Vaja k 7. predavanju

Dodatna razlaga teme 7—1

Oblika — obrt — primeri vaj