Vaja k 11. predavanju

Dodatna razlaga toplo—hladnega kontrasta

Barvni kontrasti — vaja