1. vaja

Znak

Projekt

Sestavim »lepo množico oblik«.

Pogledam kako so si črke latinske abecede med seboj podobne. Za vajo se omejim samo na velike črke. Pišem s prosto roko. Potegnem si vrste visoke 10 mm in še srednico. Torej pišem na tričrtnem črtovju. Pogledam katere poteze potrebujem. Najprej opazim znake sestavljene samo iz pokončnih in ležečih potez: »I«, »H«, »L«, »F«, »E«, »T«, »M« in »I«.

Sledijo znaki z nagnjenimi porezami: »N«, »K«, »A, »W«, »X«, »Y« in »Z.

Nato sledijo še znaki s krivimi potezami: »O«, »Q«, »C«, »G«, »D«, »U«, »P«, »B« in »S«.

Številke so pa sploh svoja zgodba.

Lahko, da bo izdelek dvomljive kvalitete. Samo za to nalogo bi lahko imeli poseben predmet. Namen je le razvitje občutka za enotno zgradbo skupine znakov — za sietem.

Do prihodnjega srečanja

Vrsta 22 znakov naše abecede brez šumnikov. Črke naj bodo velike okoli 10 mm. Izdelek poslikam in ga oddam v spletni učilnici. Na srečanje pa prinesem original.

Napišem eno A4 stran besedila »Lorem ipsum …«.

»Branje«

Bill Boley: Basiks of Lettering, 1952

Daniel T. Ames: Ames’ Book of Flourishes, 1890

Napotki

Pazim na širine posameznih znakov; da so vsi čim bolj enako »zračni«. Pazim na razmake med črkami, ki morajo biti enako »zračni«, kot so prostori znotraj črk. In končno pazim še na razmake med besedami. Torej črke, presledki med črkami in presledki med besedami morajo biti vsi iz istega filma.

1_0.27
Slika 1: Notranja prostora obeh črk sta enako »zračna«.
Oba imata na pogled enako površino.

Razmak
Slika 2: »Zračnost« vmesnega prostora je na pogled enaka »zračnosti« notranjih prostorov.

Razmak drugič
Slika 3: Površine vmesnih in notranjih prostorov ne morem natančno izračunati.
Gre boljn ali manj za občutek, ki si ga z vajo razvijem.

Razmak tretjič
Slika 4: Površine vmesnih in notranjih prostorov ne morem natančno izračunati.
Gre boljn ali manj za občutek, ki si ga z vajo razvijem.

Razmaki
Slika 5: Slaba podoba besede in dve možni rešitvi.

Razmaki drugič
Slika 6: Dober primer v tej velikosti.
Primer primeren za manjše velikosti.

Ligature
Slika 7: »Ligature«: ko dva ali več znakov med seboj povežem.
S tem prijemom rešim težavne črkovne pare.
Čitljivost besedila pa je s tem slabša.

Težave 2
Slika 8: Levo: Linearno enaki razmaki med črkami povzročijo neritmično podobo. »O« vidimo kot luknjo, ker so črke pretesno skupaj.
Desno: Razmaki ne smejo biti linearno enaki, temveč morajo biti ploskovno enaki..

Težave 1
Slika 9: Levo: preveč stisnjeno.
Desno: pravilni razmaki med črkami.

Težave 5
Slika 10: Levo: Prostor med »T« in »H« ni dovolj velik. Kot da se prečka črke »T« naslanja na »H«.
Desno: Prostor med »T« in »H« je primerno razširjen.

Težave 4
Slika 11: Levo: Tudi med »L« in »A« mora biti primeren presledek.
Desno: Vsi presledki v besedi so primerno razširjeni, da je podoba besede enotna.

Težave 3
Slika 12: Levo: Črke so pretesno skupaj.Prav pogosta napaka.
Desno: Primerni razmaki.

Težave 6
Slika 13: Običajno je najprimernejša šitina presledka med besedami širina črke »I«.

Težave 11
Slika 14: Levo: Napačno.
Desno: Pravilno.

Težave 13
Slika 15: Levo: Pravilni razmaki med besedami in med vrstami.
Desno: Razmaki med besedami so preveliki.

Težave 7
Slika 16: Levo: Pregosto.
Desno: Pravilno.

Težave 8
Slika 17: Levo: Pregosto. Zato »W« plava.
Desno: Pravilno.

Težave 10
Slika 18: Levo: Pravilno.
Desno: Napačno.

Težave 9
Slika 19: Levo: Prekratki »ascendenti« in »descendenti«.
Desno: »Ascendenti« in »descendenti« pravilnih dolžin.

Težave 12
Slika 20: Levo: »Ascendenti« in »descendenti« pravilnih dolžin.
Desno: Prekratki »ascendenti« in »descendenti«.

Težave 14
Slika 21: Levo: Narobe. Razprtost črk enake velikosti bi morala biti enaka.
Desno: Pravilno. Obe vrsti sta enako razprti.

Težave 15
Slika 22: Levo: Preveč stisnjene črke in vrste.
Desno: Jasno in lepo, ker so razmaki med črkami in med vrstami pravilni.

»Hudo« priporočena vaja

KERNTYPE a kerning game
Vaja razmakov med črkami. Strokovno razmaku med črkami rečemo »kern«, razmaku med vrstami pa kegel (angleško »leading«).

Pa še obvezno poglejte film

Inge Druckrey: Teaching to See from Edward Tufte on Vimeo.

Besedilo, ki osvetljuje vlogo tega filma.

Iz knjige: George G. Greene: Exercises in Lettering – Architectural and Other Alphabets, 1925

Razmaki
Slika 23:

Razmaki
Slika 24:

Razmaki
Slika 25:

Razmaki
Slika 26:

Razmaki
Slika 27:

Razmaki
Slika 28:

Razmaki
Slika 29:

Razmaki
Slika 30:

Razmaki
Slika 31:

Razmaki
Slika 32:

Razmaki
Slika 33:

Razmaki
Slika 34:

Razmaki
Slika 35:

Razmaki
Slika 36:

Razmaki
Slika 37:

Razmaki
Slika 38:

Razmaki
Slika 39:

Razmaki
Slika 40:

Razmaki
Slika 41:

Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime_priimek_1.pdf

SaveSave