Vaja k 11. predavanju

Dodatna razlaga kontrasta barvnega tona

Barvni kontrasti — vaja