Pisanje

.

01

Črke pišem in ne rišem. Vse črte ustvarim s po eno potezo in nikoli drugače.

.

02 

Za pisanje so najprimernejše trote svinčnikov H, F, ali HB.

Držim svinčnik, kot vidim na sliki. Glede na podlago naj bi bil nagnjen približno pod kotom 60º.

.

03

Za pisanje so najprimernejše trote svinčnikov H, F, ali HB.
Držim svinčnik, kot vidim na sliki. Glede na podlago naj bi bil nagnjen približno pod kotom 60º.

.

04

Lepo pisanje je veščina. Razvijem jo lahko le postopoma z vztrajno vajo.
Črke morajo biti »odprtih« oblik in zelo berljive.
Da se izognem napakam in nesporazumom, je jasna komunikacija bistvena.

.

05

Pišem lahko s svinčnikom, risalnim tehničnim svinčnikom, z rislnim peresom … Z »Rapidographom« pa težko pišem. S pisali z minami debelin 0,5 pa ne pišem.
Ne glede na to katero orodje uporabljam, morajo biti črke črne in pravilno oblikovane.

.
04 

Pisalo po paprju »vlečemo«.

Vse poteze naj bi bile rezultat »vlečenja«.
Levičarji in desničarji pišemo različno.

.

05

Ko pišem s svinčnikom, močno pritikam.
Ne glede na to katero orodje uporabljam, morajo biti črke črne in pravilno oblikovane.

.

06

Praviloma pri svojem delu uporabljam velike tiskane črke. Rečem tudi »kapitalke« oziroma »verzalke«.

.

07

Večino črk je ožjih od njihove višine. Oblike črk naj bodo kar se da »odprte«.
Slike so zelo »ameriške«. Po tradiciji pišejo zelo široko in razprto. Za naš okus priporočam ožje.
Izogibam se zankam in sekajočim se črtam.

.

09

Pravilno zaporedje potez zagotavlja pravilno širino črk proti njihovi višini. Najprej potegnem pokončni stranici črk »H«, »N« in »M«. Pri črki »T« najprej potegnemo zgornjo ležečo črto.

.

10

Črke »T«, »H« in »N« so malo ožje kot so visoke. Črka »M« ravno sede v kvadrat.
Razmerje širine in višine moram imeti stalno pred očmi.

.

11

Primeri razmerij širina / višina. Črke »B«, »J«, »P«, »R« in »T« so tipično »ameriške«. Za naš okus bi morale biti ožje.

.

12

Še enkrat primeri razmerij širina / višina. Črke »B«, »J«, »P«, »R« in »T« so tipično »ameriške«. Za naš okus bi morale biti ožje.

.

13

Solidno napisano besedilo. Črke so skladne, razmaki med črkami so primerni in prav tako razmaki med besedami.

.

14

Najbolj pogoste napake: neenotni stil, neenotne višine, neenotni nakloni—neenotne nagnjenosti—neenotne poševnosti, neenotne debeline potez, neenotni razmaki med črkami.

.

15

Še napake: slabe oblike črk, pretanke poteze, premočne poteze, preblede poteze …

.

16

Vrstni red potez.
Ko pazim na vrstni red potez, imam berljiv izdelek že na pol zagotovljen.

.

17

Še vrstni red potez pri številkah.

.

19

Vaja različnih potez.

.

20

Vrsti red potez še enkrat. Namenoma, ker je pravo zaporedje res pomembno.

.

21

Pokončne in ležeče poteze.

SaveSave