8. vaja

Plakat

»Samo« izbirni predmet

Komentar

Serija, poliptih, časopis

Projekt

Plakat kot oglas za predmet Oblikovne zasnove

Pogovor

Kaj naj bi bil plakat.

Do naslednjega srečanja

Plakat v dveh različicah

Ni nobene potrebe, da prikažem na plakatu zbirko vsega, kar o predmetu vem, oziroma, kaj sem za predmet do sedaj naredil.

Plakat primerjam bolj z naslovom in ne s člankom. Torej nekako v smislu »manj je več«.

Pri izdelavi izhajam iz mreže kot orodja discipline.

Pripravim pa tudi predstavitev na formatih 1080 x 1920 px (višina x širina).

Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime priimek 8.pdf