Vaja k 9. predavanju

Dodatna razlaga teme 9—1—2

Oblika — sistem — razlaga vaje