Vaja k 11. predavanju

Dodatna razlaga simultanega kontrasta

Barvni kontrasti — vaja