Oblikovne zasnove

Predmeta v študijskem letu 2019–2020 ne bom izvajal.

Izbirni predmet

ali

Izbirni predmet in Arhitekturna delavnica

Zadnje tri vaje je možno izdelati kot hitre vaje—tako, kot vse predhodnje, ali pa natančno in dosledno. V drugem primeru na koncu vse skupaj šteje še za Arhitekturno delavnico.

Torej 7., 8. in 9. vaja so lahko »hitre« ali »počasne«.

Izpiti

Kot izpit šteje vseh osem vaj oddanih v roku.

Ponedeljek, 14. januar 2019 na zadnjem srečanju — 1. rok
Torek, 29. januar 2019 ob 9. uri (kabinet) — 2. rok
Ponedeljek, 9. september 2019 ob 9. uri (Fabianijeva predavalnica) — 3. rok