Predstavitvene tehnike 1

Administracija


»

Navodila za pripravo .pdf–jev za tisk

Format: 500 x 700 mm – ne več in ne manj; nobenih dodatkov
Raster: 60 t/cm (144 DPI) ali pa 30 t/cm (72 DPI)
Poimenovanje: ime priimek »številka vaje«.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).
Risba mora imeti narisan okvir za porezavo (okvir in ne križi – »pasarji«).

Debelina okvirja: 0,2 te ali 0,1 mm.
Preden oddate preverite, da se okvir res vidi na vseh štirih straneh.
Odvisno od nastavitev program lahko riše okvir glede na osi oziroma pomožne čtre osno, navzven ali pa navznoter.
Ko program riše okvir navzven od osi, je potrebno okvir »offset« navznoter za debelino črte.
Ko program riše okvir osno, bo v :pdf–ju okvir pol tanjši. Nič hudega. Lahko pa okvir »offset« navznoter za polovico njegove debeline.


«

Skupine

Prosim, da se striktno držite razporeditve po skupinah!
Torej: pri meni sta skupini »C« in »D«.

Do preklica bodo vse vaje in korekture na daljavo.
Po skupinah, kot so zapisane v urniku.

Torek:
skupina »C«: ob 14:30 po Zoomu
skupina »D«: ob 16:15 po Zoomu

Četrtek:
skupina »C«: ob 16:00 po Zoomu
skupina »D«: ob 13:30 po Zoomu

Terminski plan

Torek, 26. oktober 2021: oddaja 1. vaje
Torek, 9. november 2021: oddaja 2. vaje
Petek, 26. november 2021: oddaja 3. vaje
Torek, 14. december 2021: oddaja 4. vaje
Torek, 4. januar 2022: oddaja 5. vaje
Torek, 11. januar 2022: oddaja 6. vaje

.

Po roku ni možno oddajati vaj. Jih je pa možno popravljati.

Po 13. januarju ni več korektur!

Prisotnost

Na korekture moram priti opremljen(a) s skicami, vajami in izdelki ter dobro voljo. Neopremljeni »človeki« nas ne zanimajo.
S seboj moram prinesti vsaj toliko, kot je za določen dan predvideno v rokovniku.
Za prisotnsot izdelka in »telesa« dobim žig. Le–ta pomeni, da je bilo dovolj narejenega. Ne pomeni pa nujno tudi potrditve pravilnosti izdelka.

Oddajanje vaj

Vsakič moram oddati skice v eni sami datoteki v pdf formatu.

V spletno učilnico moram vsakič oddati sliko končnega izdelka v pdf formatu.
Format 500 x 700 mm; raster .pdf–ja naj bo 60 t/cm (144 DPI) ali pa 30 t/cm (72 DPI)

Ocenjevanje vaj

Vsako vajo ocenim s štirimi ocenami (kaj te ocene predstavljajo—kriterij) od 1 do 10. Povprečje teh štirih ocen je ocena vaje. (Računam na 4 decimalna mesta—torej so v tabeli zapisane ocene zaokrožene.)

Končna ocena predmeta je seštevek vseh ocen po kolonah A, B, C in D oddanih vaj.
Vsako oceno pomnožim s faktorjem 4,1667. Tako je vsaka vaja vredna do 16,6667 točk.
To na koncu s 6 v roku oddanimi vajami znese 100 točk.

Kdor želi popraviti končno oceno, lahko na koncu izdela dodatno vajo. Le–to pomnoižim s faktorjem 0,6665. Torej lahko s to vajo popravite končno oceno le za dobro polovico ocene.

V rubrikah »Skupaj« in »Ocena« vidite seštevek točk in oceno, ki bi ju dobili, če bi ta hip nehali oddajati vaje. Z vsako oddano vajo se ona zvišuje.

Dokončne so le tiste končne ocene, ki imajo zraven zapisan datum. To hkrati pomeni, da se je študent prijavil na izpit in sem oceno vpisal v ŠIS.

Po roku ni možno oddajati vaj. Jih je pa možno popravljati.

Korekture

Torek ob 14:30. uri oziroma 16:15. uri po Zoomu:
— komentar skic, zasnov, delnih izdelkov vaj in skupinske korekture;
— oddaja digitalnih izdelkov v spletno učilnico;
— predavanje ali razlaga nove vaje.

Četrtek ob 13:30. oziroma 16:00. uri po Zoomu:
— komentar ocenjenih vaj in skupinske korekture;
— predavanje.

Izdelki za korekture

Vse slike skic morajo ustrezati vsaj minimalnim kriterijem kvalitete.
Najprej pazim na primerno osvetlitev.
Po možnosti uporabim program za skeniranje. S tem dobim želen kontrast in običajno se ognem perspektivni popačenosti.

