Vaja k 9. predavanju

Dodatna razlaga teme 9—1—1

Oblika — sistem — razlaga vaje