1. vaja

Znak

Projekt

Sestavim »lepo množico oblik«.

Pogledam kako so si črke latinske abecede med seboj podobne. Za vajo se omejim samo na velike črke. Pišem s prosto roko. Potegnem si vrste visoke 10 mm in še srednico. Torej pišem na tričrtnem črtovju. Pogledam katere poteze potrebujem. Najprej opazim znake sestavljene samo iz pokončnih in ležečih potez: »I«, »H«, »L«, »F«, »E«, »T«, »M« in »I«.

Sledijo znaki z nagnjenimi porezami: »N«, »K«, »A, »W«, »X«, »Y« in »Z.

Nato sledijo še znaki s krivimi potezami: »O«, »Q«, »C«, »G«, »D«, »U«, »P«, »B« in »S«.

Številke so pa sploh svoja zgodba.

Lahko, da bo izdelek dvomljive kvalitete. Samo za to nalogo bi lahko imeli poseben predmet. Namen je le razvitje občutka za enotno zgradbo skupine znakov — za sietem.

Do prihodnjega srečanja

Vrsta 22 znakov naše abecede brez šumnikov. Črke naj bodo velike okoli 10 mm. Izdelek poslikam in ga oddam v spletni učilnici. Na srečanje pa prinesem original.

Napišem eno A4 stran besedila »Lorem ipsum …«.

Napotki

Pazim na širine posameznih znakov; da so vsi čim bolj enako »zračni«. Pazim na razmake med črkami, ki morajo biti enako »zračni«, kot so prostori znotraj črk. In končno pazim še na razmake med besedami. Torej črke, presledki med črkami in presledki med besedami morajo biti vsi iz istega filma.

1_0.27

Notranja prostora obeh črk sta enako »zračna«.
Oba imata na pogled enako površino.

Razmak

»Zračnost« vmesnega prostora je na pogled enaka »zračnosti« notranjih prostorov.

Razmak drugič

Površine vmesnih in notranjih prostorov ne morem natančno izračunati.
Gre boljn ali manj za občutek, ki si ga z vajo razvijem.

Razmak tretjič

Površine vmesnih in notranjih prostorov ne morem natančno izračunati.
Gre boljn ali manj za občutek, ki si ga z vajo razvijem.

Razmaki

Slaba podoba besede in dve možni rešitvi.

Razmaki drugič

Dober primer v tej velikosti.
Primer primeren za manjše velikosti.

Ligature

»Ligature«: ko dva ali več znakov med seboj povežem.
S tem prijemom rešim težavne črkovne pare.
Čitljivost besedila pa je s tem slabša.


Težave 2

Levo: Linearno enaki razmaki med črkami povzročijo neritmično podobo. »O« vidimo kot luknjo, ker so črke pretesno skupaj.
Desno: Razmaki ne smejo biti linearno enaki, temveč morajo biti ploskovno enaki.

Težave 1

Levo: preveč stisnjeno.
Desno: pravilni razmaki med črkami.

Težave 5

Levo: Prostor med »T« in »H« ni dovolj velik. Kot da se prečka črke »T« naslanja na »H«.
Desno: Prostor med »T« in »H« je primerno razširjen.

Težave 4

Levo: Tudi med »L« in »A« mora biti primeren presledek.
Desno: Vsi presledki v besedi so primerno razširjeni, da je podoba besede enotna.

Težave 3

Levo: Črke so pretesno skupaj.Prav pogosta napaka.
Desno: Primerni razmaki.

Težave 6

Običajno je najprimernejša šitina presledka med besedami širina črke »I«.

Težave 11

Levo: Napačno.
Desno: Pravilno.

Težave 13

Levo: Pravilni razmaki med besedami in med vrstami.
Desno: Razmaki med besedami so preveliki.

Težave 7

Levo: Pregosto.
Desno: Pravilno.

Težave 8

Levo: Pregosto. Zato »W« plava.
Desno: Pravilno.

Težave 10

Levo: Pravilno.
Desno: Napačno.

Težave 9

Levo: Prekratki »ascendenti« in »descendenti«.
Desno: »Ascendenti« in »descendenti« pravilnih dolžin.

Težave 12

Levo: »Ascendenti« in »descendenti« pravilnih dolžin.
Desno: Prekratki »ascendenti« in »descendenti«.

Težave 14

Levo: Narobe. Razprtost črk enake velikosti bi morala biti enaka.
Desno: Pravilno. Obe vrsti sta enako razprti.

Težave 15

Levo: Preveč stisnjene črke in vrste.
Desno: Jasno in lepo, ker so razmaki med črkami in med vrstami pravilni.


»Hudo« priporočena vaja

KERNTYPE a kerning game
Vaja razmakov med črkami. Strokovno razmaku med črkami rečemo »kern«, razmaku med vrstami pa kegel (angleško »leading«).

Iz knjige: George G. Greene: Exercises in Lettering – Architectural and Other Alphabets, 1925

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki

Razmaki


Oblika oddaje

Vse v eni sami pdf podatkovnici z imenom: ime priimek 1.pdf