Predstavitvene tehnike 1

Administracija

Skupine

Prosim, da se striktno držite razporeditve po skupinah!
Torej: pri meni sta »C« in »D« skupina.

Do preklica bodo vse vaje in korekture na daljavo.
Po skupinah, kot so zapisane v urniku.

Torek:
skupina »C«: ob 13:00 v Galeriji pol v živo in pol po zoomu
skupina »D«: ob 14:45 v Galeriji pol v živo in pol po zoomu

Četrtek:
skupina »C«: ob 13:45 v Fabianijevi predavalnici vsi v živo
skupina »D«: ob 15:30 v Fabianijevi predavalnici vsi v živo

Terminski plan

Torek, 27. oktober ob 13h) 2020: oddaja 1. vaje
Torek, 10. november ob 13h) 2020: oddaja 2. vaje
Torek, 24. november ob 13h) 2020: oddaja 3. vaje
Torek, 8. december ob 13h) 2020: oddaja 4. vaje
Torek, 22. december ob 13h) 2020: oddaja 5. vaje
Torek, 12. januar ob 13h) 2021: oddaja 6. vaje

Po roku ni možno oddajati vaj. Jih je pa možno popravljati.

Po 14. januarju ni več korektur!

Prisotnost

Na korekture moram priti opremljen(a) s skicami, vajami in izdelki ter dobro voljo. Neopremljeni »človeki« nas ne zanimajo.
S seboj moram prinesti vsaj toliko, kot je za določen dan predvideno v rokovniku.
Za prisotnsot izdelka in »telesa« dobim žig. Le–ta pomeni, da je bilo dovolj narejenega. Ne pomeni pa nujno tudi potrditve pravilnosti izdelka.

Oddajanje vaj

Vsakič moram oddati skice v eni sami datoteki v pdf formatu.

V spletno učilnico moram vsakič oddati sliko končnega izdelka v velikosti 1920 px po daljši stranici v pdf formatu.

Ocenjevanje vaj

Vsako vajo ocenim s štirimi ocenami (kaj te ocene predstavljajo—kriterij) od 1 do 10. Povprečje teh štirih ocen je ocena vaje. (Računam na 4 decimalna mesta—torej so v tabeli zapisane ocene zaokrožene.)

Končna ocena predmeta je seštevek vseh ocen oddanih vaj.

Vsako oceno pomnožim s faktorjem 2.

To na koncu s 5 v roku oddanimi vajami znese 100 točk.

Kdor želi popraviti končno oceno, lahko na koncu izdela dodatno vajo. Le–to pomnoižim s faktorjem 0,6665. Torej lahko s to vajo popravite končno oceno le za dobro polovico ocene.

51—60 → 6, 61—70 → 7, 71—80 → 8, 81—90 → 9, 91—100 → 10.

V rubrikah »Skupaj« in »Ocena« vidite seštevek točk in oceno, ki bi ju dobili, če bi ta hip nehali oddajati vaje. Z vsako oddano vajo se ona zvišuje.

Dokončne so le tiste končne ocene, ki imajo zraven zapisan datum. To hkrati pomeni, da se je študent prijavil na izpit in sem oceno vpisal v ŠIS.

Po roku ni možno oddajati vaj. Jih je pa možno popravljati.

Korekture

Torek ob 13. uri oziroma 14:45. uri v Galeriji in (ali) po zoom–u:
— komentar skic, zasnov, delnih izdelkov vaj in skupinske korekture;
— oddaja digitalnih izdelkov v spletno učilnico;
— predavanje ali razlaga nove vaje.

Četrtek ob 13:45. oziroma 15:30. uri v Fabianijevi predavalnici:
— komentar ocenjenih vaj in skupinske korekture. Po potrebi korekture v kabinetu in (ali) po zoom–u;
— oddaja analognih izdelkov;
— predavanje.

Izdelki za korekture

Vse slike skic morajo ustrezati vsaj minimalnim kriterijem kvalitete.
Najprej pazim na primerno osvetlitev.
Po možnosti uporabim program za skeniranje. S tem dobim želen kontrast in običajno se ognem perspektivni popačenosti.

Velikost slik je največ 1920 px po dalši stranici in najman 1024 px prav tako po daljši stranici.

