4. vaja

Izraz

Komentar

Znaki iz »lego kock«

Dokončne risbe do naslednjega srečanja …

Projekt

Kompozicija iz malo znakov. 2 kompoziciji na temo pojmov iz spiska. Za vsak pojem ustvarim kompozicijo, ki izraža njegov smisel.

Izdelek naj bo v bistvu znak sestavljen iz elementov »črkovne vrste«.

Pojasnilo

Posamična kompozicija je velika 1020 x 1020 px. Spreminjam lahko velikosti, razmake, položaje in smeri znakov.
Uporabim »pisave« oziroma pisave, ki sem jih ustvaril prejšnji teden. Pisave lahko smiselno popravim.

Načeloma stipkam kompozicije v InDesignu. Na obnašanje »pisave« lahko vplivam predsvsem s samo velikostjo in z razmikom med vrstami (leading). Če razmaki med znaki niso pravi, to popravim z razmakom med »črkami« (tracking). Praviloma znakov ne ožam, širim, višam, nižam … ker ponavadi pride do neželjenih preoblikovanj. Zato razmerje višine proti širini popravljam že v sami tipografiji — v FontStructu.

Predstavitev

»Nalepim« kompozicije 1020 x 1020 px na ležeč format 1080 x 1920 px (višina x širina). Glede na umestitev kvadratne kompozicije v format lahko še dodatno poudarim pojme.

Pojmi

stiskanje, prehod, krčenje, dodajanje, odvzemanje, motenje, ponavljanje, izpuščanje, preseljevanje, razširjanje

Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime_priimek_4.pdf