2. vaja

Znak

Komentar

Znak

Projekt

Sestavim »lepo množico oblik«.

Pogledam kako so si črke latinske abecede med seboj podobne. Za vajo se lahko omejim, recimo, samo na male črke. Na računalniku si napišem abecedo v neki bolj standardni pisavi. Črke premeščam tako dolgo, da bodo skupaj tiste, ki so si med seboj kar najbolj podobne. Na prvo mesto postavim, recimo, »n«. Podoben mu je »m«, sledi »h«, »u« je morda le zavrten »n«. Z malo predelave sledijo »b«, »d«, »p« in »g«. Kako gre do konca, premislim sam. Pred »u« bi verjetno sodila še »i« in »l«. Zanimivo bo, kako se bom lotil recimo črke »k«.

Iz kartona, ali pa še bolje, iz kakšne folije izrežem šablono osnovnega gradnika s katerim lahko zgradim vse črke.

S to šablono izdelam vse znake.

Seveda bo izdelek dvomljive kvalitete. Samo za to nalogo bi morali imeti poseben predmet. Namen je le razvitje občutka za enotno zgradbo skupine znakov — za sietem.

Do prihodnjega srečanja

Vrsta 22 znakov naše abecede brez šumnikov. Črke naj bodo velike okoli 5 cm. Izdelek poslikam in ga oddam v spletni učilnici. Na srečanje pa prinesem original.

Po možnosti, torej, če le gre, naredim »vzorčnik« (specimen, type specimen) — plakat.

Pogledam kako deluje program FontStruct in se vanj prijavim.

Branje

Črtna tipografija v: Gospodar sistema.

Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime priimek 2.pdf