2015
Tipkopisi — tipografija

Sudoku in √2 & φ

Najprej naredim pisavo. To je vrsta znakov z v naprej določenimi medsebojnimi razmaki. Vsako obliko pripišem tipki na tipkovnici. Pisave so večinoma monospace — vsi znaki so enako široki. Začel sem s Fontographerjem, s FontLabom in sedaj delam z Glyphsi. Kar sledi je stavljenje. Stavim kot bi stavil matematično formulo: »črke« z eksponenti in indeksi. V zadnjih letih uporabljam tudi v naprej stipkano besedilo in pa rešene sudokuje (japonske križanke). Za stavljenje sem najprej uporabljal QuarkXPress, sedaj pa delam v InDesignu.

Če ni jasno zakaj gre, izberite spodnjo sliko, kot bi izbrali besedilo. Skopirajte jo v urejevalnik besedila. Videli boste, da ni slika, temveč matrika. Da bi dobili enako sliko, bi potrebovali še pisavo (tipografijo, font).

Matrika 9 x 9

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
abcdefghi
defghiabc
ghiabcdef
badcfehig
cfehigbad
higbadcfe
ecafdbigh
igbechfda
fdhigaecb

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
126437958
895621473
374985126
457193862
983246517
612578394
269314785
548769231
731852649

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
D1C2E6B4F3I7G9H5A8
F8H9B5E6G2A1D4I7C3
A3I7G4H9C8D5E1F2B6
H4B5F7A1I9E3C8D6G2
C9G8D3F2H4B6I5A1E7
I6E1A2G5D7C8F3B9H4
E2A6I9C3B1F4H7G8D5
B5D4H8I7E6G9A2C3F1
G7F3C1D8A5H2B6E4I9

Matrika 27 x 27

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
iedhgbcafchabigedfgbaeiccfh
hfaidcgbeebifadhgccfidhaegb
cbgfeadihfdgehcbiadehbfgaci
acbeighfdaebhdifcgidcgebhaf
gdibhfecagcfaebdhifgeiahbdc
ehfacdbigdihcgfabeahbfcdieg
bihgfeadchfcgbaiedhafcbegid
daecbifhgbgdifecahbcgadifhe
fgcdahiebiaedchgfbeidhgfcba
gbaeiccfhiedhgbcafchabigedf
cfidhaegbhfaidcgbeebifadhgc
dehbfgacicbgfeadihfdgehcbia
idcgebhafacbeighfdaebhdifcg
fgeiahbdcgdibhfecagcfaebdhi
ahbfcdiegehfacdbigdihcgfabe
hafcbegidbihgfeadchfcgbaied
bcgadifhedaecbifhgbgdifecah
eidhgfcbafgcdahiebiaedchgfb
chabigedfgbaeiccfhiedhgbcaf
ebifadhgccfidhaegbhfaidcgbe
fdgehcbiadehbfgacicbgfeadih
aebhdifcgidcgebhafacbeighfd
gcfaebdhifgeiahbdcgdibhfeca
dihcgfabeahbfcdiegehfacdbig
hfcgbaiedhafcbegidbihgfeadc
bgdifecahbcgadifhedaecbifhg
iaedchgfbeidhgfcbafgcdahieb

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
954872316381297546721593368
861943725529614873369481572
327651498647583291458267139
132597864152849637943752816
749286531736152489675918243
586134297498376125182634957
298765143863721954816325794
415329687274965318237149685
673418952915438762594876321
721593368954872316381297546
369481572861943725529614873
458267139327651498647583291
943752816132597864152849637
675918243749286531736152489
182634957586134297498376125
816325794298765143863721954
237149685415329687274965318
594876321673418952915438762
381297546721593368954872316
529614873369481572861943725
647583291458267139327651498
152849637943752816132597864
736152489675918243749286531
498376125182634957586134297
863721954816325794298765143
274965318237149685415329687
915438762594876321673418952

