Vaja k 11. predavanju

Dodatna razlaga kontrasta kvantitete

Barvni kontrasti — vaja