Velikost skic je največ 1920 px po daljši stranici.
Format risb je 500 x 700 mm; raster .pdf–ja naj bo 60 t/cm (144 DPI) ali pa 30 t/cm (72 DPI)

Vse slike združim v eno .pdf datoteko.

Pazim na pravilno poimenovanje datotek.

Nujno!
Datotek ne stiskam (ne zipam).

Izpiti

Kot izpit štejejo v roku oddane vaje.

Po roku ni možno oddajati vaj. Jih je pa možno popravljati.

Četrtek, 13. januar 2022 na zadnjem srečanju — 1. rok
Torek, 25. januar 2022 ob 9. uri (kabinet) — 2. rok
Torek, 6. september 2022 ob 9. uri (kabinet) — 3. rok

Prijava na izpit

Na izpit oziroma v tem primeru na dokončno oddajo se moram prijaviti preko ŠIS—a. Če ugotovim, da do roka ne bom gotov(a), se moram pred rokom odjaviti.

Vsakič, ko grem na izpit, se moram posebej prijaviti.
Torej neprijavljen(a) ne morem na izpit in drugače kot le na izpitu ne morem dobiti končne ocene.

Časovna zahtevnot

Pri tem predmetu je:

210 ur skupne študijske obremenitve (7 ects);

od tega je 60 kontaktnih ur

ter 30 ur drugih oblik študija;

.

za delo doma ostane 120 ur

pri 6 vajah → 20 ur dela na posamezno vajo doma

.

ter 5 ur drugih oblik študija na posamezno vajo.

Papir

List papirja je praktično B2 formata (500 x 700 mm — pokončni s toleranco ± 1 mm). Izjema je le prva vaja, ko je format praktično B4 formata (250 x 350 mm — pokončni s toleranco ± 1 mm). Vzrok za odstopanje od uradnega standarda (500 x 707 mm za B2 format in 250 x 353 mm za B4 format) so dimenzije okvirjev za razstave, ki sledijo fotografskim standardom.

Vedno najprej narišem mrežo.

Pisala

Na roko rišem s svinčniki. Nikdar ne uporabljam svinčnikov z 0,7, 0,5 ali 0,3 minami. Preprosto zato, ker niso dovolj natančni. Tudi 0,3 mm debela črta je za pomožne črte čisto predebela. Uporabljam »tehnični svinčnik« z 2 mm debelimi minami, ki jim z brusnim papirjem zbrusim dolge konice. Pomožne črte rišem s trdoto vsaj 3H, raje pa več, tudi 7H. Pri tej trdoti je špica lahko dolga tudi 11 mm.

Če nimam tahničnega svinčnika, uporabim »lesene« svinčnike.

Za pisanje uporabim »flomastre« normiranih debelin. Običajno piše kako debeli naj bi bili. Podobno, kot na starih rapidografih. Načeloma lažje in lepše pišem z debelejšim kot s tanjšim. Vse napake in nevešča roka se manj vidijo. Je pa nekje meja. Predebelo spet ni dobro. Sam bi poskusil pisati 3 mm visoke črke z debelino 0,5 (namenoma brez enote, ker nikdar ne vemo kako debelo v resnici »flomaster« piše).

Risalno orodje

Trirobo merilo (razmernik) naj ima merila 1 : 10 (ali 1 : 1 ali 1 : 100), 1 : 20, 1 : 25, 1 : 50. Ta kos orodja je obvezen. Z njim rišem načrte v vseh merilih vedno v »pravih« merah. Vse preračunavanje odpade. Stol je v merilih 1 : 1, 1 : 10, 1 : 50 … vedno visok 43—46 cm.
Vsaj en par trikotnikov, raje pa dva ali tri pare različnih velikosti. Vedno rišem s parom trikotnikov. Geo trikotnik ni za resne ljudi in ga ne sprejemam.
Priložno ravnilo (paralela): raje s koleščki in vrvicami. Tisto v obliki črke »T« je nerodnejše.

Vsak študent si mora kupiti trirobo merilo.

Mreža

Pri vsaki vaji najprej narišem mrežo.
Vse, kar rišem, (smiselno) rišem po mreži.
Mreža ni le ozadje risbi, kot karo papir, temveč je osnova, temelj urejega načina razmišljanja. Predvsem zagotavlja enotnost in disciplino.
Torej: najprej mreža in po tej mreži risba. Nikoli narobe.

3. vaja

Pogledi

3.vaja

4. vaja

Telo

4.vaja

5. vaja

Kotnice in kote

5.vaja