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
H9F5C4C8I7E2A3B1G6F3D8E1G2I9B7A5H4C6F7A2C1B5G9H3D3I6E8
B8G6E1A9H4D3I7F2C5C5G2H9D6A1F4I8B7E3E3B6G9C4D8I1A5H7F2
I3C2A7G6F5B1H4E9D8A6I4B7C5H8E3G2D9F1H4I5D8A2E6F7G1C3B9
F1A3H2B5E9G7C8D6I4G1C5F2I8D4H9B6E3A7D9F4H3G7I5E2B8A1C6
C7D4B9H2A8I6E5G3F1I7H3D6B1E5A2F4C8G9A6C7E5F9H1B8I2G4D3
G5E8I6D1C3F4B2H9A7E4B9A8F3G7C6H1I2D5G1I8B2D6C3A4F9E5H7
D2I9G8E7B6C5F1A4H3D8E6I3A7B2G1C9F5H4C8D1A6E3F2G5H7B9I4
E4H1F5I3D2A9G6C8B7H2A7C4E9F6I5D3G1B8G2H3F7I1B4C9E6D8A5
A6B7C3F4G1H8D9I5E2B9F1G5H4C3D8E7A6I2B5E9I4H8A7D6C3F2G1
F7D2E1G5I9B3A3H6C8F9A5C4B8G7H2D3E1I6H3F8C1C2I9E7A5G4B6
C3G6H9D4A8F1I5B7E2E8B6G1C9D4I3A7F2H5B5G2E9A6H1D4I8C7F3
A4I5B8C2H6E7G1D3F9H3I2D7A6E5F1G4B9C8I6C4A7G5F8B3H2D9E1
G9C4F3I7D5H2B8E1A6D1F3H2G5I9E7B8C6A4F1A5H2B8E4G9C6I3D7
I6H7D5B9E1A8F2C4G3A7C4E9F2H8B6I5D3G1C7D3B6H1A5I2E4F8G9
E1B8A2F6G3C4H9I5D7G5I8B6D1C3A4F2H9E7G4E9I8D3C7F6B1A2H5
D8E1I6A3B2G5C7F9H4C2D9A8E7F6G5H1I4B3D8I6G3E7B2C1F9H5A4
H2A3C7E1F4I9D6G8B5G4H1F5I3B2C9E6A8D7E2H7F4I9D6A5G3B1C8
B5F9G4H8C7D6E3A2I1B6E7I3H4A1D8C9G5F2A9B1C5F4G3H8D7E6I2
F3A8C1B2G9H7D5E4I6H7F2C1C5I9E3A3B6G8F9D5E4G8I7B2A3C1H6
E5B2G9C6D1I4A8F7H3B3G6E9A4H8D1I5F7C2C8G6H1D9A4F3I7E2B5
H6I4D7A5E8F3G2B9C1I4C5A8G2F6B7H1E3D9A3I2B7C6H5E1G4F9D8
D1F5H2G8I4E9B6C3A7F9A4H3B7E5G2C8D1I6G1C3F2I5D9H7B8A6E4
A7C3E6F1H5B2I4D8G9C6D7B5H9A1I8E2G4F3I7H4D9B2E8A6F5G3C1
G4I9B8D3C7A6F1H2E5G1E8I2D6C3F4B9H5A7E5B8A6F1G3C4H2D9I7
C8D6A3E7F2G1H9I5B4D8I1G6E3B2C5F7A9H4D2E9I8A7B6G5C1H4F3
G2H7F4I9B6C5E3A1D8E2H3F7I1D4A9G6C8B5H4A1C5E3F2I9D6B8G7
B9E1I5H4A3D8C7G6F2A5B9C4F8G7H6D3I2E1B6F7G3H4C1D8E9I5A2

