Illustrator

Ta priročnik služi le kot osnova za lastno učenje dela s programom.
Za natančne obrazložitve je najbolje uporabiti kakšnega izmed številnih e—priročnikov ali online tutoriale, forume ipd.

Ctrl + S!

Risanje z vektorji — neskončna grafika

Vektorska grafika je uporaba poligonov za prikazovanje podob. Temelji na vektorjih, ki povezujejo oglišča oziroma točke, ki so v prostoru definirane z X, Y in Z koordinatami, določajo tudi njihovo smer. Dodatno lahko tem vektorjem določim tudi različne lastnosti, kot so barva, oblika, ukrivljenost, debelina in površine.

How Rendering Graphics Works in Games

PDF datoteke

2D vektorska programska oprema

— Adobe Illustrator
— CorelDraw
— Inkscape (Opensource)
— Affinity Designer (OS X)

Adobe Illustrator

Instalacija Adobe Illustratorja

Nova risba

New
Slika 1:

— File — New …
Name — ime datoteke
Number of Artboards — število formatov v datoteki
— 
Spacing — razdalja med formati
Size, Widht, Height — velikost posameznih formatov
— 
Units — enote risanja
Bleed — rob izven formata (ko gre risba v živi rob)
— 
Color Mode — CMYK — za tiskovine, RGB — za digitalne medije
Raster Effect — kakovost rasterizacije vektorskih oblik —
minimalno 150 PPI,
običajno 300 do 360 PPI,
za tisk v revijah 600 do 720 PPI

Delovno okolje

User Interface
Slika 2:

Od vrha navzdol
Menijska vrstica — z vsemi orodji, nastavitvami, preferencami … (File, Edit, View …)
Kontekstualna orodna vrstica — se spreminja glede na izbrano orodje / element risbe
Zavihki —trenutno odprti projekti (hitra menjava Alt + Tab)
— 
Delovna površina —risanje grafičnih elementov, neskončno velika, a omejena s formatom (Artboard), ki določa obseg risbe pri izvozu


Levo
 — Orodja — izbor
— označevanje elementov (črta, lik …) — Selection tool,
— označevanje pod — elementov (ogljišča, črte) — Direct Selection Tool,
— risanje črt, šrafur, likov … — (Pen tool, Line, Eraser …)


Desno
Palete — barv, vzorcev, debelin, stilov …


Spodaj
Stanje — Zoom — izbrano orodje

Risanje v Illustratorju

— Adobe Illustrator — prvi koraki
— Črte, ploskve
— Ravnila

Urejanje formatov

Artboards
Slika 3:

Document Settings — Edit Artboards — urejanje števila, velikosti in pozicij formatov

Uvoz in urejanje PDF–jev

Place
Slika 4:

File — Place …
— 
izberem datoteko (ni samo za PDF, tudi JPG, PNG, DWG …)
— ali povlečem in spustim (Drag&Drop) metoda
— pokaže se mali predogled datoteke, položaj določim s klikom na risbo (levi zgornji kot medija)

Place options
Slika 5:

Z obkljukanimi Show Import Options, se odpre dodatno okno,
v katerem lahko določim obrezavo — Crop (Media, velikost media / risbe v PDF — A3, A4 …)
in stran, ki jo želim uvoziti.

Urejanje uvožene PDF datoteke

Edit PDF
Slika 6:

Ob izboru uvožene PDF datoteke, se v orodni vrstici pokažejo njene lastnosti.
Linked File — ime in lokacija PDF datoteke
Embed — prenese PDF v Illustrator datoteko, poveča velikost Illustratorjeve datoteke, ampak lahko originale PDF—ja še vedno premaknem ali zbrišem
Image Trace — vektorizacija rastrskih slik
Mask — »obrezovanje« PDF—ja s pravokotnikom ali preddoločeno obliko.

Edit PDF 2
Slika 7:

Za urejanje posameznih elementov risbe jo moram prenesti in razdreti — Embed, desni klik na element, Ungroup, Release Clipping Mask (večkrat)

Plasti (Layers)

Layers
Slika 8:

Paleta Layers — omogoča nadzor nad plastmi in vsebovanimi elementi
Toggle visibillity —vidnost plasti
Toggle Lock — ohrani vidnost, onemogoči urejanje plasti
Color — barva plasti, ne vsebovanih elementov!
Trikotnik — odpre in zapre seznam elementov v plasti
Name — ime plasti
Krogec — klik naj izbere vse elemente v plasti ali posameznega
Kvadratek — prikazuje pripadnost izbranega elementa določeni plasti in omogoča premikanje elementov med plastmi

Izvoz PDF datoteke

Save As
Slika 9:

File — Save As (Copy) …

Save Settings
Slika 10:

Adobe PDF settings Preset: High Quality Print, za končni izdelek / Smallest File Size, za hitro pošiljanje preko spleta (korekture). Press Quality je za plotanje predober in brez prave potrebe velik.

Dokumant naj bo velik par milimetrov več kot 700 x 500 mm.
Narišem rob oziroma okvir velik točno 700 x 500 mm debeline 0.25 —0.5 pt.
V Print dialogu pazim, da je Scaling nastavljen na Do Not Scale ali pa na Custom in W ter H oba nujno 100 %.
Ne nastavljam nobenih križev (Trim Marks) … v Marks and Bleed sploh ne spreminjam ničesar.

Izvoz v druge formate (DWG, JPG, PNG …)

Export
Slika 11: