Stara vaja k 2. predavanju

Semantični diferencial
Lastnosti formatov — vaje

Analiza vaj iz študijskega leta 2009/2010

Posamezni par faktorjev ocenite s sedemstopenjsko lestvico.

V razpredelnico vpisujete le križce. V spodnjih razpredelnicah pa cifre predstavljajo delež v odstotkih, koliko študentov iz skupine 152 ljudi se je odločilo za posamezen odgovor.

»Rešitve« niso v smislu prav in narobe, temveč kako predstavniki vzorčne skupine reagirajo v danem primeru.

Ležeči format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 6 4 1 4 4 37 44 nizko
šibko 5 20 9 4 18 28 16 močno
hrapavo 1 17 14 27 16 20 5 gladko
aktivno 6 4 6 10 25 32 17 pasivno
prazno 6 10 10 19 20 17 18 polno
majhno 7 13 20 12 17 21 10 veliko
hladno 4 14 17 15 17 24 9 toplo
ostro 2 10 9 13 24 32 10 topo
mlado 7 13 14 13 21 25 7 staro
bolno 8 13 15 33 15 13 3 zdravo
oglato 23 15 21 21 9 9 2 oblo
napeto 7 22 12 3 33 17 6 ohlapno
žalostno 6 26 18 19 11 15 5 veselo
tiho 17 24 18 15 16 6 4 glasno
vlažno 8 14 17 39 15 6 1 suho
lepo 11 25 18 26 14 5 1 grdo
sveže 8 16 22 9 24 16 5 ovelo
bistro 4 21 15 16 29 10 5 motno
blizu 7 18 18 16 17 15 9 daleč
labilno 4 8 6 11 11 18 42 stabilno
napredno 2 14 12 8 29 24 11 konservativno
plitko 13 22 18 13 10 14 10 globoko
dobro 12 17 22 35 9 3 2 slabo

Pokončni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 73 20 2 3 2 nizko
šibko 6 17 27 3 4 močno
hrapavo 4 12 19 24 19 16 6 gladko
aktivno 21 41 19 6 8 4 1 pasivno
prazno 3 13 18 13 29 20 4 polno
majhno 4 7 7 8 17 33 24 veliko
hladno 12 16 20 19 20 10 3 toplo
ostro 19 42 24 7 5 3 topo
mlado 20 30 17 18 7 6 2 staro
bolno 3 2 7 25 24 22 17 zdravo
oglato 23 31 20 15 8 3 oblo
napeto 21 46 18 6 5 3 1 ohlapno
žalostno 1 7 11 20 30 20 11 veselo
tiho 3 6 11 15 26 24 15 glasno
vlažno 3 5 11 39 23 9 10 suho
lepo 12 32 23 25 8 grdo
sveže 22 35 21 12 7 3 ovelo
bistro 24 35 18 14 8 1 motno
blizu 17 18 22 10 11 13 9 daleč
labilno 10 18 28 15 15 8 6 stabilno
napredno 16 20 30 17 7 10 konservativno
plitko 5 15 18 15 18 19 10 globoko
dobro 12 25 21 30 9 3 slabo

Kvadratni format

3 2 1 0 1 2 3
visoko 2 2 16 63 14 1 2 nizko
šibko 2 3 5 9 15 30 36 močno
hrapavo 7 9 13 24 22 18 7 gladko
aktivno 10 19 22 20 7 12 10 pasivno
prazno 4 8 9 11 16 28 24 polno
majhno 10 4 15 28 17 22 4 veliko
hladno 4 10 10 22 27 17 10 toplo
ostro 9 22 22 15 15 10 7 topo
mlado 8 18 20 18 17 12 7 staro
bolno 4 3 7 32 24 19 11 zdravo
oglato 24 33 13 12 9 5 4 oblo
napeto 19 26 31 13 4 4 3 ohlapno
žalostno 3 5 15 32 18 19 8 veselo
tiho 6 13 20 25 20 11 5 glasno
vlažno 2 5 9 53 14 13 4 suho
lepo 23 32 19 17 6 3 grdo
sveže 10 21 27 21 15 3 3 ovelo
bistro 13 26 24 20 8 4 5 motno
blizu 12 21 23 29 7 7 1 daleč
labilno 1 4 1 14 13 27 40 stabilno
napredno 9 16 21 14 18 12 10 konservativno
plitko 4 9 12 30 16 18 11 globoko
dobro 20 23 23 28 4 1 1 slabo