Matrika 36 x 36

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
fidgaebhciedhgbcafgbaeiccfhchabigedf
cagbhfidehfaidcgbecfidhaegbebifadhgc
ebhicdgfacbgfeadihdehbfgacifdgehcbia
bhifecdagacbeighfdidcgebhafaebhdifcg
geadbhfcigdibhfecafgeiahbdcgcfaebdhi
dfcaigebhehfacdbigahbfcdiegdihcgfabe
igbhfacedbihgfeadchafcbegidhfcgbaied
acfedihgbdaecbifhgbcgadifhebgdifecah
hdecgbaiffgcdahiebeidhgfcbaiaedchgfb
gbaeiccfhchabigedffidgaebhciedhgbcaf
cfidhaegbebifadhgccagbhfidehfaidcgbe
dehbfgacifdgehcbiaebhicdgfacbgfeadih
idcgebhafaebhdifcgbhifecdagacbeighfd
fgeiahbdcgcfaebdhigeadbhfcigdibhfeca
ahbfcdiegdihcgfabedfcaigebhehfacdbig
hafcbegidhfcgbaiedigbhfacedbihgfeadc
bcgadifhebgdifecahacfedihgbdaecbifhg
eidhgfcbaiaedchgfbhdecgbaiffgcdahieb
chabigedfgbaeiccfhiedhgbcaffidgaebhc
ebifadhgccfidhaegbhfaidcgbecagbhfide
fdgehcbiadehbfgacicbgfeadihebhicdgfa
aebhdifcgidcgebhafacbeighfdbhifecdag
gcfaebdhifgeiahbdcgdibhfecageadbhfci
dihcgfabeahbfcdiegehfacdbigdfcaigebh
hfcgbaiedhafcbegidbihgfeadcigbhfaced
bgdifecahbcgadifhedaecbifhgacfedihgb
iaedchgfbeidhgfcbafgcdahiebhdecgbaif
iedhgbcaffidgaebhcchabigedfgbaeiccfh
hfaidcgbecagbhfideebifadhgccfidhaegb
cbgfeadihebhicdgfafdgehcbiadehbfgaci
acbeighfdbhifecdagaebhdifcgidcgebhaf
gdibhfecageadbhfcigcfaebdhifgeiahbdc
ehfacdbigdfcaigebhdihcgfabeahbfcdieg
bihgfeadcigbhfacedhfcgbaiedhafcbegid
daecbifhgacfedihgbbgdifecahbcgadifhe
fgcdahiebhdecgbaifiaedchgfbeidhgfcba

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
694715283954872316721593368381297546
317286945861943725369481572529614873
528934761327651498458267139647583291
289653417132597864943752816152849637
751428639749286531675918243736152489
463197528586134297182634957498376125
972861354298765143816325794863721954
136549872415329687237149685274965318
845372196673418952594876321915438762
721593368381297546694715283954872316
369481572529614873317286945861943725
458267139647583291528934761327651498
943752816152849637289653417132597864
675918243736152489751428639749286531
182634957498376125463197528586134297
816325794863721954972861354298765143
237149685274965318136549872415329687
594876321915438762845372196673418952
381297546721593368954872316694715283
529614873369481572861943725317286945
647583291458267139327651498528934761
152849637943752816132597864289653417
736152489675918243749286531751428639
498376125182634957586134297463197528
863721954816325794298765143972861354
274965318237149685415329687136549872
915438762594876321673418952845372196
954872316694715283381297546721593368
861943725317286945529614873369481572
327651498528934761647583291458267139
132597864289653417152849637943752816
749286531751428639736152489675918243
586134297463197528498376125182634957
298765143972861354863721954816325794
415329687136549872274965318237149685
673418952845372196915438762594876321

