjanje in urejanje digitalnih reprezentacij fizičnih in funkcionalnih karakteristik prostorov. Building information models (BIMs) so datoteke (pogosto ampak ne vedno zaščiteni formati, ki vsebujejo podatke o avtorstvu, lastništvu in drugih pravicah), ki jih lahko odprem, izmenjam ali sestavljam v podporo pri odločanju o stavbi ali drugih objektov. Trenutno BIM programsko opremo uporabljajo posamezniki, podjetja in vladne organizacije, ki načrtujejo, oblikujejo, gradijo, upravljajo in vzdržujejo različne fizične infrastrukture in stavbe.

BIM programska oprema

— Graphisoft Archicad
— Autodesk Revit
— Nemetschek Allplan

Archicad

Instalacija Graphisoft Archicad—a

Nova risba — nov projekt

New
Slika 1:

File — New Project … — Use a Template

Na začetku uporabim vgrajeno — ARCHICAD 20 Template.tpl, kasneje naredim in uporabljajam svojo, ki bo vsebovala lastne nastavitve, elemente, stile, grafiko, liste, vrstni red risb…

Delovno okolje

User Interface
Slika 2:

Od vrha navzdol
— Naslovna vrstica — ime programa in odprtega projekta
— Menijska vrstica — z vsemi orodji, nastavitvami, preferencami … (File, Edit, View …)
— Orodna vrstica — splošna orodja (Undo, Redo, Find&Replace, Pickup Paramaters …)
— Kontekstualna orodna vrstica — se spreminja glede na izbrano orodje / element risbe
— Zavihki — pogledi odprtega projekta tlorisi, prerezi, fasade, 3D in projektne dokumentacije
— Delovna površina — prikazi digitalnega objekta (načrti, 3D, listi), ki omogoča virtualno ustvarjanje in modifikacije arhitekturnih elementov (hitra menjava Alt + Tab)

Levo
— Orodja — 3D (stena, plošča, okno …) in 2D (kote, črte, opisi …) elementi risanja

Desno
— Navigator — pregled objekta po tlorisih, prerezih in 3D, ter sestava projektne dokumentacije (kazalo risb, tlorisi/prerezi/fasade, popisi …)

Spodaj
— Vrstica stanja — nastavitve risbe / pogledov, zoom, merilo, stil grafike, vidnost elementov
— Vrstica orodja — prikazuje stanje trenutnega orodja

Pogledi

Views
Slika 3:

Tlorisi etaž, prerezi in fasade, 3D pogled, so zavihkih nad risbo, ureja se jih v navigatorju — Pop—up Navigator

Enote

Units
Slika 4:

Options — Project Preferences — Working Units …
Rišem vedno v naravni velikosti!
Merilo določim ob izvozu podatkov!

Dobre prakse risanja z Archicad—om

Osnove risanja

Line
Slika 5:

2D risanje črt in površin

Črte — Line Tool
Krogi in loki — Circle/Arc Tool
Lomljene črte — Polyline Tool

Line parametrs
Slika 6:

Dolžino in kot črte določim s kliki ali z direktnim vnosom številk, s tabulatorjem (Tab) skačem med parametri — dolžina, kot, koordinate …

Line Properties
Slika 7:

Nastavitve črte — Settings Dialog, stil črte, debelina in barva. Okno — Settings Dialog in hitre lastnosti v orodni vrstici zgoraj na sredini do desnega robu.

Površine

Fill
Slika 8:

Šrafure — Fill Tool, risanje novih mnogokotnikov (kot Polyline) ali z držanjem preslednice (Space) pobarva obstoječo obliko.

3D risanje volumnov

Morph
Slika 9:

Volumensko modeliranje — Morph Tool, pomožna paleta omogoča različno deformiranje volumnov

3D risanje arhitekturnih elementov

Wall
Slika 10:

Postavitev elementov

Stene — Wall Tool
Vrata — Door Tool
Okna — Window Tool
Stebri — Column Tool
Nosilci — Beam Tool
Plošče — Slab Tool
Stopnice — Stair Tool
Strehe — Roof Tool
Lupine — Shell Tool
Strešna okna — Skylight Tool
»Sestavljene stene«, večslojne stene — Curtain Wall Tool

Urejanje elementov

Nadstropja

Story
Slika 11:

V BIM programih se višine sten in pozicije plošč avtomatsko prilagajajo nastavitvam nadstropji

Višine posameznih nadstropji nastavim z Design — Story Settings

Kotiranje

Dimmesioning
Slika 12:

Linijske kote — Dimension Tool
— Višinske kote — Level Dimension Tool
Nastavitve videza kot (barve, debeline, vidnost elementov …) — Setting dialog

Osnove kotiranja

Po uspešno izrisanih tlorisih, prerezih in pogledih je čas za kotiranje. Tukaj določim in izrišem vse potrebne mere, ki bodo kasneje med gradnjo služile kot pripomoček za hitrejše branje načrtov (ter tudi pri 3D izrisovanju in izdelavi makete).

Dimmesioning
Slika 13:

Kotiram po prav določenem — predpisanem vrstnem redu:
— prva vrsta — konstrukcijski elementi, stene, stebri, stopnice …
— druga vrsta — odprtine vrat in oken
— tretja vrsta —celoten objekt.

Kotiram praviloma spodaj in desno.

Primer prikazuje vsa potrebna linijska kotiranja in označbo višine tal.

Dimmesioning
Slika 14:

V prerezih in fasadah kotiram višine končnih tlakov (tal).

Nov list

Master
Slika 15:

Navigator — Layout Book — Masters — desni klik — New Master Layout
Nastavitve za ime, velikost in rob tiska na novo ustvarjenem listu

Listi

Layouts
Slika 16:

Ustvarjanje in urejanje listov — Layout Book

Postavljanje risb na liste

2D, načrti in grafika

list 2d
Slika 17:

3D perspektivni pogledi in aksonometrije

list 3d
Slika 18:

Najprej ustvarim 3D dokument, nato pa tega postavim na list s Save view and place on layout.

Ustvarjanje in urejanje listov — Layout Book

Aksnometrije

aksonometrija
Slika 19:

Povzetek
V 3D oknu nastavim pogled (perspektivo ali aksonometrijo). Kliknem z desno tipko na miški in v meniju izberem New 3D document from 3D. To mi »zamrzne« trenutni pogled in v navigatorju potem najdem ta pogled v zavihku 3D Documents. Tega potem lahko kotiram, opremim z opisi, spremenim merilo … Ta 3D Document potem postavim na »layout«. Seveda grem lahko kadarkoli  nazaj v 3D okno, spremenim pogled in ukažem, da se 3D Document osveži.

Merilo

Scale
Slika 20:

Merilo določa način risanja; grafični prikaz detajlov, debeline črt, gostote šrafur, velikosti pisave…

Izvoz PDF datoteke

Print
Slika 21:

PDF se lahko ustvari kot File — Save As… — PDF ali File — Plot / Print

V Plot Setupu nastavim smiseln format papirja (recimo zvitek širine 594 mm).
V Plot Layoutu pazim, da nastavim destinacijo na File ter velikost na Custom in 100 %.

Izdelava projektne dokumentacije