7.a naloga
Ponovim 5. vajo

Dodatna naloga — samo po dogovoru

Oddam najkasneje v torek 29. januarja, oziroma, v torek 27. avgusta, obakrat ob 9h.

Uvodne opombe

Vajo rišem v velikosti 500 x 700 mm. Format je pokončen.

Če rišem z računalnikom

Rišem najprej s CAD programom. V njem zrišem vse, kar bi zrisal s svinčnikom 6H. Pri tem pazim, da smiselno uprabljam »layerje«. Če sem delal smiselno, posameznim »layerjem« v celoti določim lastnosti, kot so debelina črte, barva črte in polnilo (»fill«). Prav tako tudi obdelam šrafute oziroma jih narišem. CAD programi avtomatsko grdo rišejo šrafure, zato jih rišem raje »ročno« linijo po linijo. Pametno bi bilo imeti »layer« za šrafure za vsak prerez posebej.

A1. V CADu najprej nastavim enote.

A2. Nastavim nadstropja.

A3. Gradim model s stenami, ploščami, stebri … lahko tudi s strehami.  Morda uporabim morph.

A4. Nastavim prereze.

A5. Nastavim list.

A6. Nastavim projekcijo in merilo.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik ArchiCAD oziroma AutoCAD.

B1. Risbo shranim v .pdf formatu in jo prenesem v Illustrator kjer jo likovno obdelam.

B2. Končno shranim obdelano risbo v .pdf formatu in jo nesem sprintat.

B3. Ko odprem CAD program, najprej nastavim velikost papirja, nastavim merilo (v tem primeru 1:50) in mrežo »grid«.

B4. Prav tako v Illustratorju najprej nastavim velikost papirja in mrežo »grid«.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik Illustrator.

B5. Končno sprintam vajo na (najcenejšem tankem) nepremaznem papirju.

Če rišem ročno

Vsak del zrišem posebej na prosojnem papirju. Le—te potem zložim v »najboljšo« kompozicijo. Ko sem zadovoljen, vse skupaj prerišem na Schöllershammer papir. Za »pešca« je izjemno pomemben plan, ker narisano zelo težko popravlajm.

Spodaj v robu napišem glavo:

7. naloga
Mentor: prof. dr. Jaka Bonča
Predstavitvene tehnike 1
Šolsko leto: 2018—2019
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Vpisna številka
Ime in priimek

Ponovim 5. vajo

Na mreži pravilno narišem hišo.

Pravilno vse skotiram.

Obvezno oddam izdelek na papirju in njegovo sliko v pdf formatu v spletno učilnico v določenem roku.

Format zapisa
Format zapisa mora biti pdf. Nikakor ne pridejo v poštev drugi formati.

Opomba
Datotek ne stiskam (ne zipam).

SaveSave

SaveSave

SaveSave