Vaja k 11. predavanju

Dodatna razlaga komplementarnega kontrasta

Barvni kontrasti — vaja