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
F6D9E4G7I1B5A2H8C3H9F5C4C8I7E2A3B1G6F7A2C1B5G9H3D3E6I8C3H8B1E2A9G7D5I4F6
C3G1H7D2A8F6I9B4E5B8G6E1A9H4D3I7F2C5E3B6G9C4D8I1A5F7H2E5D2I9F6H1B4G8A7C3
A5I2B8C9H3E4G7D6F1I3C2A7G6F5B1H4E9D8H4I5D8A2E6F7G1B3C9A6F4G7D5C8I3H2B9E1
G2C8F9I6D5H3B4E1A7F1A3H2B5E9G7C8D6I4D9F4H3G7I5E2B8C1A6G1A5D2C8E4F9I6H3B7
I7H5D1B4E2A8F6C3G9C7D4B9H2A8I6E5G3F1A6C7E5F9H1B8I2D4G3I7C3F6H1B5D2A4E8G9
E4B6A3F1G9C7H5I2D8G5E8I6D1C3F4B2H9A7G1I8B2D6C3A4F9H5E7H4B9E8G3I7A6C1F2D5
D9E7I2A8B6G1C3F5H4D2I9G8E7B6C5F1A4H3C8D1A6E3F2G5H7I9B4D8E6C3A7F2H1B9G5I4
H1A3C6E5F4I9D8G7B2E4H1F5I3D2A9G6C8B7G2H3F7I1B4C9E6A8D5B2G7H4I9D6E5F3C1A8
B8F4G5H3C7D2E1A9I6A6B7C3F4G1H8D9I5E2B5E9I4H8A7D6C3G2F1F9I1A5B4G3C8E7D6H2
F7A2C1B5G9H3D3E6I8C3H8B1E2A9G7D5I4F6F6D9E4G7I1B5A2H8C3H9F5C4C8I7E2A3B1G6
E3B6G9C4D8I1A5F7H2E5D2I9F6H1B4G8A7C3C3G1H7D2A8F6I9B4E5B8G6E1A9H4D3I7F2C5
H4I5D8A2E6F7G1B3C9A6F4G7D5C8I3H2B9E1A5I2B8C9H3E4G7D6F1I3C2A7G6F5B1H4E9D8
D9F4H3G7I5E2B8C1A6G1A5D2C8E4F9I6H3B7G2C8F9I6D5H3B4E1A7F1A3H2B5E9G7C8D6I4
A6C7E5F9H1B8I2D4G3I7C3F6H1B5D2A4E8G9I7H5D1B4E2A8F6C3G9C7D4B9H2A8I6E5G3F1
G1I8B2D6C3A4F9H5E7H4B9E8G3I7A6C1F2D5E4B6A3F1G9C7H5I2D8G5E8I6D1C3F4B2H9A7
C8D1A6E3F2G5H7I9B4D8E6C3A7F2H1B9G5I4D9E7I2A8B6G1C3F5H4D2I9G8E7B6C5F1A4H3
G2H3F7I1B4C9E6A8D5B2G7H4I9D6E5F3C1A8H1A3C6E5F4I9D8G7B2E4H1F5I3D2A9G6C8B7
B5E9I4H8A7D6C3G2F1F9I1A5B4G3C8E7D6H2B8F4G5H3C7D2E1A9I6A6B7C3F4G1H8D9I5E2
C3H8B1E2A9G7D5I4F6F7A2C1B5G9H3D3E6I8H9F5C4C8I7E2A3B1G6F6D9E4G7I1B5A2H8C3
E5D2I9F6H1B4G8A7C3E3B6G9C4D8I1A5F7H2B8G6E1A9H4D3I7F2C5C3G1H7D2A8F6I9B4E5
A6F4G7D5C8I3H2B9E1H4I5D8A2E6F7G1B3C9I3C2A7G6F5B1H4E9D8A5I2B8C9H3E4G7D6F1
G1A5D2C8E4F9I6H3B7D9F4H3G7I5E2B8C1A6F1A3H2B5E9G7C8D6I4G2C8F9I6D5H3B4E1A7
I7C3F6H1B5D2A4E8G9A6C7E5F9H1B8I2D4G3C7D4B9H2A8I6E5G3F1I7H5D1B4E2A8F6C3G9
H4B9E8G3I7A6C1F2D5G1I8B2D6C3A4F9H5E7G5E8I6D1C3F4B2H9A7E4B6A3F1G9C7H5I2D8
D8E6C3A7F2H1B9G5I4C8D1A6E3F2G5H7I9B4D2I9G8E7B6C5F1A4H3D9E7I2A8B6G1C3F5H4
B2G7H4I9D6E5F3C1A8G2H3F7I1B4C9E6A8D5E4H1F5I3D2A9G6C8B7H1A3C6E5F4I9D8G7B2
F9I1A5B4G3C8E7D6H2B5E9I4H8A7D6C3G2F1A6B7C3F4G1H8D9I5E2B8F4G5H3C7D2E1A9I6
H9F5C4C8I7E2A3B1G6F6D9E4G7I1B5A2H8C3C3H8B1E2A9G7D5I4F6F7A2C1B5G9H3D3E6I8
B8G6E1A9H4D3I7F2C5C3G1H7D2A8F6I9B4E5E5D2I9F6H1B4G8A7C3E3B6G9C4D8I1A5F7H2
I3C2A7G6F5B1H4E9D8A5I2B8C9H3E4G7D6F1A6F4G7D5C8I3H2B9E1H4I5D8A2E6F7G1B3C9
F1A3H2B5E9G7C8D6I4G2C8F9I6D5H3B4E1A7G1A5D2C8E4F9I6H3B7D9F4H3G7I5E2B8C1A6
C7D4B9H2A8I6E5G3F1I7H5D1B4E2A8F6C3G9I7C3F6H1B5D2A4E8G9A6C7E5F9H1B8I2D4G3
G5E8I6D1C3F4B2H9A7E4B6A3F1G9C7H5I2D8H4B9E8G3I7A6C1F2D5G1I8B2D6C3A4F9H5E7
D2I9G8E7B6C5F1A4H3D9E7I2A8B6G1C3F5H4D8E6C3A7F2H1B9G5I4C8D1A6E3F2G5H7I9B4
E4H1F5I3D2A9G6C8B7H1A3C6E5F4I9D8G7B2B2G7H4I9D6E5F3C1A8G2H3F7I1B4C9E6A8D5
A6B7C3F4G1H8D9I5E2B8F4G5H3C7D2E1A9I6F9I1A5B4G3C8E7D6H2B5E9I4H8A7D6C3G2F1

