5. vaja

Znak na telesu

Komentar

Izraz

Naloga

Vzamem eno svojih kompozicij in jo spremenim v znak. Predstavim novi znak na objektu (majica, vrček, hiša, avto).

Oziroma

Vse skupaj, objekt in nanj aplicirana kompozicija, naj skupaj ustvarita znak.
Predstavim objekt na ležečem formatu 1920 x 1080 px.

Branje

Gospodar sistema 1 v: Gospodar sistema.

Pogledam predavanje Načrtovanje kot umetnost. Preberem kakšno besedilo ruskega umetnostnega zgodovinarja Borisa Groysa. Preberem besedilo Jurija Selana: Umetnost in interptetacija. K iskanju hermenevtičnih alternativ.

Pojasnilo

Popravim kompozicije glede na povratno informacijo iz ateljeja.

Predstavitev

»Nalepim« kompozicije na 1080 x 1920 px (višina x širina) format.

Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime priimek 5.pdf