6. vaja

Zlaganje v redu

Komentar

Znak na telesu

Projekt

Kompozicija iz veliko znakov. Na površini 1920 x 1080 px ustvarim kompozicijo iz veliko znakov, ki naj ne bo vzorec. Tema je ilustracija priloženega besedila. Uporabljam samo znake iz svoje »črkovne vrste«. Lahko jih uporabljam po lastni presoji. Ne spreminjam pa reza.

Pojasnilo

Pazim, da bom imeli v glavi predstavo, kaj delam. Najpogostejša napaka je »plavanje«. Do tega pride, ko začnem zlagati znake in sem pri tem pozoren le na medsebojne odnose, ne vidim pa celote. Zato najprej skiciram celoto, in šele po tem začnem s kolažem ali z delom na računalniku.

Preberem besedilo. Ne vržem se na delo, temveč najprej premislim.

Snujem kompleksno kompozicijo iz veliko znakov. Ko je teh znakov preveč, dobim vzorec.

Besedilo

»Želel sem si računalniško risbo oziroma računalniško obdelano risbo. Ker pa nisem imel na voljo računalnika, sem začel sam razmišljati kot računalnik. To razmišljanje namreč ne pozna optičnih korekcij. Zato so odnosi med elementi na risbi čisto taki, kot so. Oziroma niso kako prikriti, kot to lahko kar podzavestno naredimo, ko rišemo s prosto roko. Kasneje, ko se mi je pokazala možnost, sem vse risbe vnesel v računalnik in jih nekatere še dodatno obdelal in med seboj kombiniral. Pri tem pa sem odkril, da ima sama izvedba likovnega dela svoj veliki čar in da nas računalnik marsičesa oropa. Je pa odličen za simulacije. Risbe sem v nazaj skušal urediti v smiselne celote. Dodal sem še besedilo, ki kaže kako sem, vendar zopet v nazaj, razmišljal ob risbah. Toda to je komaj majhen del tega razmišljanja. Risbe sem zasnoval povsem ploskovno, brez vsake iluzije tretje dimenzije. Vendar je vsako kompozicijo na risbi možno prevesti v skulpturo.«

Branje

Gospodar sistema 3 v: Gospodar sistema.

Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime priimek 6.pdf