Matrika 81 x 81

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
chabigedffidgaebhchgicfebadgbaeiccfhfbchdgeaieficgdabhecghbafidhfeibcadgiedhgbcaf
ebifadhgccagbhfidebadhigefccfidhaegbiaecbfhdggbhefadcibfhdigcaedbgaehicfhfaidcgbe
fdgehcbiaebhicdgfacefdabihgdehbfgacigdheiacfbacdbihgefaidfecbhgacifgdhbecbgfeadih
aebhdifcgbhifecdagdfgehacibidcgebhafecdaghibfhaficgedbdecahigbfcidghbefaacbeighfd
gcfaebdhigeadbhfciaicgbfdehfgeiahbdchigbfdacedgbfheiacibagfehdcfhadiebgcgdibhfeca
dihcgfabedfcaigebhehbicdfgaahbfcdiegbfaiecdghiecdabhfghgfcdbaeiegbcafdhiehfacdbig
hfcgbaiedigbhfacedgbafdihcehafcbegidaefgcibhdfdgabichegaibcdefhiafbdgcehbihgfeadc
bgdifecahacfedihgbidhaecgbfbcgadifhecgbdhefiachagefbidcheiafdgbbechfigaddaecbifhg
iaedchgfbhdecgbaiffcebghadieidhgfcbadhifabgecbiehdcfgafdbeghicagdhecafibfgcdahieb
eficgdabhhfeibcadggbaeiccfhecghbafidchabigedfiedhgbcafhgicfebadfbchdgeaifidgaebhc
gbhefadcidbgaehicfcfidhaegbbfhdigcaeebifadhgchfaidcgbebadhigefciaecbfhdgcagbhfide
acdbihgefacifgdhbedehbfgaciaidfecbhgfdgehcbiacbgfeadihcefdabihggdheiacfbebhicdgfa
haficgedbcidghbefaidcgebhafdecahigbfaebhdifcgacbeighfddfgehacibecdaghibfbhifecdag
dgbfheiacfhadiebgcfgeiahbdcibagfehdcgcfaebdhigdibhfecaaicgbfdehhigbfdacegeadbhfci
iecdabhfgegbcafdhiahbfcdieghgfcdbaeidihcgfabeehfacdbigehbicdfgabfaiecdghdfcaigebh
fdgabicheiafbdgcehhafcbegidgaibcdefhhfcgbaiedbihgfeadcgbafdihceaefgcibhdigbhfaced
chagefbidbechfigadbcgadifhecheiafdgbbgdifecahdaecbifhgidhaecgbfcgbdhefiaacfedihgb
biehdcfgagdhecafibeidhgfcbafdbeghicaiaedchgfbfgcdahiebfcebghadidhifabgechdecgbaif
iedhgbcaffbchdgeaiecghbafidfidgaebhchfeibcadghgicfebadgbaeiccfhchabigedfeficgdabh
hfaidcgbeiaecbfhdgbfhdigcaecagbhfidedbgaehicfbadhigefccfidhaegbebifadhgcgbhefadci
cbgfeadihgdheiacfbaidfecbhgebhicdgfaacifgdhbecefdabihgdehbfgacifdgehcbiaacdbihgef
acbeighfdecdaghibfdecahigbfbhifecdagcidghbefadfgehacibidcgebhafaebhdifcghaficgedb
gdibhfecahigbfdaceibagfehdcgeadbhfcifhadiebgcaicgbfdehfgeiahbdcgcfaebdhidgbfheiac
ehfacdbigbfaiecdghhgfcdbaeidfcaigebhegbcafdhiehbicdfgaahbfcdiegdihcgfabeiecdabhfg
bihgfeadcaefgcibhdgaibcdefhigbhfacediafbdgcehgbafdihcehafcbegidhfcgbaiedfdgabiche
daecbifhgcgbdhefiacheiafdgbacfedihgbbechfigadidhaecgbfbcgadifhebgdifecahchagefbid
