5. vaja – komentar

Pri 5. vaji je prav veliko napak.


Korekture pri predmetu so skupinske. Torej: kar povem enemu, načeloma velja za vse. Skupinske korekture so zato, da mi ni treba vsakemu posebej povedati istega.

Žal pa večina tega ne razume.

Mreža, pravilno merilo, primerne enote, modularne mere …

Iz navodil na strani:
Najbližje kotiram posamezne segmente: konstrukcija pride najprej, sledijo odprtine, ki jih ponavadi obdelamo dvakrat: nsjprej recimo okno, slop, vrata, slop, okno … (kot, da gledam od znotraj), potem v drugi vrsti smiselno kotiram skupne mere sten, odprtin z vmesnimi stebri skupaj … (kot, da gledam od zunaj). Nazadnje kotiram skupne mere zgradbe.
V praksi pogosto kotiramo v več kot samo v omenjenih treh oziroma štirih vrstah.
V prerezih in tlorisih tudi uporabim višinske kote.
Nekje tudi jasno »povem« kolikšen je modul (korak v mreže).

Kotiranje mora biti pregledno.

Post scriptum: berite navodila.