Vse slike združim v eno .pdf datoteko.

Pazim na pravilno poimenovanje datotek.

Nujno!
Datotek ne stiskam (ne zipam).
[/tile

Izpiti

Kot izpit šteje vseh šest v roku oddanih vaj. Je pa že oddane vaje možno popravljati.

Četrtek, 14. januar 2021 na zadnjem srečanju — 1. rok
Torek, 26. januar 2021 ob 9. uri (kabinet) — 2. rok
Torek, 7. september 2021 ob 9. uri (kabinet) — 3. rok

Prijava na izpit

Na izpit oziroma v tem primeru na dokončno oddajo se moram prijaviti preko ŠIS—a. Če ugotovim, da do roka ne bom gotov(a), se moram pred rokom odjaviti.

Vsakič, ko grem na izpit, se moram posebej prijaviti.
Torej neprijavljen(a) ne morem na izpit in drugače kot le na izpitu ne morem dobiti končne ocene.

Časovna zahtevnot

Pri tem predmetu je:

210 ur skupne študijske obremenitve (7 ects);

od tega je 60 kontaktnih ur

ter 30 ur drugih oblik študija;

.

za delo doma ostane 120 ur

pri 6 vajah → 20 ur dela na posamezno vajo doma

ter 5 ur drugih oblik študija na posamezno vajo.


Papir

List papirja je praktično B2 formata (500 x 700 mm — pokončni s toleranco ± 1 mm). Izjema je le prva vaja, ko je format praktično B4 formata (250 x 350 mm — pokončni s toleranco ± 1 mm). Vzrok za odstopanje od uradnega standarda (500 x 707 mm za B2 format in 250 x 353 mm za B4 format) so dimenzije okvirjev za razstave, ki sledijo fotografskim standardom.

Vedno najprej narišem mrežo.

Pisala

Na roko rišem s svinčniki. Nikdar ne uporabljam svinčnikov z 0,7, 0,5 ali 0,3 minami. Preprosto zato, ker niso dovolj natančni. Tudi 0,3 mm debela črta je za pomožne črte čisto predebela. Uporabljam »tehnični svinčnik« z 2 mm debelimi minami, ki jim z brusnim papirjem zbrusim dolge konice. Pomožne črte rišem s trdoto vsaj 3H, raje pa več, tudi 7H. Pri tej trdoti je špica lahko dolga tudi 11 mm.

Če nimam tahničnega svinčnika, uporabim »lesene« svinčnike.

Za pisanje uporabim »flomastre« normiranih debelin. Običajno piše kako debeli naj bi bili. Podobno, kot na starih rapidografih. Načeloma lažje in lepše pišem z debelejšim kot s tanjšim. Vse napake in nevešča roka se manj vidijo. Je pa nekje meja. Predebelo spet ni dobro. Sam bi poskusil pisati 3 mm visoke črke z debelino 0,5 (namenoma brez enote, ker nikdar ne vemo kako debelo v resnici »flomaster« piše).

Risalno orodje

Trirobo merilo (razmernik) naj ima merila 1 : 10 (ali 1 : 1 ali 1 : 100), 1 : 20, 1 : 25, 1 : 50. Ta kos orodja je obvezen. Z njim rišem načrte v vseh merilih vedno v »pravih« merah. Vse preračunavanje odpade. Stol je v merilih 1 : 1, 1 : 10, 1 : 50 … vedno visok 43—46 cm.
Vsaj en par trikotnikov, raje pa dva ali tri pare različnih velikosti. Vedno rišem s parom trikotnikov. Geo trikotnik ni za resne ljudi in ga ne sprejemam.
Priložno ravnilo (paralela): raje s koleščki in vrvicami. Tisto v obliki črke »T« je nerodnejše.

Mreža

Pri vsaki vaji najprej narišem mrežo.
Vse, kar rišem, (smiselno) rišem po mreži.
Mreža ni le ozadje risbi, kot karo papir, temveč je osnova, temelj urejega načina razmišljanja. Predvsem zagotavlja enotnost in disciplino.
Torej: najprej mreža in po tej mreži risba. Nikoli narobe.

3. vaja

Pogledi

3.vaja

4. vaja

Telo

4.vaja

5. vaja

Kotnice in kote

5.vaja