fgcdahiebdhifabgecfdbeghicahdecgbaifgdhecafibfcebghadieidhgfcbaiaedchgfbbiehdcfga
gbaeiccfhchabigedfhfeibcadgeficgdabhfidgaebhcecghbafidfbchdgeaiiedhgbcafhgicfebad
cfidhaegbebifadhgcdbgaehicfgbhefadcicagbhfidebfhdigcaeiaecbfhdghfaidcgbebadhigefc
dehbfgacifdgehcbiaacifgdhbeacdbihgefebhicdgfaaidfecbhggdheiacfbcbgfeadihcefdabihg
idcgebhafaebhdifcgcidghbefahaficgedbbhifecdagdecahigbfecdaghibfacbeighfddfgehacib
fgeiahbdcgcfaebdhifhadiebgcdgbfheiacgeadbhfciibagfehdchigbfdacegdibhfecaaicgbfdeh
ahbfcdiegdihcgfabeegbcafdhiiecdabhfgdfcaigebhhgfcdbaeibfaiecdghehfacdbigehbicdfga
hafcbegidhfcgbaiediafbdgcehfdgabicheigbhfacedgaibcdefhaefgcibhdbihgfeadcgbafdihce
bcgadifhebgdifecahbechfigadchagefbidacfedihgbcheiafdgbcgbdhefiadaecbifhgidhaecgbf
eidhgfcbaiaedchgfbgdhecafibbiehdcfgahdecgbaiffdbeghicadhifabgecfgcdahiebfcebghadi
hgicfebadiedhgbcafeficgdabhchabigedfgbaeiccfhfbchdgeaifidgaebhcecghbafidhfeibcadg
badhigefchfaidcgbegbhefadciebifadhgccfidhaegbiaecbfhdgcagbhfidebfhdigcaedbgaehicf
cefdabihgcbgfeadihacdbihgeffdgehcbiadehbfgacigdheiacfbebhicdgfaaidfecbhgacifgdhbe
dfgehacibacbeighfdhaficgedbaebhdifcgidcgebhafecdaghibfbhifecdagdecahigbfcidghbefa
aicgbfdehgdibhfecadgbfheiacgcfaebdhifgeiahbdchigbfdacegeadbhfciibagfehdcfhadiebgc
ehbicdfgaehfacdbigiecdabhfgdihcgfabeahbfcdiegbfaiecdghdfcaigebhhgfcdbaeiegbcafdhi
gbafdihcebihgfeadcfdgabichehfcgbaiedhafcbegidaefgcibhdigbhfacedgaibcdefhiafbdgceh
idhaecgbfdaecbifhgchagefbidbgdifecahbcgadifhecgbdhefiaacfedihgbcheiafdgbbechfigad
fcebghadifgcdahiebbiehdcfgaiaedchgfbeidhgfcbadhifabgechdecgbaiffdbeghicagdhecafib
fbchdgeaiecghbafidfidgaebhchgicfebadiedhgbcafhfeibcadgchabigedfeficgdabhgbaeiccfh
iaecbfhdgbfhdigcaecagbhfidebadhigefchfaidcgbedbgaehicfebifadhgcgbhefadcicfidhaegb
gdheiacfbaidfecbhgebhicdgfacefdabihgcbgfeadihacifgdhbefdgehcbiaacdbihgefdehbfgaci
ecdaghibfdecahigbfbhifecdagdfgehacibacbeighfdcidghbefaaebhdifcghaficgedbidcgebhaf
higbfdaceibagfehdcgeadbhfciaicgbfdehgdibhfecafhadiebgcgcfaebdhidgbfheiacfgeiahbdc
bfaiecdghhgfcdbaeidfcaigebhehbicdfgaehfacdbigegbcafdhidihcgfabeiecdabhfgahbfcdieg
aefgcibhdgaibcdefhigbhfacedgbafdihcebihgfeadciafbdgcehhfcgbaiedfdgabichehafcbegid
cgbdhefiacheiafdgbacfedihgbidhaecgbfdaecbifhgbechfigadbgdifecahchagefbidbcgadifhe
dhifabgecfdbeghicahdecgbaiffcebghadifgcdahiebgdhecafibiaedchgfbbiehdcfgaeidhgfcba
