4. vaja

Izraz

Komentar

Znaki iz »lego kock«

Dokončni izdelki do naslednjega srečanja …

Projekt

Kompozicija iz malo znakov. 2 kompoziciji na temo pojmov iz spiska. Za vsak pojem ustvarim kompozicijo, ki izraža njegov smisel.

Izdelek naj bo v bistvu vzorčnik (»type specimen«) sestavljen iz elementov »črkovne vrste«.

Pojasnilo

Posamična kompozicija je visoka 1080 px. Spreminjam lahko velikosti, razmake, položaje in smeri znakov.

Uporabim »pisave« oziroma pisave, ki sem jih ustvaril(a) prejšnji teden. Pisave lahko smiselno popravim.

Načeloma stipkam kompozicije v InDesignu. Na obnašanje »pisave« lahko vplivam predvsem s sámo velikostjo in z razmakom med vrstami (leading). Če razmaki med znaki niso pravi, to popravim z razmakom med »črkami« (tracking). Praviloma znakov ne ožam, širim, višam, nižam … ker ponavadi pride do neželenih preoblikovanj. Zato razmerje višine proti širini popravljam že v sami tipografiji — v FontStructu.

Predstavitev

»Nalepim« kompozicije visoke 1080 px na ležeč format 1080 x 1920 px (višina x širina). Z umestitvijo kompozicije v format lahko še dodatno poudarim pojme.

Pojmi

stiskanje, prehod, krčenje, dodajanje, odvzemanje, motenje, ponavljanje, izpuščanje, preseljevanje, razširjanje

Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime priimek 4.pdf