Oblikovne zasnove

Izbirni predmet

ali

Izbirni predmet in Arhitekturna delavnica

Zadnje tri vaje je možno izdelati kot hitre vaje—tako, kot vse predhodnje, ali pa natančno in dosledno. V drugem primeru na koncu vse skupaj šteje še za Arhitekturno delavnico.

Torej 7., 8. in 9. vaja so lahko »hitre« ali »počasne«.

Izpiti

Kot izpit šteje vseh osem vaj oddanih v roku.

Ponedeljek, 14. januar 2021 na zadnjem srečanju — 1. rok
Torek, 29. januar 2021 ob 9. uri (kabinet) — 2. rok
Ponedeljek, 9. september 2021 ob 9. uri (Fabianijeva predavalnica) — 3. rok