hfeibcadghgicfebadfbchdgeaiiedhgbcafecghbafidgbaeiccfheficgdabhfidgaebhcchabigedf
dbgaehicfbadhigefciaecbfhdghfaidcgbebfhdigcaecfidhaegbgbhefadcicagbhfideebifadhgc
acifgdhbecefdabihggdheiacfbcbgfeadihaidfecbhgdehbfgaciacdbihgefebhicdgfafdgehcbia
cidghbefadfgehacibecdaghibfacbeighfddecahigbfidcgebhafhaficgedbbhifecdagaebhdifcg
fhadiebgcaicgbfdehhigbfdacegdibhfecaibagfehdcfgeiahbdcdgbfheiacgeadbhfcigcfaebdhi
egbcafdhiehbicdfgabfaiecdghehfacdbighgfcdbaeiahbfcdiegiecdabhfgdfcaigebhdihcgfabe
iafbdgcehgbafdihceaefgcibhdbihgfeadcgaibcdefhhafcbegidfdgabicheigbhfacedhfcgbaied
bechfigadidhaecgbfcgbdhefiadaecbifhgcheiafdgbbcgadifhechagefbidacfedihgbbgdifecah
gdhecafibfcebghadidhifabgecfgcdahiebfdbeghicaeidhgfcbabiehdcfgahdecgbaifiaedchgfb
ecghbafideficgdabhchabigedfhfeibcadghgicfebadfidgaebhciedhgbcafgbaeiccfhfbchdgeai
bfhdigcaegbhefadciebifadhgcdbgaehicfbadhigefccagbhfidehfaidcgbecfidhaegbiaecbfhdg
aidfecbhgacdbihgeffdgehcbiaacifgdhbecefdabihgebhicdgfacbgfeadihdehbfgacigdheiacfb
decahigbfhaficgedbaebhdifcgcidghbefadfgehacibbhifecdagacbeighfdidcgebhafecdaghibf
ibagfehdcdgbfheiacgcfaebdhifhadiebgcaicgbfdehgeadbhfcigdibhfecafgeiahbdchigbfdace
hgfcdbaeiiecdabhfgdihcgfabeegbcafdhiehbicdfgadfcaigebhehfacdbigahbfcdiegbfaiecdgh
gaibcdefhfdgabichehfcgbaiediafbdgcehgbafdihceigbhfacedbihgfeadchafcbegidaefgcibhd
cheiafdgbchagefbidbgdifecahbechfigadidhaecgbfacfedihgbdaecbifhgbcgadifhecgbdhefia
fdbeghicabiehdcfgaiaedchgfbgdhecafibfcebghadihdecgbaiffgcdahiebeidhgfcbadhifabgec
fidgaebhcgbaeiccfhiedhgbcaffbchdgeaieficgdabhchabigedfhfeibcadghgicfebadecghbafid
cagbhfidecfidhaegbhfaidcgbeiaecbfhdggbhefadciebifadhgcdbgaehicfbadhigefcbfhdigcae
ebhicdgfadehbfgacicbgfeadihgdheiacfbacdbihgeffdgehcbiaacifgdhbecefdabihgaidfecbhg
bhifecdagidcgebhafacbeighfdecdaghibfhaficgedbaebhdifcgcidghbefadfgehacibdecahigbf
geadbhfcifgeiahbdcgdibhfecahigbfdacedgbfheiacgcfaebdhifhadiebgcaicgbfdehibagfehdc
dfcaigebhahbfcdiegehfacdbigbfaiecdghiecdabhfgdihcgfabeegbcafdhiehbicdfgahgfcdbaei
igbhfacedhafcbegidbihgfeadcaefgcibhdfdgabichehfcgbaiediafbdgcehgbafdihcegaibcdefh
acfedihgbbcgadifhedaecbifhgcgbdhefiachagefbidbgdifecahbechfigadidhaecgbfcheiafdgb
hdecgbaifeidhgfcbafgcdahiebdhifabgecbiehdcfgaiaedchgfbgdhecafibfcebghadifdbeghica

