Oblikovne zasnove

Izbirni predmet

ali

Izbirni predmet in Arhitekturna delavnica

Zadnje tri vaje je možno izdelati kot hitre vaje—tako, kot vse predhodnje, ali pa natančno in dosledno. V drugem primeru na koncu vse skupaj šteje še za Arhitekturno delavnico.

Torej 7., 8. in 9. vaja so lahko »hitre« ali »počasne«.

Predavanja oziroma srečanja bodo do preklica ob ponedeljkih od 16. do 18. ure po Zoomu.

Izpiti

Kot izpit šteje vseh osem vaj oddanih v roku.

Ponedeljek, 10. januar 2022 na zadnjem srečanju — 1. rok
Torek, 25. januar 2022 ob 9. uri (kabinet) — 2. rok
Torek, 6. september 2022 ob 9. uri (kabinet) — 3. rok


oz_3_3v2_v

oz_4_sablone_v

oz_5_znaki_iz_lego_kock_v

oz_6_izraz_v

oz_7_znak_na_telesu-v

oz_8_zlaganje_v_redu_v

oz_9_mreza_v.gif

oz_10_poliptih_v.gif