Vaja k 11. predavanju

Dodatna razlaga kontrasta kvalitete

Barvni kontrasti — vaja