Pisanje

01
Slika 1:  Črke pišem in ne rišem. Vse črte ustvarim s po eno potezo in nikoli drugače.
02
Slika 2:  Za pisanje so najprimernejše trote svinčnikov H, F, ali HB.
Držim svinčnik, kot vidim na sliki. Glede na podlago naj bi bil nagnjen približno pod kotom 60º.
03
Slika 3:  Za pisanje so najprimernejše trote svinčnikov H, F, ali HB.
Držim svinčnik, kot vidim na sliki. Glede na podlago naj bi bil nagnjen približno pod kotom 60º.
04
Slika 4:  Lepo pisanje je veščina. Razvijem jo lahko le postopoma z vztrajno vajo.
Črke morajo biti »odprtih« oblik in zelo berljive.
Da se izognem napakam in nesporazumom, je jasna komunikacija bistvena.
05
Slika 5:  Pišem lahko s svinčnikom, risalnim tehničnim svinčnikom, z rislnim peresom … Z »Rapidographom« pa težko pišem. S pisali z minami debelin 0,5 pa ne pišem.
Ne glede na to katero orodje uporabljam, morajo biti črke črne in pravilno oblikovane.
04
Slika 6:  Pisalo po paprju »vlečemo«.
Vse poteze naj bi bile rezultat »vlečenja«.
Levičarji in desničarji pišemo različno.
05
Slika 7:  Ko pišem s svinčnikom, močno pritikam.
Ne glede na to katero orodje uporabljam, morajo biti črke črne in pravilno oblikovane.

06
Slika 8:  Praviloma pri svojem delu uporabljam velike tiskane črke. Rečem tudi »kapiralke« oziroma »verzalke«.

07
Slika 9:  Večino črk je ožjih od njihove višine. Oblike črk naj bodo kar se da »odprte«.
Slike so zelo »ameriške«. Po tradiciji pišejo zelo široko in razprto. Za naš okus priporočam ožje.
Izogibam se zankam in sekajočim se črtam.
09
Slika 10:  Pravilno zaporedje potez zagotavlja pravilno širino črk proti njihovi višini. Najprej potegnem pokončni stranici črk »H«, »N« in »M«. Pri črki »T« najprej potegnemo zgornjo ležečo črto.
10
Slika 11:  Črke »T«, »H« in »N« so malo ožje kot so visoke. Črka »M« ravno sede v kvadrat.
Razmerje širine in višine moram imeti stalno pred očmi.
11
Slika 12:   Primeri razmerij širina / višina. Črke »B«, »J«, »P«, »R« in »T« so tipično »ameriške«. Za naš okus bi morale biti ožje.
12
Slika 13:  Še enkrat primeri razmerij širina / višina. Črke »B«, »J«, »P«, »R« in »T« so tipično »ameriške«. Za naš okus bi morale biti ožje.
13
Slika 14:  Solidno napisano besedilo. Črke so skladne, razmaki med črkami so primerni in prav tako razmaki med besedami.
14
Slika 15:  Najbolj pogoste napake: neenotni stil, neenotne višine, neenotni nakloni—neenotne nagnjenosti—neenotne poševnosti, neenotne debeline potez, neenotni razmaki med črkami.
15
Slika 16:  Še napake: slabe oblike črk, pretanke poteze, premočne poteze, preblede poteze …
16
Slika 17:  Vrstni red potez.
Ko pazim na vrstni red potez, imam berljiv izdelek že na pol zagotovljen.
17
Slika 18:  Še vrstni red potez pri številkah.
19
Slika 19:  Vaja različnih potez.
20
Slika 20:  Vrsti red potez še enkrat. Namenoma, ker je pravo zaporedje res pomembno.
21
Slika 21:  Pokončne in ležeče poteze.

SaveSave