7. naloga – Kvadratura kroga

Dodatna naloga

Oddam najkasneje v četrtek 30. januarja, oziroma, v ponedeljek 7. septembra, obakrat do 9. ure.

Uvodne opombe

Vajo rišem v velikosti B2 (500 x 700 mm). Format je pokončen.

Postopek

Rišem najprej s CAD programom. V njem zrišem vse, kar bi zrisal s svinčnikom 6H. Pri tem pazim, da smiselno uprabljam »layerje«. Če sem delal smiselno, posameznim »layerjem« v celoti določim lastnosti, kot so debelina črte, barva črte in polnilo (»fill«). Prav tako tudi obdelam šrafute oziroma jih narišem. CAD programi avtomatsko grdo rišejo šrafure, zato jih rišem raje »ročno« linijo po linijo.


A1. V ArchiCADu najprej nastavim enote.

A5. Nastavim list.

A6. Nastavim projekcijo in merilo.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik ArchiCAD.


B1. Risbo shranim v .pdf formatu in jo prenesem v Illustrator kjer jo likovno obdelam.

B2. Končno shranim obdelano risbo v .pdf formatu in jo nesem sprintat.

B3. Ko odprem CAD program, najprej nastavim velikost papirja, nastavim merilo in mrežo »grid«.

B4. Prav tako v Illustratorju najprej nastavim velikost papirja in mrežo »grid«.

Za natančnejša pojasnila pa pazljivo predelam navodila—priročnik Illustrator.

B5. Končno sprintam vajo na (najcenejšem tankem) nepremaznem papirju.


Spodaj v robu napišem glavo:

7. naloga
Mentor: prof. dr. Jaka Bonča
Predstavitvene tehnike 1
Šolsko leto: 2020—2021
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Vpisna številka
Ime in priimek

Predstavim matematični problem

Kvadratúra króga je znan problem klasične geometrije. Gre za nalogo konstruirati kvadrat, ki ima enako ploščino kot dani krog.

Problem moram najprej preštudirati, da ga bom po tem lahko narisal oziroma predstavil. Najmanj, kar moram, moram pogledati na Wikipedijo.

Prav bi bilo, da pogledam še kakšen bolj »matematičen« vir. Recimo Weisstein, Eric W. »Circle Squaring« From MathWorld—A Wolfram Web Resource.

Opomba

Papirja formata B2 ne morem kupiti. Prodajajo B1 — 700 x 1000 mm oziroma 707 x 1000 mm. Zaradi praktičnosti bomo vzeli »prilagojeni« format 700 x 1000 cm — torej zaokroženo na centimeter. Smiselno ga dam na pol in dobim dva B2 formata 500 x 700 mm (500 x 707 mm).


leonardo-vitruvian-man Vitruvianska figura — tako je Leonardo da Vinci »rešil« problem kvadrature kroga

Obvezno oddam izdelek na papirju in njegovo sliko v pdf formatu v spletno učilnico v določenem roku.
Format zapisa
Format zapisa mora biti pdf. Nikakor ne pridejo v poštev drugi formati.
ime priimek 7.pdf
Datotek nikakor ne stiskam (ne zipam).