Vaja k 11. predavanju

Dodatna razlaga svetlo—temnega kontrasta

Dodatna razlaga svetlo—temnega barvnega kontrasta

Barvni kontrasti — vaja