 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
 • 123456789
381297546694715283879365214721593368623847519569374128537821694865923147954872316
529614873317286945214897563369481572915326847728561439268497315427158936861943725
647583291528934761356412987458267139748591362134298756194653287139674825327651498
152849637289653417467581392943752816534178926816937542453189726394782561132597864
736152489751428639193726458675918243897264135472685913921765843681495273749286531
498376125463197528582934671182634957261953478953412867876342159572316489586134297
863721954972861354721649835816325794156739284647129385719234568916247358298765143
274965318136549872948153726237149685372485691381756294385916472253869714415329687
915438762845372196635278149594876321489612753295843671642578931748531692673418952
569374128865923147721593368537821694381297546954872316879365214623847519694715283
728561439427158936369481572268497315529614873861943725214897563915326847317286945
134298756139674825458267139194653287647583291327651498356412987748591362528934761
816937542394782561943752816453189726152849637132597864467581392534178926289653417
472685913681495273675918243921765843736152489749286531193726458897264135751428639
953412867572316489182634957876342159498376125586134297582934671261953478463197528
647129385916247358816325794719234568863721954298765143721649835156739284972861354
381756294253869714237149685385916472274965318415329687948153726372485691136549872
295843671748531692594876321642578931915438762673418952635278149489612753845372196
954872316623847519537821694694715283865923147879365214721593368381297546569374128
861943725915326847268497315317286945427158936214897563369481572529614873728561439
327651498748591362194653287528934761139674825356412987458267139647583291134298756
132597864534178926453189726289653417394782561467581392943752816152849637816937542
749286531897264135921765843751428639681495273193726458675918243736152489472685913
586134297261953478876342159463197528572316489582934671182634957498376125953412867
298765143156739284719234568972861354916247358721649835816325794863721954647129385
415329687372485691385916472136549872253869714948153726237149685274965318381756294
673418952489612753642578931845372196748531692635278149594876321915438762295843671
721593368381297546865923147569374128694715283537821694623847519954872316879365214
369481572529614873427158936728561439317286945268497315915326847861943725214897563
458267139647583291139674825134298756528934761194653287748591362327651498356412987
943752816152849637394782561816937542289653417453189726534178926132597864467581392
675918243736152489681495273472685913751428639921765843897264135749286531193726458
182634957498376125572316489953412867463197528876342159261953478586134297582934671
816325794863721954916247358647129385972861354719234568156739284298765143721649835
237149685274965318253869714381756294136549872385916472372485691415329687948153726
594876321915438762748531692295843671845372196642578931489612753673418952635278149
879365214954872316569374128381297546721593368623847519694715283537821694865923147
214897563861943725728561439529614873369481572915326847317286945268497315427158936
356412987327651498134298756647583291458267139748591362528934761194653287139674825
467581392132597864816937542152849637943752816534178926289653417453189726394782561
193726458749286531472685913736152489675918243897264135751428639921765843681495273
582934671586134297953412867498376125182634957261953478463197528876342159572316489
721649835298765143647129385863721954816325794156739284972861354719234568916247358
948153726415329687381756294274965318237149685372485691136549872385916472253869714
635278149673418952295843671915438762594876321489612753845372196642578931748531692
623847519537821694694715283879365214954872316865923147381297546569374128721593368
915326847268497315317286945214897563861943725427158936529614873728561439369481572
748591362194653287528934761356412987327651498139674825647583291134298756458267139
534178926453189726289653417467581392132597864394782561152849637816937542943752816
897264135921765843751428639193726458749286531681495273736152</