Drugo nadaljevanje prelamljanja

Stalni elementi

Na tipični strani je okvir besedila—text box razdeljen na stolpce z vmesnimi žlebovi. In to je v okviru knjižnega bloka edini okvir. Vsi naslovi, podnaslovi … so znotraj njega.

Praktično izhodišče je, da so umik prve vrste odstavka, razmak med odstavki (če ga želim) in pa širina žleba enaki razmaku med vrstami knjižnega bloka.

Nastavim stile za naslove. Predlagam, da pri General nastavim based on na »knjižni blok«.

Kot sem zapisal že v prejšnjem zapisu, mora biti razmak med vrstami natančen mnogokratnik razmaka med vrstami knjižnega bloka. Sama velikost pisave verjetno prav tako (vsaj za izhodišče).

Pri naslovih, ki gredo čez več stolpcev, nastavim Span Columns: Paragraph Layout: Span Columns (knjižni blok ima tu nastavljeno Single Column). Nastavim Span na željeno število stolpcev. Nastavim še Space After Span na željen presledek; spet nujno natančen mnogokratnik razmaka med vrstami knjižnega bloka.

Nastavim še stile za opombe, podnapise k slikam … Postopek je načeloma znan. Izhajam iz stila knjižnega bloka. Ker pa je tu besedilo verjetno manjše, pomnožim razmak med vrstami in velikost pisave z, recimo, 0.5 ali pa 0,666 … skratka z vrednostjo lepega ulomka. To pa potegne za sabo, da moram v Indents in Spacing nastaviti Allign to Grid samo »prvo vrsto«—First Line Only. Tako se bo vsaka druga ali pa vsaka tretja vrsta besedila opombe ujela za besedilom knjižnega bloka.

Nastavim še stile za besedila v glavi, v nogi in pa za samo pagino.

Premislim, če sta strani simetrični ali se leva preprosto ponovi še desno.

Ko imam več tipičnih strani, premislim, ali nove tipične strani »temeljim« na prejšnjih ali jih zasnujem popolnoma na novo.

Premislim kaj bom z glavo, nogo, naslovi … in s še vsemi dugimi stalnimi elementi, ki so na vsaki strani.

Za te elemente na tipični strani narišem okvirje za besedilo. Le—ti naj bodo smiselno poravnani s knjižnim blokom. Običajno je lehko izjema le pagina.

Okvir za glavo in nogo sam narišem kar čez vso širino knjižnega bloka. S tem se mi besedilo enako obnaša, vsaj kar se poravnav in umikov tiče.

Mislim, da bo dobro, če vam ob prihodnjem srečanju pokažem kako izgleda kakšen moj InDesignov dokument.